Møtetidspunkt: 08.15 (rom 054)

Servering: Aslak

Referering: Loffen

Vinstraff: Aursand, ikke lest innkalling

Ølstraff:

Tilstede: aaursand, echo, black mamba, Kasper, tarzan, J-West, The Ream Slim J, swie, loffen, preference

Mangler: Pål

Gjøremål

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

 • Johannes svarer Tord om roskilde
 • Hanne og Aursand begynner på brev til nye studenter
 • Alle snakker med komiteene sine om opptaket til høsten
 • Aslak setter opp slackbot for infomail

Innsjekk (08:15 - 4 min)

[Hvordan har dere det?]

Folk har vært på hardfylla. ChocoPops <3

051 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Nei, kan godkjennes ved oppretting av mangler som er påpekt.

052 Status for komiteene (08:20 - 30 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom og jubkom:

Arrkom:

 • Må tygge ferdig
 • Krangler fortsatt med Skistar
 • Purra på låvefestsøknad til IDI, ikke fått svar
 • Snart reball og tur til kobberdammen

Velkom:

 • Intet nytt

Bankom:

 • Lagt inn onlinepott på wiki
 • Fikset kort til velkom
 • Ringt DNB, leder må gjøre det. Loffen skal kjefte
 • Stort møte med trikom og dotkom. Mer kontroll på kiosken med automatisk føring
 • Betalt jubileum

Bedkom, med ITEX:

 • Hadde bedpress i går som gikk bra.

ITEX:

 • Alt klart for ITEX

Dotkom:

 • Hadde møte på onsdag
 • Diskuterte sinnsykt mye
 • Folk liker kioskløsningen som har blitt diskutert
 • Diskutert GDPR og hvordan Online skal løse dette
 • Ting går greit, men mye å gjøre

Fagkom, med ekskom:

 • Hatt kurs, gikk bra
 • Teambuilding med Bedkom var gøy

Ekskom:

 • Hadde infomøte, virker som Kina er populært.

Prokom:

 • Har gjort ferdig flyer til nye studenter
 • Venter på siste bilder til årbok
 • "Fint om alle kan ta ei litta runde med venna"
 • Nye Offline kommer snart
 • Fikk ferdiggjort promoen

Trikom:

 • Snakka med koskom om kontoret, de er veldig positive
 • Kaffemaskinen vår og kaffe skal ned.

Seniorkom:

 • Intet nytt

Leder og nestleder:

 • Psykt vanlig uke var denne uka
 • Inn/ut var gøy
 • Var innom dotkom sitt møte
 • Aslak har maila med IDI ang stillingsannonser på innsida.

Semestermøtet:

 • Aslak hadde en monolog om PU.
 • Ang rom, så ble det foreslått å åpne mastersaler og guru i juni.
 • Referansegrupper funker ikke
 • Reakridering av Noku, alle studieprogram må gjennom dette.
 • Nye programmer kommer fra 2019/20
 • Guru lurer på om studentene vet hvem de er.

ITV:

 • Vært semestermøte
 • Det skal bli tatt opp retningslinjer for PTV.
 • Ellers ingenting

RFK:

 • Hatt stengefest i barehagen og drukket alt. Kan ikke ha gått bra
 • Pusser opp, de er lei.
 • Kjellerens farger er grønn, grønn, grønn og blå

Samlokaliseringsrepresentant:

 • Skal på befaring på enda et nytt sted. 900 kvm på Tyholt

053 Interkom (08:50 - 10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

 • Plakater (Loffen) Henger masse plakater rundt omkring. Folk må ta ned plakatene sine. Hang en LT-plakat på do.

Fem minutters pause klokken 09.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 09.00]

054 Buddyssystemet (09:00 - 5 min)(Endre)

[Dette er et nytt tilbud til de som sitter i HS, en mulighet til å få en samtalepartner man kan snakke med om alt uten at andre får innsyn i hvem man snakker med eller hva man snakker om.]

Ny ting som seniorkom i samarbeid med xHS har om et lavterskeltilbud hvor man kan snakke med tidligere folk i tunge verv når man vil prate. Du kan prate om alt og ingen vet hvem som har hvilken buddy. De har taushetsplikt. Det har noen ganger vært krevende å være i HS, så folk får mail i helgen med liste over folk og info.

055 Komitéopptak (09:05 - 10 min)(Loffen)

[Problemene vi har i dag. Mulige løsninger. Begynn å tenk tall.]

 • Johannes: I orakel setter de 5 stk sammen med leder i en ansettelseskomite som får lese søknader. 3 av disse er alltid på intervjuer.
 • Prioritering av kandidater innad er dårlig stemning.
 • Kanskje ikke noe galt med å outsource opptaket?
 • Kanskje la komiteene ha egne intervjuer? Det må i såfall koordineres og det må være føringer på spørsmål.
 • Aslak har sett problemet med de to ukene, det er vanskeligere å ta tiden til komitemedlemmene.
 • Se på en hybridløsning mellom orakel og komitéspesifikke intervjuer?
 • Folk tenker på det, vi tar det opp igjen neste uke.

056 Avgjørelser utenfor møter (09:15 - 10 min)

[Vi må balansere det å være agile og kunne reagere fort mot det å ikke haste i gjennom beslutninger uten å tenke oss om. Hvordan gjør vi dette? Send ordet "Frekk svane" til Aslak om du har lest denne agendaen, for å unngå vinstraff]

 • Liten diskusjon om å ta avgjørelser utenfor møte. Vi må ta riktige valg, men må kunne være smidige.
 • Dette gjelder særlig saker med pengeverdier hvor folk står på butikken.
 • Hvordan skal vi håndtere sånne saker utenfor møter?
 • Det er veldig viktig at avgjørelser ligger på mail og diskuteres skikkelig.
 • Maks 1000? Ja, 1000 er greit, men økans må si vi har rammer til det.
 • Aslak forelår at det absolutte taket settes til 2,5k.
 • Vi må ha 2/3 flertall for å innvilge noe utenfor et møte.
 • 6 stemmer for og Christian må ha vært innvolvert.

057 Slack vs epost (09:25 - 5 min)

[Hva kan vi ta på Slack, hva må på epost. Og hva gjør vi når viktige diskusjoner er tatt på Slack.]

 • Er en problematisk greie til enhver tid.
 • Slack er veldig bra for raske diskusjoner, men gjør at vi ikke bruker epost.
 • Folk tar seg mer tid for mer veltenkte svar på epost.
 • Hva kan vi ta på slack og hva må på epost?
 • Avgjørelser som ikke krever hastebehandling?
 • Lite lyst til å kvele innspill fordi de må på epost.
 • Vi foreslår at vi keep going og blir flinkere til å sende konklusjoner på mail.
 • Vanskelig å bestemme overordna hva man tar, men folk bør være flinkere på å ta diskusjoner på epost-tråder som kommer inn.

059 Brev til nye (09:35 - 5 min)

[Vi må fordele ansvar for å skrive følgebrev til pinnen.]

 • Snakk om følgebrevet til pinen.
 • Hvem vil skrive på dette? Vi crowdsourcer, men noen må ta ansvaret.
 • Aursand og Hanne starter på den.

"Hvis de klirrer for mye, må du løpe andre veien" - Aslak 2018

060 Forespørsler som har kommet på e-post (09:40 - 5 min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evalurerer hva vi gjør med de.]

E-eposter gås igjennom

061 Ukens infomail (09:45 - 5 min)

[Hvem poster hva, og når?]

 • Aslak setter opp slackbot for dette og saker.

062 Eventuelt (09:50 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

063 Møteevaluering/Diggepunkt (09:55 - 5 min)

[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting]

 • Jakob digger