**Møtetidspunkt:** 10:15

**Sted:** Byggteknisk L11

**Servering:** N/A

**Referering:** Johannes

**Vinstraff:** 

**Ølstraff:** Aslak (Forsentkomming)

**Til stede:** Aslak, Loffen, Pål, Johannes, Jakob, Aursand, Christian, Jens

**Mangler:** Adrian, Hanne, Endre.

- - -

[TOC]

- - -

## Innsjekk (14:15 - 2 min) 


## 265 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min) 
Innkalling for sen. 
Ingen servering. 
Referatet er ute offentlig.

## 267 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

#### Arrkom, med velkom: 
 - Vårfest 
   - Mulig flytte dato
 - Arrkomdalje 
   - Laget forslag
 - Velkom 
   - Opptak

#### Økonomiansvarlig, med bankom: 
 - Avtalt revideringsdato 11. feb. med Abakus. 
 - Mangler litt representasjonsinnbetaling.

##### Bankom 
 - Hatt medarbeidersamtaler.
 - Satt frister for revidering, regnskap og budsjett. 
 - Bestemt ekstra møte for å få til alt. #### Bedkom, med ITEX: 
 - Ikke til stede. 
 - Alt klart for AppearTV, Blank og Knowit!

- Jobbet med nye [prikk]regler, antar at resten av komiteene også har satt ned en arbeidsgruppe på det! Kommet fram til et forslag vi sender fagkom så snart vi er fornøyde med det.

- Klar (egentlig ikke) for blåtur på fredag det blir også.


#### Dotkom: 
 - Fått mer prosjektstruktur. 
 - 1209, GDPR. 
 - OWF. 
 - Ny landingpage. 
 - Seniorkom se på ny webshop.

#### Fagkom, med ekskom: 
 - Hackaton? 
 - IDI Open satt seg på samme datoen, så må se på løsning der. 
 
##### Ekskom 
 - Nærmer seg klart til Tech Talks.
 - Nesten fullt. 
 - Lurer på om det er plasser for bedrifter å lagre ting. 
 - Valgt ny leder av ekskom 2020, Aslak og Aursand tenker ha møte med ham. Aursand skal kontakte Petter. 

#### Prokom: 
 - Ikke til stede.

#### Trikom: 
 - Superbowl, oppmøte blir interessant. 
  - Drikketillatelse til 2 forhåpentligvis. 
 - Sett over budsjett og regnskap. 
  - Jon tar opp på bankom. 
 - Inkludere velkom i prat om å bruke kontoret masse i fadderukene. 
##### Kaffe  
- Trikom tar ansvar for vasking av kaffemaskinen <3 <3 <3 
 - Snakk om å kjøpe ekstra 5L dunk. 
 - Nytt kaffekurs når den nye kaffemaskinen er på plass. 
 - Christian og Jakob requester YouTube-tutorial! 
 - Knappene bør ha labels. 
 - Arrkom og Trikom surret med Pirbadet, men det snakker vi om og får til sammen. 


#### Seniorkom: 
 - Hatt møte. 
 - Opptak i April og Februar (10.). 
 - Hjulpet velkom med å få tak i 3 og 4 klasse. 
 - Diskutert pengeutdeling til interessegrupper, søknadsfrister tidligere i semesteret. 
   - Skal bli sendt mail til alle interessegrupper. 
 - Begynt å se på utmatrikulering. 
 - Ny økans. 

#### Leder og nestleder: 
##### Nestleder 
 - Booka 70 rom dette semesteret. 
 - Skal ha møte med Bendik før Genfors. 
  - Han skal ha med seg en minion for opplæring. 
 - Fikser kickboxing med X-Sport, mest sannsynlig 12. Februar. 
  - Basistime hos Trondheim Kickboxing, gratis prøvetime med ekstra opplæringsassistenter. 
 - Lest masse spam. 
 
##### Leder 
 - Stressa med å få til møter. 
 - Gjort noe greier. 
 - Skal være med hos Podline. 
 - Ikke sovet mer. 
 - Satt egne konkrete mål for meg og hva jeg skal påvirke styret. 
  - Online skal være bedre rustet til å håndtere studentpolitiske saker enn det var da vi startet. 
  - Workshop som gjør at neste styret er mer forberedt enn da vi startet. 
  - Alle i styret skal ha en positiv opplevelse av styreperioden etter vi går av.

#### ITV: 
 - Fiksa flere bord på A4. 
 - Skal få satt de opp langs med veggene i tillegg til gruppebord. 
 - Jan-Håvard Ryen (Nye Linda) er ikke helt varm i trøya enda. 
 - Trenger ny PTV for BIT. 
  - Trenger 1. eller 2. Klasse helst. 
 - Trenger ny PTV for MIT (MSIT) neste semester. 
 - Første KTV/PTV-møte. 
  - IDI har dårlig emnebeskrivelser på fag. 
  - Interaksjonsdesign har ikke emnebeskrivelser. 
  - Infoskriv til studenter om hva de møter neste semester, f.eks. Bachelor med info før de skal skrive den.
 - Skal på samlokmøte i dag. 
  - Diskutere hva studentene ønsker når Kalvskinnet kommer opp. 
  - Fristen er 1. Feb.
 - Neste (e)LG(e)-møte skal diskutere opptaksregler til ulike studier. 
  - Dumt om det kommer nye krav på fag som ikke er oblig. for oss allerede. 
  - Om sistnevnte kommer vil folk ha beskjed i god tid. 
  - Mistenker det kommer noen fag om AI og MMI. 
  - Kommer ikke endring på søknaden denne runder. 
  - Mest sannsynlig bør det vente et helt år. 
 - Ang. FUS:
  - Trætteberg poengterer at han var uenig med FUS om at den endringen kom så brått, han ville vente. 

#### Samlokaliseringsrepresentant: 

#### RFK: 
 - Intet nytt.

## 268 Interkom (14:40 - 10 min) 
 
 
## 269 System for utlån av utstyr (5 Min)
[Vi låner bort utstyr i blant, både stort og smått, og jeg tenker vi burde hatt et system i det med merking, etc.] 
 
 - Johannes presenterer behov for utlånssystem, da vi låner bort stort og smått i blant, og har mistet dyrt pokersett pga dette. 
 - Utlånsseddel høres logisk ut, burde vi ha i alle bodene i en liten plastikkfolder. 
 - Informere komiteer. 
 - Johannes følger opp. 
 
 - Aslak presenterer klistrelapper. 
 - 280 for 1000 svart-hvitt. 
 - 668 for 1000 med logo. 
 - Aslak fikser. 
   - Tas fra trykksaker. 
   - Avstemming 2 vs 6, logo vedtatt. 

https://www.markmaster.com/no/etiketter-og-navnelapper/sort-hvite-klistremerker
https://www.markmaster.com/no/etiketter-og-navnelapper/klistremerker 


## Pause (15:00 - 5 min)
[Flyttes punktvis nedover om klokken ikke er blitt 15:00]

## 272 Budsjett H19/V20 (15 min)
[Går igjennom årets budsjett og hva vi har brukt (regnskap). Vi må finne ut av om det er noe vi ønsker å endre for det neste budsjettet til HS.] 
 
 *Refererer tanker og diskusjon, selve budsjettet har Christian* 
 
 - Fjerner representasjon annet enn støtten. 
 - Bodleien beholdes siden vi støtter kjellern med den. 
 - Øke styregaver da Kalvskinnet og Dragvoll også har immball. 
 - Øke gaver andre på våren, tross da ting gjerne avsluttes. 
 - Ny kompilering utsettes til evt. neste HS. Vurdere øke til 10k og gi pizza til folk som assisteres. 
 - Øke prosjekter vil gi styret mer handlingsrom. 
 - Fjerne lokalleie og heller øke styrevors. 
   - Fjerner lokal på 5k, øker styrevors fra 2k til 5k. 
 - Øke premier så julekalender ikke sprenger den posten. 
 - 

## 273 Kontorvakter (5 Min)
[Har problemer med at det ikke er nok førsteårskomitemedlemmer til å ha kontorvakter. Ekskom vil ikke være kontorvakter siden de ikke ble fortalt det på forhånd. Vil inkludere førsteårskomitemedlemmer fra Velkom og ITEX] 
 
 - Alle har ikke meldt seg på Doodle visstnok. 
 - Velkom stiller med glede, fint å være synlige og hjelpe til. 
 - Aursand har pratet med Ekskom, de skal ha meldt seg nå. 
 - Folk kan også kunne ta 2 semestere. ## 275 Forespørsler som har kommet på e-post (15:50 - 10 min)
[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.] 
 
*Er på overtid, raser gjennom.* 
 
 - Erfaringsskriv sendt til velkom. 
 - Alle må svare doodle. 
 - Ekskom tar Aursand og Aslak. 
 - Vervgoder, blir punkt neste uke. 
 - Flagg tar punkt neste uke. 
 - Reboot må alle informere sine folk om det. 
 - Christian fikser bestilling. 
 - Samarbeidsavtale m/ITDagene. 
 - Mer systematisk mottak av førsteårsstudenter ved NTNU. 
   - Jakob svarer. (Utesteder, Lykkepromillen) 
 - Smørekoppen 90 må folk svare i mailtråden. 
 - Abakusrevyen. 
   - Svar om man ikke skal. 
 - NTNU Karriere. 
   - Aslak skal gi til Loffen. 

## 276 Eventuelt (16:00 - 5 min)
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet] 
 
- Spam-Slackkanalen 
  - "Bulletinboard"  
  - Gjennom bedkom.  
  - Tas på Slack. 


- Doodle, sette dato. Loffen tar det på Slack. 

## 278 Møteevaluering/Diggepunkt