**Møtetidspunkt:** 14:15

**Sted:** 054

**Servering:** Pål

**Referering:** Adrian

**Vinstraff:**
Aslak 1 vin for møteinnkallingen


**Ølstraff:**

**Til stede:** 
Sander, Jakob, Aslak, Pål, Christian, Adrian, Jens, Sebastian

**Mangler:** 
Hanne, Johannes, Loffen, Endre, Aursand

- - -

[TOC]

- - -

## Gjøremål

- Christian snakker med Mathias Fossum om fast antall annonser i Offline
- Alle må tenke over saker til åpent møte
- Aslak viderefører samtalen med StartIT, blester og svarer
- Aslak blester for åpent møte på Facebook og spør etter saker
- Alle tenker over vedtekter, slik at vi kan ta opp noe på tirsdag## 300 KAKEPUNKT
[Pål har mekka kake til oss, synd for dere som er på tur]

## Innsjekk (14:15 - 2 min) 

adrian og øggøst er fyllesyke

## 294 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min) 
Innkalling: 🙅‍♂️blir en vinstraff
Servering: ✅
Referat: ✅

## 295 Gjøremål fra forrige gang (14:18 - 2 min)


## 296 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

#### Arrkom, med velkom: 
🙅‍♂️

#### Bedkom, med ITEX: 

 - Ting går på skinner, jobber mot bookingrunden for høsten og
  planlegger litt fadderuke-sponsormuligheter.

ITEX:

 - Første møte på onsdag, bestemte hvilke bedrifter vi kontakter i
  første omgang

#### Dotkom: 

 - Hvis vi har tid blir det design showcase på slutten av møte
 - Har tellekorps til genfors

#### Fagkom, med ekskom: 
🙅‍♂️

##### Ekskom 
 
#### Prokom: 

 - Ikke funnet referenter 
 - Jobber mot årbokbilder

#### Trikom: 

 - Tuter og bråkær.
 - Handler på mandag
 - Bestiller varer til storcash skal få innkjøpsansvarlig til å gjøre
  det fast
 - Gått gjennom arrangementer prøvd å sette av penger til det. lyst til
  å snakke med bedkom om kino
 - Skal vaske kontoret og ommøblere, åpne arealet med varene slik at det
  ikke blir like innestengt
 - Ikke så mye som skjer om våren

#### Seniorkom: 
- Tatt inn 4 nye medlemmer, Sigurd, Claus, Rein og Loffen
- Sliter med å finne 3-4 klasse til å være med i velkom

#### Leder og nestleder: 
- Signert kontrakter
- Preppa til jubileum som han skal på i helga
- Styreord er skrevet, skrevet om uketoget

#### Økonomiansvarlig, med bankom: 
HS: 

 - Fiksa doodle til fordelingsmøte
 - Alle har endelig betalt representasjon

Bankkom:

 - Revidert med abakus, sånn ish
 - laget budsjettforslag
 - offentlig regnskap blir ferdig på søndag
 - Alle økans stiller til hs som vanlig, kan være lurt at folk ser på arvtagere til bankom for de som har folk som stiller til hs

#### ITV: 
🙅‍♂️

#### Samlokaliseringsrepresentant: 
🙅‍♂️

#### RFK: 
- Hadde åpent forrige fredag, har åpent idag og i morgen, 
- Har genfors på søndag
- Fra neste uke er det dahls på tap

## 297 Interkom (14:40 - 10 min) 

🤷‍♀️

## 298 bulletin-board (14:50 - 10 min)
[Aslak har sendt en mail med forslag om spamkanal og vil ha input. Les mailen før møtet]
Aslak oppsumerer mailen


Aslak: Ikke tillate ting som har rekrutteringsfokus
Adrian: Ikke bedriftersarrangementer?
Aslak: Hva om SiT skal ha arrangement? Det ville vært en ting vi kunne hatt der

Aslak: Skriver retningslinjesett som vi kan diskutere på mail

Adrian: Hvem skal moderere? 
Aslak: HS sier ifra og dotkom-leder sletter

Vi går for å prøve det ut og ser hva det blir.

## Pause i 5 minutter kl 09:00


## 299 Budsjett 19/20 (15:05 - 30 min)
[Bankom har laget forslag. Vi må gå igjennom, kommentere/endre og godkjenne]
Christian går gjennom budsjett

 - Vil fjerne alle 0 poster - ga budsjette veldig høye tall, blir
  kunstig
 - Uforutsette utgifter er likt for alle, hvis noe stort blir ødelagt
  går vi til hs

HS:

 - Bandet skal ikke ha fast budsjett hos hs, kan heller søke/be om
  penger når det trengs
 - Konkurransepremier flyttes til kun høsten, siden det ikke er noe
  premier på våren.

Arrkom:

 - Fjerne inntekter for arrangementer fordi det alltid endres
 - Fjerner ikke støtte fra IDI slik at vi faktisk husker det
 - Slått sammen to nye og små arrangementer
 - X-fest økes pga lokalleie har gått opp

Bankom:

 - Budsjettet til bankom er perfekt.

Bedkom:

 - Making that dolla dolla bill yall

Dotkom:

 - Øket domeneposten
 - Samlet utstyrposten til et semster slik at det er enklere å kjøpe
  store enkeltting

Ekskom:

 - Fjerner alt utenom teambuildingstøtte

Fagkom:

 - Mye det samme som bedkom

ITEX:

 - Egentlig 0 prosjekt, fjernes?

Prokom:

 - Senket forventninger til offline-inntekter
 - Finner et fast antall annonser per utgave
 - Skal kjøpe backdrop

Seniorkom:

 - Lagt inn støtte til utmatrikuleringen

Trikom:

 - Senket gratisvarer
 - Endret det til mye mer oversiktlig
 - 💸

Velkom:

 - Ikke mye endres

Bankom fikser resten på søndag.
## 301 Saker til åpent møte (15:35 - 10 min) 
[Vi skal ha åpent møte neste uke, hva skal vi ta opp]

 - Top/bottomquoting
 - Kaffekanne ☕

Alle må tenke over det og sier ifra

Aslak blester for det på facebook og spørr etter saker


## 302 Forespørsler som har kommet på e-post (15:45 - 10 min)
[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.] 

Noen som er gira på leonardo? Det skjer den 6. April 

Vi prøver å få til hele HS på en avslutningsrepresentering 👯‍♂️


## 303 Eventuelt (16:00 - 5 min)
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]  

 - Vi tar gjennomgang av verv-perioden vår på et av de neste møtene
 - Meld dere på lunsjvenn
 - Pål har fått skruf-merch

## 304 Møteevaluering/Diggepunkt

 - breezer-race skjer