Møtetidspunkt: kl. 10:15 - 12:00
Sted: Høgskoleringen 3 H3 521 Sprokkit

Referering:
1. ref Thomas
2. ref Mari

Tilstede: Sarmi, Milla, Sindre, Henrik, Mari, Thomas, Thea, Anders, William

Ikke tilstede:

Straffer:

Innsjekk

What it do?

591 - Godkjenning av innkalling

Godkjent

592 - Status for komiteene (11.25 - 15 min)

Arrkom:

 • Veldedighetsfest gikk veldig bra
 • Koselig å være medarrangør
 • Coming up:
  • Ikke noe stort på vei
  • Åre kan blir mye enn tidligere
 • Fått med en som skal finne ut av arrangementprioritering

Bedkom:

 • Rolig for Bedkom før påske
 • Linjesamarbeidsrolle, kordinering med bedrifter mellom linjeforeninger. Bedkom ønsker å hjelpe andre.
 • Sett på bedrifter til jubileumsuka

Dotkom:

 • Valgt tillitsvalgt: Anhka
 • Jobber med arrangementprioritering
 • Hjalp Appkom med å sette opp Azure

Fagkom:

 • Ikke mye som skjer.
 • Rekord kort møte i går: 45 min.
 • Kurs gikk bra, godt oppmøte.

Prokom:

 • Har malt kontoret
 • Redigerer årboka
 • Jobber med jubileumsutgave av offline

Trikom:

 • Tillitsvalgt: Erik
 • 17 Mai frokost
 • Ser på muligheter til Eurovision
  • Redd for deltakere, midt i eksamensperioden
 • Trikom trenger ideer på mail, bare send inn ting.

Økonomiansvarlig:

 • Første fondstyremøte
  • Jonathan Brooks ble leder
  • Etter genfors skal fondstyre finne et strategi for forvaltning av fondet.
  • Styringsdokument: hvordan bruke pengene til Online best mulig?
 • Veldedighetsfest:
  • Vi overfører penger til Amnesty
 • Oppdatere bankom-wiki
 • Bankom jubileum i år.

Nestleder:

[Status fra RFK, OIL og Velkom] - Planlegger forventningsavklaring med alle komiteledere

 • Jobber med Sindre for å plannlegge stormøte
 • Status update:

  • Realfagskjelleren:

   • Stengt, lite aktivitet
   • Åpning usikkert
  • Velkom:

   • Det går utrolig bra
   • 16 medlemmer
   • 6 møter
  • OIL:
   • Oppstart preget av lite motivasjon blandt medlemmer
    • Få som møtte på møter og lite ble gjort
   • Et par arrangemter som ble gjort men få personer møte opp.
   • 13 medlemmer totalt
   • Arrangementer har vært utendørs
   • Buldring hadde stor success.
   • Paddle tennis er eneste sannsynlig atm
   • Teambuilding med curling.
 • Ikke fått oppadtering fra appkom, seniorkom og jubkom

Leder:

 • Møte med IE:
  • Snakket om status om linjene
  • Snakk om bruk av Campus til andre ting, slik som bedpres
  • Kokekveld er de positive til.
  • Omega eller Delta skal ha veldedighetsfest
   • Fått request på dette
 • Forventingsavklaring er fullført
 • Arealer for linjeforeninger:
  • Er på ballen, fått innspill av Endre og Aslak

593 - Interkom (10 min)

 • Kokekveld
  • Sarmi: Risikovurdering, gjort liknende i velkom. Nesten fullt (40 stk)
  • Sindre: Prøve å få tak i Tihlde-rommet (112)
  • Sarmi: Hvordan blir det med pizza?
   • Sindre: IDI betaler.
  • Milla: Vi kan sende faktura
  • William: Birgit Sørgård i IDI, spør henne om betalinger
   • Anders: Spørre hvor mye de skal bestille.
  • Thomas: Carl og Anhka er med
  • Sindre: få som har søkt til velkom så kan vi bleste litt på fadderchatter?
   • Anders: Vi kan sende det til listen med fadderkontakter.
   • Mari: Det kan være lurt å presisere at du ikke trenger å søke med noen.
 • Bankom: personlig økonomi kurs
 • OW arrangementer:
  • Anders: hvis Anhka gjør redesignet vil det bli en case for bedkom
  • Thomas: alle burde være med, et redesign kan påvirke alle komiteene

594 - Intensjonsavtale med Ekskom (5 min)

[Link til dokumentet finnet du her: ( https://docs.google.com/document/d/1MvXaXngqYnGs7kizrHMG0CCBjeryQ0MGloX6bhvAE1o/edit)]

 • Mari: jeg bad Øyvind om å gjøre de endringerne som vi diskuterte sist:

 • Anders: vi diskuterte avtalen med bedkom:

  • Forelslår: under onlines forpliktelser ta bort forkortleser (fagkom skrives som fag- og kurskomiteen)
  • Definert vilke komiter i Online som har ansvar.
 • Intensjonsavtalen ble godkjent ved akklamasjon

595 Seniorkom i HS (10 min)

 • Sindre: Hvordan vil vi forholde oss til seniorkom i år? I fjor hadde de en plass i styret, ikke nå lenger. Tror de vil ha en mer veiledene rolle. Hva er det vi tenker?

 • William: På daglig basis: seniorkom-punkt med oppdateringer. Seniorkom skal være støttespillere

  • Idé: vi kan hjelpe komiteene våre med å burke seniorkom mer
 • Thea: Online har stort styre, case i styre var om bankomleder skulle være en del av HS. Aslak ville ha Endre i styret sitt, så ikke en varig endring. Men Seniorkom ble stemt ut av styret i vedtektene, kan jo altid invitere dem til møter.

 • Thomas: Vanskelig å kontakte seniorkom, føler mer at man har kontakt med enkeltpersonene og ikke komiteen. -

 • William: vet ikke hvordan prime seniorkom fungerer

 • Thea: vi sliter med å få innblikk i hvordan seniorkom fungerer

 • Anders: Luka og Lars skal finne ut hva de har lyst til å gjøre. Det har vært veldig stille i det siste, så det er positivt å la dem bestemme egne retningslinjer.

 • Sindre: Seniorkom blir strammet opp i år. Lars skal snakke om hvilken rolle de ønsker å ha i fremtiden.

PAUSE (10 min)

596 - Seniorkom i HS (20 min)

[Etter genfors er seniorkom ute av hovedstyret. Hvordan vil vi forholde oss til dem og hvilken rolle skal de ha?]

 • Lars: Tanken er å gå gjennom seniorkom´s rolle for HS og for Online

  • Etter genfors er det en del som har endret seg. 2 mindre i styre.
  • Består av utgåtte medlemmer (6-10 pers)
  • Tatt opp tre nye personer
  • Vi er 7-8 stk: Luka er leder + jeg er nestleder
  • Promotering av linjeforening
  • Nytt prosjekt: lederutvikling

   • Fokuserer på HS og komitelederne
   • Ingen rammeverk rundt lederprofilene
   • Lage årshjul med et fokusområde
   • Linjeforening: hva er det? Hvorfor driver vi med det?
   • Et par seminarer med HS, invitere å sitte med seniorkom å snakke med varandre.
   • Før sommeren: komme i gang, tips&tricks
   • Tanker og tips and tricks fra andre som har gjort samme feil.
   • Teamsamarbeid: fokus på hovedstyret
    • Personlighetstest
   • Hva tenker dere om et slikt prosjekt?
    • William: Helt prima
    • Anders: bra å få litt mer ut av rollen enn bare å sitte på møter å diskutere ting
    • William: mange av rollene trenger erfaringsoverføring, om dette går feil så kan det fort bli problematisk.
    • Lars: mål er å lage rammeverk for fremtidige HS
  • Prøver å koordinere dato med tidspunkter hvor alumni er tilgjengelig

  • Seniorkom sin rolle i hovedstyret:

   • HS kan bestemme hvilke ressurser vi ønsker å ha tilgjengelig i møtet til enhver tid
   • Seniorkomleder vil da ikke trenge å være på alle møter
   • Anders: Hva skjer etter sommeren? Går Luka ut?
    • Lars: nei, han går 3-4 ish.
  • Sindre: Mye av det er å ha et sted hvor vi kan diskutere.

  • Thea: Mente de at vi kan bestemme hvem vi vil ha med på møte?
   • Sindre: ja!
   • Anders: om vi trenger hjelp med økonomi kan Stensrud bli med f.eks

597 - Mail fra Endre (10 min)

 • Sindre: Høre hvordan det går med førteklassinger
  • Hvordan skal vi gå frem der?
 • Thomas: Spørre fadderne om å ha reunion faddervors/sosialkveld
  • William: man kan se de som ikke møter opp. Det er et endeløs problemstillning,
 • Milla:
  • førsteklassinger møtes gratis på restaurant veldig bra initiativ
   • Uke 16/17
  • satse på eksamensfesten
 • Mari: Være åpne for at mer sosialt kan skje fremover, ikke bare den ene festen/sosialkvelden
 • Milla: gi folk ansvar om å se hvordan det går med folk.
 • Henrik: Tryggere med faddergruppen
 • Thomas: presisere at man ikke skal snakke om komiteer og alt som har vært

  • Anders: men viktig å snakke om det vi driver med også, for å engasjere folk til å være med på ting fremover. Viktig del av Online er arrangementene våre
 • Sindre: Så hvordan skal vi faktisk gjennomføre? Nå ut til mange? Lavterskel?

 • Henrik: eventuellt sitte på skolen, komme i kontakt med faddergruppa gjennom fadderkontakt.

 • Anders: Gjør vi det til et arrangement er det enklere å søke om støtte

 • William: kan fort bli høy terskel om det er for spesifikt.

598 - How to: Medlemskapssøknader (5 min)

[Vi tar en gjennomgang på hvordan man behandler en medlemskapssøknad slik at alle kan hjelpe til med oppgaven]

 • Sindre: medlemskapsøknad går ut på å sjekke om søkeren studerer informatik eller IT master, om dette er ok er det bare å godkjenne.

599 - Semesterundersøkelse (5 min)

 • Sindre: det er fint at vært komite kan stille spørsmål
 • Milla: er bankom relevant?
  • Sindre: bankom var ikke med siste gang.
   • droppe nodekomiteene, blir veldig lang
 • Sindre: gavekort til de som deltar
 • Henrik tar ansvar for semesterundersøkelsen.
  • Frist 3 dager etter påske

600 - Eventuelt

 • Datakameratene:
  • Ønsker å komme på HS møte
  • Anders: forslag om at vi går gjennom kontrakten på forhånd og finner ut hva vi ønsker å endre/få inn i kontrakten
  • Vi må bestemme om vi skal betale for datakameratene for 2020:
   • William: det var en ærlig fuck up, er nok best og gi dem penger og kontrollere at det ikke skjer igjen.
   • Anders: gi pengene og heller diskutere hva vi gjør neste år
 • Støtte til datakameratene 2020 blir godkjent ved aklamasjon

601 - Diggepunkt