Møtetidspunkt: 14:15

Sted: Space Commander - A4-134

Servering: Hanne

Referering: Loffen

Vinstraff: Aslak (sen møteinnkalling)

Ølstraff:

Til stede: Til stede: Adrian, Johannes, Aslak, Endre, Jakob, Christian, Aursand, Sander, Pål, Hanne, Loffen

Mangler:Innsjekk (14:15 - 2 min)

All good

252 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)

Ja

254 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • Velkom fullt i gang, intervjuer på onsdag. Var med på arrkommøte i stad.
 • Charlotte og Øyvind er meldt på workshop med velferdstinget
 • Quak er lagt ned
 • Arrkom har fordelt eventer
 • Litt erfaringsoverføring
 • Koselig å se folk
 • Venter på siste faktura fra Åre. Tror de vet alt som kommer. Alle med bøter vet det.

Bankom:

 • Skal ha første møte på søndag
 • Gjør klart til revidering
 • Ekstra midler fra IE har kommet på konto
 • Medarbeidersamtaler

Bedkom, med ITEX:

Bedkom:

 • Klare for første bedpress på mandag
 • Satt fast møtetid

ITEX:

 • Fly og hotell er i boks

Dotkom:

 • Møte på onsdag
 • Fikk starta opp maskineriet
 • Skrudd av og på alle servere pga strømbrudd
 • Sjekker på techsoup om støtte til cloud. 2000 usd i credit
 • Kommer stickers
 • Litt mer QA

Fagkom, med ekskom:

Fagkom:

 • Hatt første kurs på tirsdag.
 • Flytta Deloitte til 28 januar.
 • Mekker litt kurs, småplanlegger workshop.

Ekskom:

 • Program er satt og nettsiden kjører.
 • 7 sponsorer.

Prokom:

 • Produktivt møte i går
 • Kommet igang med gullblekka
 • Årboka har de sendt ut mail om
 • Onsdag 20 februar er bildedato
 • Ønsker nye i komiteen dette halvåret

Trikom:

 • Ja
 • Møte på mandag
 • I kveld blir det smash turnering
 • Oppdatert hverandre på slack. Ønsker å få igang litt ting nå som de har $$$.
 • Skaper litt trivsel

Seniorkom:

 • Starter opp neste uke
 • Har ikke skjedd så mye siden sist
 • Mer oppdatering om 2 uker

Leder og nestleder:

Nestleder:

 • Booka masse rom
 • Planlagt genfors
 • Planlagt økonomi og vedtektskveld

Leder:

 • Sendt julekort, men alt er ikke sendt.
 • Sendt noe mail.
 • Sendt velkom på workshop.
 • Skal på Cyb50.

ITV:

Samlokaliseringsrepresentant:

RFK:

 • Har hatt møte.
 • Skal snart ha genfors, vi er visst invitert.
 • Rydda i boden, tatt med permer og plakater.
 • Første fredagsåpent i dag.

255 Interkom (14:40 - 10 min)

256 Julekalender (14:50 - 5 Min)

[We gotta finish this stuff up]

 • Mangler å gi ut noen pakker. 3 av 4 søndager er ikke levert.
 • Må trekke siste gaven og skal vi ha sammenlagtgreie?
 • Playstation Classic? Loffen fikser.
 • Et lodd per luke
 • Johannes fikser søndagene

Pause (15:00 - 5 min)

[Flyttes punktvis nedover om klokken ikke er blitt 15:00]

258 Genfors (15:10 - 10 min)

[Hva må gjøres før genfors]

 • Alt er good før genfors.
 • Trenger referenter - 3 stk
 • Trenger paraferer - 2 stk
 • Alle må se over forretningorden
 • Stream - Bryter GDPR?
 • Fondet må ha årsberetning og regnskap
 • Alle må begynne på årsberetningene deres. Datakam og Casual gaming skal også ha
 • Loffen tipser vaktmester om ventilasjon

259 Bottom/Topquoting (15:20 - 5 min)

[Bedkom har diskutert de forskjellige quotingmåtene og vil gjerne høre innspill fra hva andre komiteer mener.]

 • Bør vi slutte med det? Fått mailklienter hvor man lett kan se hva som skjer. Hvorfor lære folk i en forening noe ingen andre enn oss bruker? Trengs ikke og ingen klarer ikke bruke det ordentlig. Folk sliter med å vite når de skal bruke det og det.
 • Det er en vanlig standard internt. Men trenger ikke gjøre det eksternt.
 • Leder leser all mailen og det blir brukt godt.
 • Ser problematikken, foreslår en mellomting. Alle må lære hvordan det skal brukes. Folk må svare på den formen man får mail på.
 • Hvis vi sender ut noe, så svarer jo de i en stil. Men hvis de sender til deg, hva gjør du?
 • Det er jo ikke værre enn at man retter den ene og fortsetter.
 • "Det er ikke så veldig vanskelig"
 • Vi får det til i Online, problemet er når det går utad.
 • Folk kan velge selv hvordan de gjør det innad. Poenget er jo at folk læres opp i top quoting.
 • Grunnen til at vi tvinger folk til å lære det er fordi vi har en standard innad. Det er en verdifull ting. Det er en enkel standard.
 • Er det nyttig?
 • Folk kan svare på mail, det er ikke et problem.
 • Folk har mindre lyst til å svare på mail fordi de er usikre.
 • Det tar 10 sekunder å lære.
 • Dotkom har store og lange diskusjoner med mye eldre. Der er det nyttig å kunne bruke ordentlig quoting.
 • Kan vi gjøre det komitèspesifikt?
 • Nei, det er et poeng med en standard.
 • Følg det etablerte.
 • Synes det er viktigere med å ha en standard på signaturer og sånn. Folk klarer å se hva som passer seg.
 • Vi her bør ikke bare endre standarden. Vi må isåfall ha input fra folk.

Konklusjon: Vi tar det på åpent møte

260 Genforsworkshop (15:25 - 10 min)

[Vi må ha en workshop for å forberede vedtektsforslag o.l.]

Vi må ha en workshop. Gå gjennom vedtektene og kvalitetssikre forslag.

Loffen lager en doodle.

261 Omskriving av prikkregler (15:35 - 5 min)

[Prikkreglene er litt diffuse slik som de er nå, noe vi i bedkom har opplevd som problematisk. Vi vil gjerne få til en omskriving av prikkreglene.]

 • Bedkom har hatt litt problemer med prikkereglene.
 • Det er noe teknisk med flytende dato. Det er lettere å sette en ny fast dato.
 • Trikom har ikke så mye prikker å gi ut. Folk vet ikke at de kan få prikker på gratis-ting.
 • På arrkom og trikom sine eventer, så står det ingenting om sykdom. Noen seg på julebordet til IDI i fjor og fikk beskjed om prikk.
 • Start på nytt sier Loffen, få de inn på eventene. Man må tenke seg om når man gjør det. Alle brukerne må godkjenne prikkereglene på nytt når de rewrites.

Konklusjon: 1-2 personer fra hver arrangerene komitè lager et nytt utkast.

263 Eventuelt (16:00 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Budsjett og renskap. Folk må inn å se på årets budjsett og rengskap. Heads up for neste gang.
 • Pizza til økonomi- og vedtektskveld er good
 • Opptak v2: Tar det neste uke.

264 Møteevaluering/Diggepunkt

Mye blir digget, noe blir ikke digget så mye.