Møtetidspunkt: 08.15

Sted: 054

Servering: Pål

Referering: Johannes

Vinstraff:

Ølstraff:

Til stede: Adrian, Johannes, Sander, Pål, Jakob, Endre, Aursand, Christian

Mangler:Innsjekk (08:15 - 4 min)

156 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)

 • Godkjent

157 Status for komiteene (08:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • Blåtur ferdig
  • Småtull med buss, men meste good
 • Økonomisk blir det dyre ting i år
  • Jobbes med å prøve pushe ned årepriser

Bankom:

 • Så litt feil på representasjon fra i fjor, men ordnet seg.
 • Vært på regnskapskurs.
  • Vi gjør alt riktig unntatt én ting.
  • Vært på det før
  • Nye økoansvarlige er ivrige og flinke.
 • Var ikke på forrige møte, men August sa det gikk bra.

Bedkom, med ITEX:

 • Bookingrunden starter i dag med infomail.
 • Planlegger Oslotur.
 • "Kødda litt rundt" med linjesamarbeidet.
  • Startup som pitcha på forrige møte hva som kunne gjøres bedre.
 • Hatt noen bedpresser, gått som regel bra.
 • Trenger nok blæste mer fremover.
  • Planlegger blæste før eventet åpner.

Dotkom:

 • Holdt på med utrolig bra opplæring!
 • Mange gjennom 2-3 issues.
 • Begynt på issue 1209.
  • Handler om alt hvordan OW håndterer komiteer.
  • Tar nok litt tid, så andre prosjekter settes litt på is.
  • Trengs for at videre arbeid skal bli lettere.
 • Skal ha teambuilding med Abakus.
  • Se på felles infoskjermer.

Fagkom, med ekskom:

Fagkom

 • Endelig begynt med kurs!
 • Kurs med Capgemeni gikk bra.
 • Ellers driver vi ikke med så veldig.
 • Skal ha Git-kurs m/Loffen, blir nok på en søndag.
 • Fått request på Coding in the dark fra Trikom.
 • Endre kontaktet om fotokurs neste semester.
 • Hyttetur til helgen

Ekskom

 • Hatt møteworkshop.
 • Loffen usikker på om han får booka auditorium til TechTalks.
  • Ser etter nytt format
 • Ønsker flere bedrifter visstnok. Adrian og Aursand diskuterer bedriftssituasjonen fra i fjor.
 • Tenker kanskje dra inn IDI for booking av auditorium og rom.

Prokom:

 • Produktiv brekkehelg.
 • Aller fleste fått seg Adobe-lisens.
 • Kurs gjennomført.
 • Solgt rett under 10 gensere. Nyvoll promoterer genseren, og liker både pris og kvalitet
 • Årboka, som vi er litt sent ute med, skal bestilles opp.

Trikom:

 • Vi skulle hatt et nytt kjøleskap for ca. 2 uker siden. Ikke kommet. Pål er meget irr.
  • Får gratis frakt fordi det ikke har kommet.
 • Begynner fastsette datoer.
  • Skal ha to varmmatsarrangementer.
  • Blir kino i november.
 • "Seriefrokost er i gang. Håper det går.", sier en lattermild Pål.
 • Vi mangler kopper! Pål ser på Adrian. Adrian beroliger Pål med at kopper er bestilt. Pål roer seg ned.

Seniorkom:

 • Interessegrupper er det mye interesse rundt.
  • Folk søker om penger, så vi den potten blir mest sannsynlig tom. Endre gir eksempler på hva som har blitt gitt ut av spenn. HS synes det hørtes innafor ut.
 • Starter opp med prosjekter nå!
  • Skal forbedre Nibble.
  • Almankaas vil oppdatere ny Webshop.
  • Andrea vil lage revy eller begynne å rense opp wiki
  • Ingrid vil lage oversikt over muligheter for folk som ikke kom med i komité
  • Carlo vil prøve forbedre samarbeidet med Hackerspace.

Leder og nestleder:

Leder:

 • Aslak er fyllesyk.

Nestleder:

 • Loffen ligger langflat på en gressplen i Miami.

ITV:

Endre forteller da ITV ikke er her.

 • Hatt opplæring.
 • Ser på saker med fag.
 • Ser ut som vi får hele A4. Vi antar det løser seg til neste semester.
 • Bjerke vil ikke jobbe med masterendring.
  • PTV eller FTV tar dette.

RFK:

 • Hatt inn/ut.
 • Nå åpner vi for booking av kjellern til linjeforeningene våre!
  • Sier nei til andre enn oss 4.
  • Book i forveien.
  • Studorg som har mye connections til linjeforeningene er good.
  • F.eks. CasualGaming.

Samlokaliseringsrepresentant:

Er ikke her. Endre forteller.

 • Linda, nye samlokdama, fikser helt villt mye. Hun er on fire.
 • Infoskjermene tas av Guru sammen med Prokom og PR?

158 Interkom (08:40 - 10 min)

Savnede strømkabler

 • Fagkom har sendt mail.
 • Pål sier 2 brukes på kontoret.
 • De skal lete.

Offlinestativet

 • Stativet vi hadde på Tyholt er borte.
 • Pål claimer at det ble satt utenfor kontoret 10. August.
 • Endre lurer på om ikke arbeiderne som jobbet i området kan ha kastet det.

Blæstemøtet

 • Facebookbanner ble snakket om.
 • Hvem skulle fikse dette?
 • Hanne sier de kan ta det om ikke expogruppa tar det.
 • Hanne sier prokom prøver lage en mal og tar det frem til expogruppa kan ta over.
 • Oversiktsplakat kommer, fått muntlig bestilling.

160 Eventuelt (09:55 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Handling

 • Pål m/Trikom glemte inkludere fagkom i handling.
 • Aursand m/Fagkom fikser selv, det går greit.

Diskusjonskveld

 • Jakob har spurt.
  • Dotkom var uinteressert.
 • Aursand og Kvamme har glemt å spørre.
 • Adrian sier han ikke tror det ikke kommer inn noen saker fra komiteer.

Inflasjon

 • Arrkom merker prisøkning.
 • Fagkom og bedkom så på det forrige gang de lagde priser.
 • De skal tenke på det til neste gang også.

Årebuss

 • Arrkom ser på priser og hører hva Abakus får av Tihlde.
 • Adrian vil ha russebuss istedenfor buss.
 • Christian mener vi seriøst bør ta opp med Økokrim om det er tydelig prisøkning/-fiksing.
 • Arrkom har en teori om at prisøkningen kommer av at vi har flytta tiden til samtidig som russen.

Endre minner om at seniorkom kan ta byller eller andre problemer komiteer ikke vil.

Folk må svare på Doodle, innen dagen er over.

161 Møteevaluering/Diggepunkt

 • Mye surr fordi lite punkter, men det går fint. Det var gøy.
 • "Digger at det er minusgrader ute.", sier Adrian. Fuck det tenker alle andre.