Møtetidspunkt: 08.15 (rom 054)

Servering: Endre

Referering: Eivind (Johannes)

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Hanne, Endre, Thomas, Martin, Håkon, Erik, Aslak, Christian, Pål, Adrian, Christopher, August, Sigurd, Andreas, Eivind, Jakob

Mangler: Johannes

Gjøremål

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]
- Hanne sender mail til velkom angående søknad om aggregat.
- Christian sender mail til arrangørene av jentefest. Samt en mail angående byrebusen. I tillegg skal sit-boden få fornyet kontrakten, som deretter skal bli sagt opp.
- Endre sender mail som godkjenner lån av prosjektor.
- August formulerer og sender mail til komiteene angående ekstra bevilgning fra IE.
- Adrian og Christopher formulerer en mail til ridderne angående tilganger til onlines arrangementer for studenter som ikke går bit eller mit, men som har søkt overgang.
- Pål svarer Revolve om at vi ikke blester for de.
- Aslak sender mail til politisk råd.

Åpen del

Innsjekk (08:15 - 4 min)

[Hvordan har dere det?]

064 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?] Alt greit.

065 Status for komiteene (08:20 - 20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom:

Arrkom:
- Pris på immball snart satt.
- Låvefest avlyst.
- Tur til Kobberdammen blir 11. Mai.
- Booking av hytter til åre blir gjort via deres nettsider (kommer ikke unna skipass ellers).
- Begynt å planlegge neste års arrangementer.

Velkom:
- Bachelor: 51 faddere og mest sannsynlig 13 grupper. Master: 17 faddere og 5-6 grupper Faddergruppeinndelingen er straks ferdig.
- Opplegget er spikret, mangler bare smådetaljer på ulike arrangementer. Har ikke fastsatt lokale etter fadder-kick-off på evt. kjelleren enda, det jobbes med.
- Tema og logo på t-skjorter er satt, venter bare på alle sponsorer for å bestille t-skjorter.
- Vi hadde semesterets siste møte på tirsdag.

Bankom:

 • Har hatt medarbeidersamtaler.
 • August har steppet opp som leder av bankom.
 • Går bra i bankom.
 • Gått gjennom alle transaksjoner, oppdatert excel-arket i driven.
 • Ikke betalt støtte til realfagkjellern enda, kommer kun en gang i året, men ila. semesteret.
 • Online-pot: Alle som har søkt har fått innvilget.

 • Fondet har hatt første møte.

 • Fondet har diskutert en søknad de har fått.

Bedkom, med ITEX:

 • Ikke medlemmer av linjesamarbeidet, vi har ikke signert enda. Vi er ikke helt enig i kontrakten.
 • Vi må bestemme oss innen neste fredag (04.05).
 • Bedrate: Holde oss unna topplistene?

Dotkom:

 • 5 prosjekter, diskusjon internt om hva som skal prioriteres. Jobbe med GDPR.

Fagkom, med ekskom:

Fagkom:
- Fotokurs søndag.
- Eksamenskurs bynne å komme opp.

Ekskom:
- Prater med professorer i Kina.
- Kina sannsynlig, ikke fått endelig svar.
- Fått ny nestleder.

Prokom:

 • Snart ferdig med siste plakater.
 • Offline og årbok tar form.

Trikom:

 • Pakket kontoret.
 • Tar møblene i dag.
 • Siste møte forrige uke.
 • Ønsker nye retningslinjer på kontoret.

Seniorkom:

 • Diskutert forberedelseskurs til å skrive masteroppgave for de som går 4. om to uker (19. mai?).

Leder og nestleder:

Leder
- Har dratt på fif, gøy.
- Funnet nytt navn, fif Forente IT-foreninger.
- Intervju med universitetsavisa.
- Linjeledermøte på onsdag: Studentaksjonen introduserte seg, de vil holde stand/ha bøssebærere. Ukasjef innom, pitch:
Gjennopplive ukatoget: Linjeforeningene lager parade, trilles gjennom Trondheim sentrum, tar noen pils, tilbake til Samfundet.
- Fastlane: Abakus er in. Vi holder oss langt unna, med mindre vinden snur.
- Av med buksorna: Greit at vi fortsetter tradisjoner, men understreke at det er greit å ikke ta av.
- Kalvskinnet skal kanskje få plass hos linjelederforumet, inviterer til allmøte. Prøve å finne ny struktur.

Nestleder
- Møte med bandet, gikk bra.
- Fremover: Øving 1 gang i uka. Bynner å bli stabilt.
- De har søknad inne hos fondet.

 • Bandet skal søke frifond.
 • Hvis vi leier de ut, er det fair at de får penger. Online fakturerer så får de honorar.
 • De har fått øvingslokale.
 • Abakus fikk alt deres utstyr frastjålet, vi vil ikke ende opp som Abakus.

fif:
- Snakket med kyb, de har escape (kjellern), de vil ha sommerfest med oss. Inviterer alle til sommerfest i Oslo. Leie deres bar til vår egen sommerfest (18 år).
- Idi: Idi vil bidra i fadderukene. De vil være med på fadderopplegg. Kleslenke?
Svenskene fra chalmers, de er gira på samarbeid.
Allmøte med IE: Erik var flink. Bjerke var flink. Vi må stemme på Jens. Vi kan søke sosialt tiltak hos IE.

ITV:

 • Ptver er offisielt en ting.
 • Erik Wiker er blitt ftv.

RFK:

 • Tømt barnehagen. Ferdig.
 • Lite plass bak baren, men har nok funnet en løsning.
 • Må purre rørlegger.
 • Offisielt (ordinært) genfors satt 10. Mai.

Samlokaliseringsrepresentant:

 • I dag flyttes møbler ut, enten til tyholt eller på lager.
 • Resten av p15 hentes på mandag.
  1. Mai klart på tyholt.
  1. Juli inn på a4, vår etasje.
 • Problem med adgang, sintef-lesere, ntnu-kortene er ikke koblet opp. Åpent mellom 8-4, må registrere for å få tilgang. Henges opp lapper.
 • Kontor med låsbar dør.

066 Interkom (08:40 - 10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

067 SIT-Boden på Moholt (08:50 - 4 min) (Christian)

[Leiekontrakten på boden vår på Moholt holder på å gå ut og må eventuelt fornyes (signeres på nytt). Den koster 300 kr i måneden, noe som er med i budsjettet vårt for de neste semestrene. Trenger vi den?]
- Fikk mail om å få ny kontrakt, 4 dagers frist.
- Trenger vi boden? Bjerke sier nei. Bare dritt der. Bortsett fra redningvester, ikke fungerende grill, et bord.
- Vi har plass i vår nye bod hvis vi hiver gamle ting.
- Erik og Bjerke har tid i starten av mai til å fikse den.
- Signerer ny kontrakt, så sies den opp.

068 Wikiplass til Fondstyret (08:54 - 1 min) (Christian)

[Fondstyret ønsker gjennomsiktighet ved å vise vedtekter, prosesser og annen informasjon som er relevant for offentlighet (Onlinere) på den åpne wikisiden. I fremtiden vil dette muligens utvikle seg til ett ønske eller behov om en egen underside på Onlinewebben.]
- Ønsker plass, egen åpen og egen lukket page på wikien.

069 FIF (08:55 - 10 min)

[Loffen, Pål og Aslak har vært på IT-student-forum, nå Forente IT-foreninger (FIF). Vi tar en oppsummering av sakene og fremtiden til dette forumet.]
- 8 foreninger.
- Hjelpe mindre foreninger vokse. Forbedre samarbeid med Oslo.
- Hva skal vi lære, pensumting: Forskjellen på praktisk utvikling vs teoretisk. Vi er mye mer praktisk.
- Sikkerhet i utdanning. Bergen flinkere. Burde være flere praktiske sikkerhetsfag.
- Sommerjobbfrister: Tidligere enn før. Dialog med bedriftene.
- Frafall av studenter: Lavt frafall på informatikk.
- Årlig møte, neste gang i Trondheim.
- Excited: Gira på å sponse forumet.

Fem minutters pause klokken 09.05.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 09.05]

070 Åpent punkt (09:10 - 10 min)

[Åpent punkt hvor alle som er tilstede kan ta opp saker] - Vi vil invitere alle komiteer på et møte om hvordan vi holder blester.

Lukket del

072 Bankom involvert i opptak (09:35 - 5 min) (August/Christian)

[Vi ønsker å la folk melde interesse for ett verv som økonomiansvarlig allerede i søknadsprosessen. Da hadde det også vært naturlig og nyttig om vi kunne få delta på de intervjuprosessene og komme med innspill/påvirkning i opptaksprosessen for disse personene.]
- Blir kanskje mange med 4 som holder intervju.
- Særegent møte med de som er interessert i å være økonomiansvarlig.
- Greit at bankom er med i opptaksprosessen, vi finner ut praktiske detaljer senere.

073 Komitéopptaket (09:40 - 10 min)

[Vi fortsetter diskusjonen fra forrige gang om komitéopptaket. Hvordan skal vi gjøre dette og hvor mange har komiteene tenkt til å ta opp]
- Kan bli for mange intervjuer for søkerne.
- Forslag: Hver komite bestemmer selv hvem som skal intervjue enten en eller flere. Bytter på hvem som er representant, slik at det er maks 3 på et intevju. Tar fordeling etterpå.
- Felles spørsmålsliste, og veiledning på hvilke spørsmål som er ok å stille.
- Vi har tatt opp litt for mange, men samtidig er det vanskelig å si nei til å så mange søkere.

075 Eventuelt (09:55 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]
- Trikom har teambuilding penger de ikke har brukt.
- Referat burde være ferdig skrevet innen 23:59 dagen etter. Med TODOs, referat og bolding. Ikke fått svar på at noe er feil innen nest dag, så kan det postes.
- Fondstyret skal bli invitert til immball.

076 Møteevaluering/Diggepunkt

[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting]