Møtetidspunkt: 14:15

Sted: 054

Servering: Pål

Referering: Adrian

Vinstraff: Aslak 1 vin for møteinnkallingen

Ølstraff:

Til stede: Sander, Jakob, Aslak, Pål, Christian, Adrian, Jens, Sebastian

Mangler: Hanne, Johannes, Loffen, Endre, AursandGjøremål

 • Christian snakker med Mathias Fossum om fast antall annonser i Offline
 • Alle må tenke over saker til åpent møte
 • Aslak viderefører samtalen med StartIT, blester og svarer
 • Aslak blester for åpent møte på Facebook og spør etter saker
 • Alle tenker over vedtekter, slik at vi kan ta opp noe på tirsdag

300 KAKEPUNKT

[Pål har mekka kake til oss, synd for dere som er på tur]

Innsjekk (14:15 - 2 min)

adrian og øggøst er fyllesyke

294 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)

Innkalling: 🙅‍♂️blir en vinstraff Servering: ✅ Referat: ✅

295 Gjøremål fra forrige gang (14:18 - 2 min)

296 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

🙅‍♂️

Bedkom, med ITEX:

 • Ting går på skinner, jobber mot bookingrunden for høsten og planlegger litt fadderuke-sponsormuligheter.

ITEX:

 • Første møte på onsdag, bestemte hvilke bedrifter vi kontakter i første omgang

Dotkom:

 • Hvis vi har tid blir det design showcase på slutten av møte
 • Har tellekorps til genfors

Fagkom, med ekskom:

🙅‍♂️

Ekskom

Prokom:

 • Ikke funnet referenter
 • Jobber mot årbokbilder

Trikom:

 • Tuter og bråkær.
 • Handler på mandag
 • Bestiller varer til storcash skal få innkjøpsansvarlig til å gjøre det fast
 • Gått gjennom arrangementer prøvd å sette av penger til det. lyst til å snakke med bedkom om kino
 • Skal vaske kontoret og ommøblere, åpne arealet med varene slik at det ikke blir like innestengt
 • Ikke så mye som skjer om våren

Seniorkom:

 • Tatt inn 4 nye medlemmer, Sigurd, Claus, Rein og Loffen
 • Sliter med å finne 3-4 klasse til å være med i velkom

Leder og nestleder:

 • Signert kontrakter
 • Preppa til jubileum som han skal på i helga
 • Styreord er skrevet, skrevet om uketoget

Økonomiansvarlig, med bankom:

HS:

 • Fiksa doodle til fordelingsmøte
 • Alle har endelig betalt representasjon

Bankkom:

 • Revidert med abakus, sånn ish
 • laget budsjettforslag
 • offentlig regnskap blir ferdig på søndag
 • Alle økans stiller til hs som vanlig, kan være lurt at folk ser på arvtagere til bankom for de som har folk som stiller til hs

ITV:

🙅‍♂️

Samlokaliseringsrepresentant:

🙅‍♂️

RFK:

 • Hadde åpent forrige fredag, har åpent idag og i morgen,
 • Har genfors på søndag
 • Fra neste uke er det dahls på tap

297 Interkom (14:40 - 10 min)

🤷‍♀️

298 bulletin-board (14:50 - 10 min)

[Aslak har sendt en mail med forslag om spamkanal og vil ha input. Les mailen før møtet] Aslak oppsumerer mailen

Aslak: Ikke tillate ting som har rekrutteringsfokus Adrian: Ikke bedriftersarrangementer? Aslak: Hva om SiT skal ha arrangement? Det ville vært en ting vi kunne hatt der

Aslak: Skriver retningslinjesett som vi kan diskutere på mail

Adrian: Hvem skal moderere? Aslak: HS sier ifra og dotkom-leder sletter

Vi går for å prøve det ut og ser hva det blir.

Pause i 5 minutter kl 09:00

299 Budsjett 19/20 (15:05 - 30 min)

[Bankom har laget forslag. Vi må gå igjennom, kommentere/endre og godkjenne] Christian går gjennom budsjett

 • Vil fjerne alle 0 poster - ga budsjette veldig høye tall, blir kunstig
 • Uforutsette utgifter er likt for alle, hvis noe stort blir ødelagt går vi til hs

HS:

 • Bandet skal ikke ha fast budsjett hos hs, kan heller søke/be om penger når det trengs
 • Konkurransepremier flyttes til kun høsten, siden det ikke er noe premier på våren.

Arrkom:

 • Fjerne inntekter for arrangementer fordi det alltid endres
 • Fjerner ikke støtte fra IDI slik at vi faktisk husker det
 • Slått sammen to nye og små arrangementer
 • X-fest økes pga lokalleie har gått opp

Bankom:

 • Budsjettet til bankom er perfekt.

Bedkom:

 • Making that dolla dolla bill yall

Dotkom:

 • Øket domeneposten
 • Samlet utstyrposten til et semster slik at det er enklere å kjøpe store enkeltting

Ekskom:

 • Fjerner alt utenom teambuildingstøtte

Fagkom:

 • Mye det samme som bedkom

ITEX:

 • Egentlig 0 prosjekt, fjernes?

Prokom:

 • Senket forventninger til offline-inntekter
 • Finner et fast antall annonser per utgave
 • Skal kjøpe backdrop

Seniorkom:

 • Lagt inn støtte til utmatrikuleringen

Trikom:

 • Senket gratisvarer
 • Endret det til mye mer oversiktlig
 • 💸

Velkom:

 • Ikke mye endres

Bankom fikser resten på søndag.

301 Saker til åpent møte (15:35 - 10 min)

[Vi skal ha åpent møte neste uke, hva skal vi ta opp]

 • Top/bottomquoting
 • Kaffekanne ☕

Alle må tenke over det og sier ifra

Aslak blester for det på facebook og spørr etter saker

302 Forespørsler som har kommet på e-post (15:45 - 10 min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.]

Noen som er gira på leonardo? Det skjer den 6. April

Vi prøver å få til hele HS på en avslutningsrepresentering 👯‍♂️

303 Eventuelt (16:00 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Vi tar gjennomgang av verv-perioden vår på et av de neste møtene
 • Meld dere på lunsjvenn
 • Pål har fått skruf-merch

304 Møteevaluering/Diggepunkt

 • breezer-race skjer