**Møtetidspunkt:** 08.15 (rom 054)

**Servering:** Endre

**Referering:** Eivind (Johannes)

**Vinstraff:**

**Ølstraff:**

**Tilstede:**  Hanne, Endre, Thomas, Martin, Håkon, Erik, Aslak, Christian, Pål, Adrian, Christopher, August, Sigurd, Andreas, Eivind, Jakob

**Mangler:** Johannes

## Gjøremål
[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.] 
- Hanne sender mail til velkom angående søknad om aggregat. 
- Christian sender mail til arrangørene av jentefest. Samt en mail angående byrebusen. I tillegg skal sit-boden få fornyet kontrakten, som deretter skal bli sagt opp. 
- Endre sender mail som godkjenner lån av prosjektor. 
- August formulerer og sender mail til komiteene angående ekstra bevilgning fra IE. 
- Adrian og Christopher formulerer en mail til ridderne angående tilganger til onlines arrangementer for studenter som ikke går bit eller mit, men som har søkt overgang. 
- Pål svarer Revolve om at vi ikke blester for de. 
- Aslak sender mail til politisk råd. 

# Åpen del

## Innsjekk (08:15 - 4 min)
[Hvordan har dere det?]

## 064 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)
[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]
Alt greit.

## 065 Status for komiteene (08:20 - 20 min)
[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

#### Arrkom, med velkom: 

Arrkom: 
- Pris på immball snart satt. 
- Låvefest avlyst. 
- Tur til Kobberdammen blir 11. Mai. 
- Booking av hytter til åre blir gjort via deres nettsider (kommer ikke unna skipass ellers). 
- Begynt å planlegge neste års arrangementer. 

Velkom: 
- Bachelor: 51 faddere og mest sannsynlig 13 grupper. Master: 17 faddere og 5-6 grupper Faddergruppeinndelingen er straks ferdig. 
- Opplegget er spikret, mangler bare smådetaljer på ulike arrangementer. Har ikke fastsatt lokale etter fadder-kick-off på evt. kjelleren enda, det jobbes med. 
- Tema og logo på t-skjorter er satt, venter bare på alle sponsorer for å bestille t-skjorter. 
- Vi hadde semesterets siste møte på tirsdag. 

#### Bankom: 
- Har hatt medarbeidersamtaler. 
- August har steppet opp som leder av bankom. 
- Går bra i bankom. 
- Gått gjennom alle transaksjoner, oppdatert excel-arket i driven. 
- Ikke betalt støtte til realfagkjellern enda, kommer kun en gang i året, men ila. semesteret. 
- Online-pot: Alle som har søkt har fått innvilget. 

- Fondet har hatt første møte. 
- Fondet har diskutert en søknad de har fått. 


#### Bedkom, med ITEX: 
- Ikke medlemmer av linjesamarbeidet, vi har ikke signert enda. Vi er ikke helt enig i kontrakten. 
- Vi må bestemme oss innen neste fredag (04.05). 
- Bedrate: Holde oss unna topplistene? 

#### Dotkom: 
- 5 prosjekter, diskusjon internt om hva som skal prioriteres. Jobbe med GDPR. 
 
#### Fagkom, med ekskom: 

Fagkom: 
- Fotokurs søndag. 
- Eksamenskurs bynne å komme opp. 

Ekskom: 
- Prater med professorer i Kina. 
- Kina sannsynlig, ikke fått endelig svar. 
- Fått ny nestleder. 

#### Prokom: 
- Snart ferdig med siste plakater. 
- Offline og årbok tar form. 

#### Trikom: 
- Pakket kontoret. 
- Tar møblene i dag. 
- Siste møte forrige uke. 
- Ønsker nye retningslinjer på kontoret. 

#### Seniorkom: 
- Diskutert forberedelseskurs til å skrive masteroppgave for de som går 4. om to uker (19. mai?). 

#### Leder og nestleder: 
Leder 
- Har dratt på fif, gøy. 
- Funnet nytt navn, fif Forente IT-foreninger. 
- Intervju med universitetsavisa. 
- Linjeledermøte på onsdag: Studentaksjonen introduserte seg, de vil holde stand/ha bøssebærere. Ukasjef innom, pitch: 
	Gjennopplive ukatoget: Linjeforeningene lager parade, trilles gjennom Trondheim sentrum, tar noen pils, tilbake til Samfundet. 
- Fastlane: Abakus er in. Vi holder oss langt unna, med mindre vinden snur. 
- Av med buksorna: Greit at vi fortsetter tradisjoner, men understreke at det er greit å ikke ta av. 
- Kalvskinnet skal kanskje få plass hos linjelederforumet, inviterer til allmøte. Prøve å finne ny struktur. 

Nestleder 
- Møte med bandet, gikk bra. 
- Fremover: Øving 1 gang i uka. Bynner å bli stabilt. 
- De har søknad inne hos fondet. 

- Bandet skal søke frifond. 
- Hvis vi leier de ut, er det fair at de får penger. Online fakturerer så får de honorar. 
- De har fått øvingslokale. 
- Abakus fikk alt deres utstyr frastjålet, vi vil ikke ende opp som Abakus. 

fif: 
- Snakket med kyb, de har escape (kjellern), de vil ha sommerfest med oss. Inviterer alle til sommerfest i Oslo. Leie deres bar til vår egen sommerfest (18 år). 
- Idi: Idi vil bidra i fadderukene. De vil være med på fadderopplegg. Kleslenke? 
Svenskene fra chalmers, de er gira på samarbeid. 
Allmøte med IE: Erik var flink. Bjerke var flink. Vi må stemme på Jens. Vi kan søke sosialt tiltak hos IE. 

#### ITV: 
- Ptver er offisielt en ting. 
- Erik Wiker er blitt ftv. 

#### RFK: 
- Tømt barnehagen. Ferdig. 
- Lite plass bak baren, men har nok funnet en løsning. 
- Må purre rørlegger. 
- Offisielt (ordinært) genfors satt 10. Mai. 
 
#### Samlokaliseringsrepresentant: 
- I dag flyttes møbler ut, enten til tyholt eller på lager. 
- Resten av p15 hentes på mandag. 
- 3. Mai klart på tyholt. 
- 1. Juli inn på a4, vår etasje. 
- Problem med adgang, sintef-lesere, ntnu-kortene er ikke koblet opp. Åpent mellom 8-4, må registrere for å få tilgang. Henges opp lapper. 
- Kontor med låsbar dør. 
 

## 066 Interkom (08:40 - 10 min) 
[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer] 
 

## 067 SIT-Boden på Moholt (08:50 - 4 min) (Christian) 
[Leiekontrakten på boden vår på Moholt holder på å gå ut og må eventuelt fornyes (signeres på nytt). Den koster 300 kr i måneden, noe som er med i budsjettet vårt for de neste semestrene. Trenger vi den?] 
- Fikk mail om å få ny kontrakt, 4 dagers frist. 
- Trenger vi boden? Bjerke sier nei. Bare dritt der. Bortsett fra redningvester, ikke fungerende grill, et bord. 
- Vi har plass i vår nye bod hvis vi hiver gamle ting. 
- Erik og Bjerke har tid i starten av mai til å fikse den. 
- Signerer ny kontrakt, så sies den opp. 

## 068 Wikiplass til Fondstyret (08:54 - 1 min) (Christian) 
[Fondstyret ønsker gjennomsiktighet ved å vise vedtekter, prosesser og annen informasjon som er relevant for offentlighet (Onlinere) på den åpne wikisiden. I fremtiden vil dette muligens utvikle seg til ett ønske eller behov om en egen underside på Onlinewebben.] 
- Ønsker plass, egen åpen og egen lukket page på wikien. 

## 069 FIF (08:55 - 10 min) 
[Loffen, Pål og Aslak har vært på IT-student-forum, nå Forente IT-foreninger (FIF). Vi tar en oppsummering av sakene og fremtiden til dette forumet.] 
- 8 foreninger. 
- Hjelpe mindre foreninger vokse. Forbedre samarbeid med Oslo. 
- Hva skal vi lære, pensumting: Forskjellen på praktisk utvikling vs teoretisk. Vi er mye mer praktisk. 
- Sikkerhet i utdanning. Bergen flinkere. Burde være flere praktiske sikkerhetsfag. 
- Sommerjobbfrister: Tidligere enn før. Dialog med bedriftene. 
- Frafall av studenter: Lavt frafall på informatikk. 
- Årlig møte, neste gang i Trondheim. 
- Excited: Gira på å sponse forumet. 

## Fem minutters pause klokken 09.05.
[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 09.05]

## 070 Åpent punkt (09:10 - 10 min)
[Åpent punkt hvor alle som er tilstede kan ta opp saker]
- Vi vil invitere alle komiteer på et møte om hvordan vi holder blester. 

# Lukket del## 072 Bankom involvert i opptak (09:35 - 5 min) (August/Christian)
[Vi ønsker å la folk melde interesse for ett verv som økonomiansvarlig allerede i søknadsprosessen. Da hadde det også vært naturlig og nyttig om vi kunne få delta på de intervjuprosessene og komme med innspill/påvirkning i opptaksprosessen for disse personene.] 
- Blir kanskje mange med 4 som holder intervju. 
- Særegent møte med de som er interessert i å være økonomiansvarlig. 
- Greit at bankom er med i opptaksprosessen, vi finner ut praktiske detaljer senere. 

## 073 Komitéopptaket (09:40 - 10 min)
[Vi fortsetter diskusjonen fra forrige gang om komitéopptaket. Hvordan skal vi gjøre dette og hvor mange har komiteene tenkt til å ta opp] 
- Kan bli for mange intervjuer for søkerne. 
- Forslag: Hver komite bestemmer selv hvem som skal intervjue enten en eller flere. Bytter på hvem som er representant, slik at det er maks 3 på et intevju. Tar fordeling etterpå. 
- Felles spørsmålsliste, og veiledning på hvilke spørsmål som er ok å stille. 
- Vi har tatt opp litt for mange, men samtidig er det vanskelig å si nei til å så mange søkere. 

## 075 Eventuelt (09:55 - 5 min)
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet] 
- Trikom har teambuilding penger de ikke har brukt. 
- Referat burde være ferdig skrevet innen 23:59 dagen etter. Med TODOs, referat og bolding. Ikke fått svar på at noe er feil innen nest dag, så kan det postes. 
- Fondstyret skal bli invitert til immball. 

## 076 Møteevaluering/Diggepunkt
[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting]