**Møtetidspunkt:** 08.15 (rom 054)

**Servering:** Aslak

**Referering:** Loffen

**Vinstraff:** Aursand, ikke lest innkalling

**Ølstraff:**

**Tilstede:** aaursand, echo, black mamba, Kasper, tarzan, J-West, The Ream Slim J, swie, loffen, preference

**Mangler:** Pål

## Gjøremål
[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

- Johannes svarer Tord om roskilde
- Hanne og Aursand begynner på brev til nye studenter
- Alle snakker med komiteene sine om opptaket til høsten
- Aslak setter opp slackbot for infomail

## Innsjekk (08:15 - 4 min)
[Hvordan har dere det?]

Folk har vært på hardfylla. ChocoPops <3

## 051 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)
[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Nei, kan godkjennes ved oppretting av mangler som er påpekt.

## 052 Status for komiteene (08:20 - 30 min)
[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

#### Arrkom, med velkom og jubkom:

Arrkom:

- Må tygge ferdig
- Krangler fortsatt med Skistar
- Purra på låvefestsøknad til IDI, ikke fått svar
- Snart reball og tur til kobberdammen

Velkom:  

- Intet nytt

#### Bankom:

- Lagt inn onlinepott på wiki
- Fikset kort til velkom
- Ringt DNB, leder må gjøre det. Loffen skal kjefte
- Stort møte med trikom og dotkom. Mer kontroll på kiosken med automatisk føring
- Betalt jubileum

#### Bedkom, med ITEX:

- Hadde bedpress i går som gikk bra. 

ITEX:  

- Alt klart for ITEX


#### Dotkom:

- Hadde møte på onsdag
- Diskuterte sinnsykt mye
- Folk liker kioskløsningen som har blitt diskutert
- Diskutert GDPR og hvordan Online skal løse dette
- Ting går greit, men mye å gjøre

#### Fagkom, med ekskom:

- Hatt kurs, gikk bra
- Teambuilding med Bedkom var gøy

Ekskom:  

- Hadde infomøte, virker som Kina er populært. 

#### Prokom:

- Har gjort ferdig flyer til nye studenter
- Venter på siste bilder til årbok
- "Fint om alle kan ta ei litta runde med venna" 
- Nye Offline kommer snart
- Fikk ferdiggjort promoen

#### Trikom:

- Snakka med koskom om kontoret, de er veldig positive
- Kaffemaskinen vår og kaffe skal ned.

#### Seniorkom:

- Intet nytt

#### Leder og nestleder:

- Psykt vanlig uke var denne uka
- Inn/ut var gøy
- Var innom dotkom sitt møte
- Aslak har maila med IDI ang stillingsannonser på innsida.

Semestermøtet:  

- Aslak hadde en monolog om PU.
- Ang rom, så ble det foreslått å åpne mastersaler og guru i juni.
- Referansegrupper funker ikke
- Reakridering av Noku, alle studieprogram må gjennom dette.
- Nye programmer kommer fra 2019/20
- Guru lurer på om studentene vet hvem de er.

#### ITV:

- Vært semestermøte
- Det skal bli tatt opp retningslinjer for PTV. 
- Ellers ingenting

#### RFK:

- Hatt stengefest i barehagen og drukket alt. Kan ikke ha gått bra
- Pusser opp, de er lei.
- Kjellerens farger er grønn, grønn, grønn og blå

#### Samlokaliseringsrepresentant:

- Skal på befaring på enda et nytt sted. 900 kvm på Tyholt

## 053 Interkom (08:50 - 10 min)
[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

- Plakater (Loffen)
Henger masse plakater rundt omkring. Folk må ta ned plakatene sine. Hang en LT-plakat på do.

## Fem minutters pause klokken 09.00.
[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 09.00]

## 054 Buddyssystemet (09:00 - 5 min)(Endre)
[Dette er et nytt tilbud til de som sitter i HS, en mulighet til å få en samtalepartner man kan snakke med om alt uten at andre får innsyn i hvem man snakker med eller hva man snakker om.]

Ny ting som seniorkom i samarbeid med xHS har om et lavterskeltilbud hvor man kan snakke med tidligere folk i tunge verv når man vil prate. Du kan prate om alt og ingen vet hvem som har hvilken buddy. De har taushetsplikt. Det har noen ganger vært krevende å være i HS, så folk får mail i helgen med liste over folk og info.

## 055 Komitéopptak (09:05 - 10 min)(Loffen)
[Problemene vi har i dag. Mulige løsninger. Begynn å tenk tall.]

- Johannes: I orakel setter de 5 stk sammen med leder i en ansettelseskomite som får lese søknader. 3 av disse er alltid på intervjuer.
- Prioritering av kandidater innad er dårlig stemning. 
- Kanskje ikke noe galt med å outsource opptaket? 
- Kanskje la komiteene ha egne intervjuer? Det må i såfall koordineres og det må være føringer på spørsmål.
- Aslak har sett problemet med de to ukene, det er vanskeligere å ta tiden til komitemedlemmene.
- Se på en hybridløsning mellom orakel og komitéspesifikke intervjuer? 
- Folk tenker på det, vi tar det opp igjen neste uke.

## 056 Avgjørelser utenfor møter (09:15 - 10 min)
[Vi må balansere det å være agile og kunne reagere fort mot det å ikke haste i gjennom beslutninger uten å tenke oss om. Hvordan gjør vi dette? Send ordet "Frekk svane" til Aslak om du har lest denne agendaen, for å unngå vinstraff]

- Liten diskusjon om å ta avgjørelser utenfor møte. Vi må ta riktige valg, men må kunne være smidige.
- Dette gjelder særlig saker med pengeverdier hvor folk står på butikken.
- Hvordan skal vi håndtere sånne saker utenfor møter?
- Det er veldig viktig at avgjørelser ligger på mail og diskuteres skikkelig.
- Maks 1000? Ja, 1000 er greit, men økans må si vi har rammer til det.
- Aslak forelår at det absolutte taket settes til 2,5k. 
- Vi må ha 2/3 flertall for å innvilge noe utenfor et møte. 
- 6 stemmer for og Christian må ha vært innvolvert.

## 057 Slack vs epost (09:25 - 5 min)
[Hva kan vi ta på Slack, hva må på epost. Og hva gjør vi når viktige diskusjoner er tatt på Slack.]

- Er en problematisk greie til enhver tid. 
- Slack er veldig bra for raske diskusjoner, men gjør at vi ikke bruker epost.
- Folk tar seg mer tid for mer veltenkte svar på epost.
- Hva kan vi ta på slack og hva må på epost?
- Avgjørelser som ikke krever hastebehandling?
- Lite lyst til å kvele innspill fordi de må på epost.
- Vi foreslår at vi keep going og blir flinkere til å sende konklusjoner på mail.
- Vanskelig å bestemme overordna hva man tar, men folk bør være flinkere på å ta diskusjoner på epost-tråder som kommer inn.

## 059 Brev til nye (09:35 - 5 min)
[Vi må fordele ansvar for å skrive følgebrev til pinnen.]

- Snakk om følgebrevet til pinen. 
- Hvem vil skrive på dette? Vi crowdsourcer, men noen må ta ansvaret.
- Aursand og Hanne starter på den.

"Hvis de klirrer for mye, må du løpe andre veien" - Aslak 2018

## 060 Forespørsler som har kommet på e-post (09:40 - 5 min)
[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evalurerer hva vi gjør med de.]

E-eposter gås igjennom

## 061 Ukens infomail  (09:45 - 5 min)
[Hvem poster hva, og når?]

- Aslak setter opp slackbot for dette og saker.

## 062 Eventuelt (09:50 - 5 min)
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]


## 063 Møteevaluering/Diggepunkt (09:55 - 5 min)
[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting]

- Jakob digger