Møtetidspunkt: 10:15

Sted: Byggteknisk L11

Servering: N/A

Referering: Johannes

Vinstraff:

Ølstraff: Aslak (Forsentkomming)

Til stede: Aslak, Loffen, Pål, Johannes, Jakob, Aursand, Christian, Jens

Mangler: Adrian, Hanne, Endre.Innsjekk (14:15 - 2 min)

265 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)

Innkalling for sen.
Ingen servering.
Referatet er ute offentlig.

267 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • Vårfest
  • Mulig flytte dato
 • Arrkomdalje
  • Laget forslag
 • Velkom
  • Opptak

Økonomiansvarlig, med bankom:

 • Avtalt revideringsdato 11. feb. med Abakus.
 • Mangler litt representasjonsinnbetaling.
Bankom
 • Hatt medarbeidersamtaler.
 • Satt frister for revidering, regnskap og budsjett.
 • Bestemt ekstra møte for å få til alt.

Bedkom, med ITEX:

 • Ikke til stede.
 • Alt klart for AppearTV, Blank og Knowit!

 • Jobbet med nye prikkregler, antar at resten av komiteene også har satt ned en arbeidsgruppe på det! Kommet fram til et forslag vi sender fagkom så snart vi er fornøyde med det.

 • Klar (egentlig ikke) for blåtur på fredag det blir også.

Dotkom:

 • Fått mer prosjektstruktur.
 • 1209, GDPR.
 • OWF.
 • Ny landingpage.
 • Seniorkom se på ny webshop.

Fagkom, med ekskom:

 • Hackaton?
 • IDI Open satt seg på samme datoen, så må se på løsning der.
Ekskom
 • Nærmer seg klart til Tech Talks.
 • Nesten fullt.
 • Lurer på om det er plasser for bedrifter å lagre ting.
 • Valgt ny leder av ekskom 2020, Aslak og Aursand tenker ha møte med ham. Aursand skal kontakte Petter.

Prokom:

 • Ikke til stede.

Trikom:

 • Superbowl, oppmøte blir interessant.
  • Drikketillatelse til 2 forhåpentligvis.
 • Sett over budsjett og regnskap.
  • Jon tar opp på bankom.
 • Inkludere velkom i prat om å bruke kontoret masse i fadderukene.
Kaffe
 • Trikom tar ansvar for vasking av kaffemaskinen <3 <3 <3
 • Snakk om å kjøpe ekstra 5L dunk.
 • Nytt kaffekurs når den nye kaffemaskinen er på plass.
 • Christian og Jakob requester YouTube-tutorial!
 • Knappene bør ha labels.
 • Arrkom og Trikom surret med Pirbadet, men det snakker vi om og får til sammen.

Seniorkom:

 • Hatt møte.
 • Opptak i April og Februar (10.).
 • Hjulpet velkom med å få tak i 3 og 4 klasse.
 • Diskutert pengeutdeling til interessegrupper, søknadsfrister tidligere i semesteret.
  • Skal bli sendt mail til alle interessegrupper.
 • Begynt å se på utmatrikulering.
 • Ny økans.

Leder og nestleder:

Nestleder
 • Booka 70 rom dette semesteret.
 • Skal ha møte med Bendik før Genfors.
  • Han skal ha med seg en minion for opplæring.
 • Fikser kickboxing med X-Sport, mest sannsynlig 12. Februar.
  • Basistime hos Trondheim Kickboxing, gratis prøvetime med ekstra opplæringsassistenter.
 • Lest masse spam.
Leder
 • Stressa med å få til møter.
 • Gjort noe greier.
 • Skal være med hos Podline.
 • Ikke sovet mer.
 • Satt egne konkrete mål for meg og hva jeg skal påvirke styret.
  • Online skal være bedre rustet til å håndtere studentpolitiske saker enn det var da vi startet.
  • Workshop som gjør at neste styret er mer forberedt enn da vi startet.
  • Alle i styret skal ha en positiv opplevelse av styreperioden etter vi går av.

ITV:

 • Fiksa flere bord på A4.
 • Skal få satt de opp langs med veggene i tillegg til gruppebord.
 • Jan-Håvard Ryen (Nye Linda) er ikke helt varm i trøya enda.
 • Trenger ny PTV for BIT.
  • Trenger 1. eller 2. Klasse helst.
 • Trenger ny PTV for MIT (MSIT) neste semester.
 • Første KTV/PTV-møte.
  • IDI har dårlig emnebeskrivelser på fag.
  • Interaksjonsdesign har ikke emnebeskrivelser.
  • Infoskriv til studenter om hva de møter neste semester, f.eks. Bachelor med info før de skal skrive den.
 • Skal på samlokmøte i dag.
  • Diskutere hva studentene ønsker når Kalvskinnet kommer opp.
  • Fristen er 1. Feb.
 • Neste (e)LG(e)-møte skal diskutere opptaksregler til ulike studier.
  • Dumt om det kommer nye krav på fag som ikke er oblig. for oss allerede.
  • Om sistnevnte kommer vil folk ha beskjed i god tid.
  • Mistenker det kommer noen fag om AI og MMI.
  • Kommer ikke endring på søknaden denne runder.
  • Mest sannsynlig bør det vente et helt år.
 • Ang. FUS:
  • Trætteberg poengterer at han var uenig med FUS om at den endringen kom så brått, han ville vente.

Samlokaliseringsrepresentant:

RFK:

 • Intet nytt.

268 Interkom (14:40 - 10 min)

269 System for utlån av utstyr (5 Min)

[Vi låner bort utstyr i blant, både stort og smått, og jeg tenker vi burde hatt et system i det med merking, etc.]

 • Johannes presenterer behov for utlånssystem, da vi låner bort stort og smått i blant, og har mistet dyrt pokersett pga dette.
 • Utlånsseddel høres logisk ut, burde vi ha i alle bodene i en liten plastikkfolder.
 • Informere komiteer.
 • Johannes følger opp.

 • Aslak presenterer klistrelapper.

 • 280 for 1000 svart-hvitt.
 • 668 for 1000 med logo.
 • Aslak fikser.
  • Tas fra trykksaker.
  • Avstemming 2 vs 6, logo vedtatt.

https://www.markmaster.com/no/etiketter-og-navnelapper/sort-hvite-klistremerker https://www.markmaster.com/no/etiketter-og-navnelapper/klistremerker

Pause (15:00 - 5 min)

[Flyttes punktvis nedover om klokken ikke er blitt 15:00]

272 Budsjett H19/V20 (15 min)

[Går igjennom årets budsjett og hva vi har brukt (regnskap). Vi må finne ut av om det er noe vi ønsker å endre for det neste budsjettet til HS.]

Refererer tanker og diskusjon, selve budsjettet har Christian

 • Fjerner representasjon annet enn støtten.
 • Bodleien beholdes siden vi støtter kjellern med den.
 • Øke styregaver da Kalvskinnet og Dragvoll også har immball.
 • Øke gaver andre på våren, tross da ting gjerne avsluttes.
 • Ny kompilering utsettes til evt. neste HS. Vurdere øke til 10k og gi pizza til folk som assisteres.
 • Øke prosjekter vil gi styret mer handlingsrom.
 • Fjerne lokalleie og heller øke styrevors.
  • Fjerner lokal på 5k, øker styrevors fra 2k til 5k.
 • Øke premier så julekalender ikke sprenger den posten.

273 Kontorvakter (5 Min)

[Har problemer med at det ikke er nok førsteårskomitemedlemmer til å ha kontorvakter. Ekskom vil ikke være kontorvakter siden de ikke ble fortalt det på forhånd. Vil inkludere førsteårskomitemedlemmer fra Velkom og ITEX]

 • Alle har ikke meldt seg på Doodle visstnok.
 • Velkom stiller med glede, fint å være synlige og hjelpe til.
 • Aursand har pratet med Ekskom, de skal ha meldt seg nå.
 • Folk kan også kunne ta 2 semestere.

275 Forespørsler som har kommet på e-post (15:50 - 10 min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.]

Er på overtid, raser gjennom.

 • Erfaringsskriv sendt til velkom.
 • Alle må svare doodle.
 • Ekskom tar Aursand og Aslak.
 • Vervgoder, blir punkt neste uke.
 • Flagg tar punkt neste uke.
 • Reboot må alle informere sine folk om det.
 • Christian fikser bestilling.
 • Samarbeidsavtale m/ITDagene.
 • Mer systematisk mottak av førsteårsstudenter ved NTNU.
  • Jakob svarer. (Utesteder, Lykkepromillen)
 • Smørekoppen 90 må folk svare i mailtråden.
 • Abakusrevyen.
  • Svar om man ikke skal.
 • NTNU Karriere.
  • Aslak skal gi til Loffen.

276 Eventuelt (16:00 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Spam-Slackkanalen

  • "Bulletinboard"
  • Gjennom bedkom.
  • Tas på Slack.
 • Doodle, sette dato. Loffen tar det på Slack.

278 Møteevaluering/Diggepunkt