**Møtetidspunkt:** 08.15

**Sted:** 054

**Servering:** Pål

**Referering:** Johannes

**Vinstraff:**

**Ølstraff:**

**Til stede:** Adrian, Johannes, Sander, Pål, Jakob, Endre, Aursand, Christian

**Mangler:**


- - -

[TOC]

- - -

## Innsjekk (08:15 - 4 min)

## 156 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min) 

 - Godkjent

## 157 Status for komiteene (08:20 - 20 min)

#### Arrkom, med velkom: 

 - Blåtur ferdig
   - Småtull med buss, men meste good 
 - Økonomisk blir det dyre ting i år
   - Jobbes med å prøve pushe ned årepriser

#### Bankom:

 - Så litt feil på representasjon fra i fjor, men ordnet seg.
 - Vært på regnskapskurs.
  - Vi gjør alt riktig unntatt én ting.
  - Vært på det før
  - Nye økoansvarlige er ivrige og flinke.
 - Var ikke på forrige møte, men August sa det gikk bra.

#### Bedkom, med ITEX:

 - Bookingrunden starter i dag med infomail.
 - Planlegger Oslotur.
 - "Kødda litt rundt" med linjesamarbeidet.
  - Startup som pitcha på forrige møte hva som kunne gjøres bedre.
 - Hatt noen bedpresser, gått som regel bra.
 - Trenger nok blæste mer fremover.
   - Planlegger blæste før eventet åpner.


#### Dotkom:

 - Holdt på med utrolig bra opplæring!
 - Mange gjennom 2-3 issues.
 - Begynt på issue 1209.
   - Handler om alt hvordan OW håndterer komiteer.
   - Tar nok litt tid, så andre prosjekter settes litt på is.
   - Trengs for at videre arbeid skal bli lettere. 
 - Skal ha teambuilding med Abakus.
   - Se på felles infoskjermer. 

#### Fagkom, med ekskom:

 Fagkom 

 - Endelig begynt med kurs!
 - Kurs med Capgemeni gikk bra.
 - Ellers driver vi ikke med så veldig.
 - Skal ha Git-kurs m/Loffen, blir nok på en søndag.
 - Fått request på Coding in the dark fra Trikom.
 - Endre kontaktet om fotokurs neste semester. 
 - Hyttetur til helgen 

 Ekskom 

 - Hatt møteworkshop.
 - Loffen usikker på om han får booka auditorium til TechTalks.
   - Ser etter nytt format
 - Ønsker flere bedrifter visstnok.
 *Adrian og Aursand diskuterer bedriftssituasjonen fra i fjor.* 
 - Tenker kanskje dra inn IDI for booking av auditorium og rom.

#### Prokom: 

 - Produktiv brekkehelg.
 - Aller fleste fått seg Adobe-lisens.
 - Kurs gjennomført.
 - Solgt rett under 10 gensere.
 *Nyvoll promoterer genseren, og liker både pris og kvalitet*
 - Årboka, som vi er _litt_ sent ute med, skal bestilles opp.


#### Trikom: 

 - Vi skulle hatt et nytt kjøleskap for ca. 2 uker siden. Ikke kommet. Pål er _meget irr_.
   - Får gratis frakt fordi det ikke har kommet.
 - Begynner fastsette datoer.
  - Skal ha to varmmatsarrangementer.
  - Blir kino i november.
 - "Seriefrokost er i gang. Håper det går.", sier en lattermild Pål.
 - Vi mangler kopper!
 *Pål ser på Adrian. Adrian beroliger Pål med at kopper er bestilt. Pål roer seg ned*.


#### Seniorkom: 

 - Interessegrupper er det mye interesse rundt.
  - Folk søker om penger, så vi den potten blir mest sannsynlig tom.
  *Endre gir eksempler på hva som har blitt gitt ut av spenn. HS synes det hørtes innafor ut.*
 - Starter opp med prosjekter nå!
  - Skal forbedre Nibble.
  - Almankaas vil oppdatere ny Webshop.
  - Andrea vil lage revy eller begynne å rense opp wiki
  - Ingrid vil lage oversikt over muligheter for folk som ikke kom med i komité
  - Carlo vil prøve forbedre samarbeidet med Hackerspace.

#### Leder og nestleder:

Leder: 

 - Aslak er fyllesyk. 

Nestleder: 

 - Loffen ligger langflat på en gressplen i Miami. 

#### ITV: 

 Endre forteller da ITV ikke er her. 

 - Hatt opplæring. 
 - Ser på saker med fag. 
 - Ser ut som vi får hele A4. Vi antar det løser seg til neste semester. 
 - Bjerke vil ikke jobbe med masterendring. 
   - PTV eller FTV tar dette. 

#### RFK: 

 - Hatt inn/ut. 
 - Nå åpner vi for booking av kjellern til linjeforeningene våre! 
   - Sier nei til andre enn oss 4. 
   - Book i forveien. 
   - Studorg som har mye connections til linjeforeningene er good.
    - F.eks. CasualGaming. 

#### Samlokaliseringsrepresentant: 

 Er ikke her. Endre forteller. 

 - Linda, nye samlokdama, fikser helt villt mye. Hun er on fire. 
 - Infoskjermene tas av Guru sammen med Prokom og PR? 


## 158 Interkom (08:40 - 10 min) 

### Savnede strømkabler 

 - Fagkom har sendt mail. 
 - Pål sier 2 brukes på kontoret. 
 - De skal lete. 

### Offlinestativet 

 - Stativet vi hadde på Tyholt er borte. 
 - Pål claimer at det ble satt utenfor kontoret 10. August. 
 - Endre lurer på om ikke arbeiderne som jobbet i området kan ha kastet det. 

### Blæstemøtet 

 - Facebookbanner ble snakket om.
 - Hvem skulle fikse dette? 
  - Hanne sier de kan ta det om ikke expogruppa tar det. 
 - Hanne sier prokom prøver lage en mal og tar det frem til expogruppa kan ta over. 
 - Oversiktsplakat kommer, fått muntlig bestilling. 
 

## 160 Eventuelt (09:55 - 5 min)
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet] 

### Handling 

 - Pål m/Trikom glemte inkludere fagkom i handling. 
 - Aursand m/Fagkom fikser selv, det går greit. 

### Diskusjonskveld 

 - Jakob har spurt. 
  - Dotkom var uinteressert. 
 - Aursand og Kvamme har glemt å spørre. 
 - Adrian sier han ikke tror det ikke kommer inn noen saker fra komiteer. 

### Inflasjon 

 - Arrkom merker prisøkning. 
 - Fagkom og bedkom så på det forrige gang de lagde priser. 
 - De skal tenke på det til neste gang også. 

### Årebuss 

 - Arrkom ser på priser og hører hva Abakus får av Tihlde. 
 - Adrian vil ha russebuss istedenfor buss. 
 - Christian mener vi seriøst bør ta opp med Økokrim om det er tydelig prisøkning/-fiksing. 
 - Arrkom har en teori om at prisøkningen kommer av at vi har flytta tiden til samtidig som russen. 

 *Endre minner om at seniorkom kan ta byller eller andre problemer komiteer ikke vil.* 


 *Folk må svare på Doodle, innen dagen er over.*


## 161 Møteevaluering/Diggepunkt 

 - Mye surr fordi lite punkter, men det går fint. Det var gøy. 
 - "Digger at det er minusgrader ute.", sier Adrian. *Fuck det tenker alle andre.*