**Møtetidspunkt:** 14:15

**Sted:** Space Commander - A4-134

**Servering:** Hanne

**Referering:** Loffen

**Vinstraff:** Aslak (sen møteinnkalling)

**Ølstraff:**

**Til stede:** 
**Til stede:** Adrian, Johannes, Aslak, Endre, Jakob, Christian, Aursand, Sander, Pål, Hanne, Loffen

**Mangler:**

- - -

[TOC]

- - -

## Innsjekk (14:15 - 2 min)  

All good

## 252 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)  

Ja

## 254 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

#### Arrkom, med velkom:  

- Velkom fullt i gang, intervjuer på onsdag. Var med på arrkommøte i stad. 
- Charlotte og Øyvind er meldt på workshop med velferdstinget
- Quak er lagt ned
- Arrkom har fordelt eventer
- Litt erfaringsoverføring
- Koselig å se folk
- Venter på siste faktura fra Åre. Tror de vet alt som kommer. Alle med bøter vet det.

#### Bankom:

- Skal ha første møte på søndag
- Gjør klart til revidering
- Ekstra midler fra IE har kommet på konto
- Medarbeidersamtaler

#### Bedkom, med ITEX:

Bedkom:

- Klare for første bedpress på mandag
- Satt fast møtetid 

ITEX:

- Fly og hotell er i boks

#### Dotkom:

- Møte på onsdag
- Fikk starta opp maskineriet
- Skrudd av og på alle servere pga strømbrudd
- Sjekker på techsoup om støtte til cloud. 2000 usd i credit
- Kommer stickers
- Litt mer QA

#### Fagkom, med ekskom:

Fagkom: 

- Hatt første kurs på tirsdag. 
- Flytta Deloitte til 28 januar. 
- Mekker litt kurs, småplanlegger workshop. 

Ekskom: 

- Program er satt og nettsiden kjører. 
- 7 sponsorer. 

#### Prokom: 

- Produktivt møte i går
- Kommet igang med gullblekka
- Årboka har de sendt ut mail om
- Onsdag 20 februar er bildedato
- Ønsker nye i komiteen dette halvåret

#### Trikom:  

- Ja
- Møte på mandag
- I kveld blir det smash turnering
- Oppdatert hverandre på slack. Ønsker å få igang litt ting nå som de har $$$.
- Skaper litt trivsel

#### Seniorkom:  

- Starter opp neste uke
- Har ikke skjedd så mye siden sist
- Mer oppdatering om 2 uker

#### Leder og nestleder:  

Nestleder:
 
- Booka masse rom
- Planlagt genfors
- Planlagt økonomi og vedtektskveld

Leder:

- Sendt julekort, men alt er ikke sendt.
- Sendt noe mail. 
- Sendt velkom på workshop. 
- Skal på Cyb50.

#### ITV:  

#### Samlokaliseringsrepresentant:  

#### RFK:

- Har hatt møte. 
- Skal snart ha genfors, vi er visst invitert. 
- Rydda i boden, tatt med permer og plakater. 
- Første fredagsåpent i dag. 

## 255 Interkom (14:40 - 10 min)

## 256 Julekalender (14:50 - 5 Min)
[We gotta finish this stuff up]

- Mangler å gi ut noen pakker. 3 av 4 søndager er ikke levert.
- Må trekke siste gaven og skal vi ha sammenlagtgreie? 
- Playstation Classic? Loffen fikser. 
- Et lodd per luke
- Johannes fikser søndagene

## Pause (15:00 - 5 min)
[Flyttes punktvis nedover om klokken ikke er blitt 15:00]

## 258 Genfors (15:10 - 10 min)
[Hva må gjøres før genfors]

- Alt er good før genfors.
- Trenger referenter - 3 stk
- Trenger paraferer - 2 stk
- Alle må se over forretningorden
- Stream - Bryter GDPR?
- Fondet må ha årsberetning og regnskap
- Alle må begynne på årsberetningene deres. Datakam og Casual gaming skal også ha 
- Loffen tipser vaktmester om ventilasjon

## 259 Bottom/Topquoting  (15:20 - 5 min)
[Bedkom har diskutert de forskjellige quotingmåtene og vil gjerne høre innspill fra hva andre komiteer mener.]

- Bør vi slutte med det? Fått mailklienter hvor man lett kan se hva som skjer. Hvorfor lære folk i en forening noe ingen andre enn oss bruker? Trengs ikke og ingen klarer ikke bruke det ordentlig. Folk sliter med å vite når de skal bruke det og det. 
- Det er en vanlig standard internt. Men trenger ikke gjøre det eksternt. 
- Leder leser all mailen og det blir brukt godt. 
- Ser problematikken, foreslår en mellomting. Alle må lære hvordan det skal brukes. Folk må svare på den formen man får mail på. 
- Hvis vi sender ut noe, så svarer jo de i en stil. Men hvis de sender til deg, hva gjør du? 
- Det er jo ikke værre enn at man retter den ene og fortsetter.
- "Det er ikke så veldig vanskelig"
- Vi får det til i Online, problemet er når det går utad.
- Folk kan velge selv hvordan de gjør det innad. Poenget er jo at folk læres opp i top quoting.
- Grunnen til at vi tvinger folk til å lære det er fordi vi har en standard innad. Det er en verdifull ting. Det er en enkel standard.
- Er det nyttig? 
- Folk kan svare på mail, det er ikke et problem. 
- Folk har mindre lyst til å svare på mail fordi de er usikre. 
- Det tar 10 sekunder å lære. 
- Dotkom har store og lange diskusjoner med mye eldre. Der er det nyttig å kunne bruke ordentlig quoting. 
- Kan vi gjøre det komitèspesifikt? 
- Nei, det er et poeng med en standard. 
- Følg det etablerte. 
- Synes det er viktigere med å ha en standard på signaturer og sånn. Folk klarer å se hva som passer seg.
- Vi her bør ikke bare endre standarden. Vi må isåfall ha input fra folk.

Konklusjon: Vi tar det på åpent møte

## 260 Genforsworkshop (15:25 - 10 min)
[Vi må ha en workshop for å forberede vedtektsforslag o.l.]

Vi må ha en workshop. Gå gjennom vedtektene og kvalitetssikre forslag. 

Loffen lager en doodle.

## 261 Omskriving av prikkregler (15:35 - 5 min) 
[Prikkreglene er litt diffuse slik som de er nå, noe vi i bedkom har opplevd som problematisk. Vi vil gjerne få til en omskriving av prikkreglene.]

- Bedkom har hatt litt problemer med prikkereglene. 
- Det er noe teknisk med flytende dato. Det er lettere å sette en ny fast dato.
- Trikom har ikke så mye prikker å gi ut. Folk vet ikke at de kan få prikker på gratis-ting. 
- På arrkom og trikom sine eventer, så står det ingenting om sykdom. Noen seg på julebordet til IDI i fjor og fikk beskjed om prikk. 
- Start på nytt sier Loffen, få de inn på eventene. Man må tenke seg om når man gjør det. Alle brukerne må godkjenne prikkereglene på nytt når de rewrites. 

Konklusjon: 1-2 personer fra hver arrangerene komitè lager et nytt utkast. 

## 263 Eventuelt (16:00 - 5 min)
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

- Budsjett og renskap. Folk må inn å se på årets budjsett og rengskap. Heads up for neste gang. 
- Pizza til økonomi- og vedtektskveld er good 
- Opptak v2: Tar det neste uke.

## 264 Møteevaluering/Diggepunkt

Mye blir digget, noe blir ikke digget så mye.