*Møtetidspunkt:* kl. 10:15 - 12:00 
*Sted:* Høgskoleringen 3 H3 521 Sprokkit

*Referering:* 
1. ref Thomas 
2. ref Mari 

*Tilstede:* Sarmi, Milla, Sindre, Henrik, Mari, Thomas, Thea, Anders, William

*Ikke tilstede:* 

*Straffer:* 

## Innsjekk 
What it do? 

## 591 - Godkjenning av innkalling 
Godkjent

## 592 - Status for komiteene (11.25 - 15 min) 

#### Arrkom: 
- Veldedighetsfest gikk veldig bra
- Koselig å være medarrangør
- Coming up: 
  - Ikke noe stort på vei
  - Åre kan blir mye enn tidligere
- Fått med en som skal finne ut av arrangementprioritering


#### Bedkom: 
- Rolig for Bedkom før påske
- Linjesamarbeidsrolle, kordinering med bedrifter mellom linjeforeninger. Bedkom ønsker å hjelpe andre.
- Sett på bedrifter til jubileumsuka

#### Dotkom: 
- Valgt tillitsvalgt: Anhka
- Jobber med arrangementprioritering
- Hjalp Appkom med å sette opp Azure

#### Fagkom: 
- Ikke mye som skjer.
- Rekord kort møte i går: 45 min.
- Kurs gikk bra, godt oppmøte.

#### Prokom: 
- Har malt kontoret
- Redigerer årboka
- Jobber med jubileumsutgave av offline

#### Trikom: 
- Tillitsvalgt: Erik
- 17 Mai frokost
- Ser på muligheter til Eurovision
  - Redd for deltakere, midt i eksamensperioden
- Trikom trenger ideer på mail, bare send inn ting.

#### Økonomiansvarlig: 
- Første fondstyremøte
  - Jonathan Brooks ble leder
  - Etter genfors skal fondstyre finne et strategi for forvaltning av fondet. 
  - Styringsdokument: hvordan bruke pengene til Online best mulig?
- Veldedighetsfest:
  - Vi overfører penger til Amnesty
- Oppdatere bankom-wiki
- Bankom jubileum i år.

#### Nestleder:
[Status fra RFK, OIL og Velkom]
- Planlegger forventningsavklaring med alle komiteledere

- Jobber med Sindre for å plannlegge stormøte
- Status update:
  - Realfagskjelleren:
    - Stengt, lite aktivitet
    - Åpning usikkert
  
  - Velkom:
    - Det går utrolig bra
    - 16 medlemmer
    - 6 møter 
  - OIL:
    - Oppstart preget av lite motivasjon blandt medlemmer
      - Få som møtte på møter og lite ble gjort
    - Et par arrangemter som ble gjort men få personer møte opp.
    - 13 medlemmer totalt
    - Arrangementer har vært utendørs
    - Buldring hadde stor success.
    - Paddle tennis er eneste sannsynlig atm
    - Teambuilding med curling.
    
- Ikke fått oppadtering fra appkom, seniorkom og jubkom

#### Leder: 
- Møte med IE:
  - Snakket om status om linjene
  - Snakk om bruk av Campus til andre ting, slik som bedpres
  - Kokekveld er de positive til. 
  - Omega eller Delta skal ha veldedighetsfest
    - Fått request på dette
- Forventingsavklaring er fullført
- Arealer for linjeforeninger:
  - Er på ballen, fått innspill av Endre og Aslak


## 593 - Interkom (10 min) 
- Kokekveld 
  - Sarmi: Risikovurdering, gjort liknende i velkom. Nesten fullt (40 stk)
  - Sindre: Prøve å få tak i Tihlde-rommet (112)
  - Sarmi: Hvordan blir det med pizza?
    - Sindre: IDI betaler.
  - Milla: Vi kan sende faktura
  - William: Birgit Sørgård i IDI, spør henne om betalinger
    - Anders: Spørre hvor mye de skal bestille.
  - Thomas: Carl og Anhka er med
  - Sindre: få som har søkt til velkom så kan vi bleste litt på fadderchatter?
    - Anders: Vi kan sende det til listen med fadderkontakter.
    - Mari: Det kan være lurt å presisere at du ikke trenger å søke med noen. 
- Bankom: personlig økonomi kurs
- OW arrangementer: 
  - Anders: hvis Anhka gjør redesignet vil det bli en case for bedkom
  - Thomas: alle burde være med, et redesign kan påvirke alle komiteene

## 594 - Intensjonsavtale med Ekskom (5 min) 
[Link til dokumentet finnet du her:
(https://docs.google.com/document/d/1MvXaXngqYnGs7kizrHMG0CCBjeryQ0MGloX6bhvAE1o/edit)]

- Mari: jeg bad Øyvind om å gjøre de endringerne som vi diskuterte sist:

- Anders: vi diskuterte avtalen med bedkom:
  - Forelslår: under onlines forpliktelser ta bort forkortleser (fagkom skrives som fag- og kurskomiteen)
  - Definert vilke komiter i Online som har ansvar.

- Intensjonsavtalen ble godkjent ved akklamasjon 

## 595 Seniorkom i HS (10 min)

- Sindre: Hvordan vil vi forholde oss til seniorkom i år? I fjor hadde de en plass i styret, ikke nå lenger. Tror de vil ha en mer veiledene rolle. Hva er det vi tenker?

- William: På daglig basis: seniorkom-punkt med oppdateringer. Seniorkom skal være støttespillere 
  - Idé: vi kan hjelpe komiteene våre med å burke seniorkom mer
  
- Thea: Online har stort styre, case i styre var om bankomleder skulle være en del av HS. Aslak ville ha Endre i styret sitt, så ikke en varig endring. Men Seniorkom ble stemt ut av styret i vedtektene, kan jo altid invitere dem til møter.

- Thomas: Vanskelig å kontakte seniorkom, føler mer at man har kontakt med enkeltpersonene og ikke komiteen.
  -
- William: vet ikke hvordan prime seniorkom fungerer

- Thea: vi sliter med å få innblikk i hvordan seniorkom fungerer

- Anders: Luka og Lars skal finne ut hva de har lyst til å gjøre. Det har vært veldig stille i det siste, så det er positivt å la dem bestemme egne retningslinjer.

- Sindre: Seniorkom blir strammet opp i år. Lars skal snakke om hvilken rolle de ønsker å ha i fremtiden.
  

## PAUSE (10 min) 

## 596 - Seniorkom i HS (20 min)
[Etter genfors er seniorkom ute av hovedstyret. Hvordan vil vi forholde oss til dem og hvilken rolle skal de ha?] 

- Lars: Tanken er å gå gjennom seniorkom´s rolle for HS og for Online
  - Etter genfors er det en del som har endret seg. 2 mindre i styre. 
  - Består av utgåtte medlemmer (6-10 pers)
  - Tatt opp tre nye personer
  - Vi er 7-8 stk: Luka er leder + jeg er nestleder
  - Promotering av linjeforening 
  - Nytt prosjekt: lederutvikling
    - Fokuserer på HS og komitelederne
    - Ingen rammeverk rundt lederprofilene
    - Lage årshjul med et fokusområde
    - Linjeforening: hva er det? Hvorfor driver vi med det?
    - Et par seminarer med HS, invitere å sitte med seniorkom å snakke med varandre. 
    - Før sommeren: komme i gang, tips&tricks
    - Tanker og tips and tricks fra andre som har gjort samme feil.   
    - Teamsamarbeid: fokus på hovedstyret
      - Personlighetstest
    - Hva tenker dere om et slikt prosjekt?
      - William: Helt prima
      - Anders: bra å få litt mer ut av rollen enn bare å sitte på møter å diskutere ting
      - William: mange av rollene trenger erfaringsoverføring, om dette går feil så kan det fort bli problematisk. 
      - Lars: mål er å lage rammeverk for fremtidige HS

  - Prøver å koordinere dato med tidspunkter hvor alumni er tilgjengelig
  - Seniorkom sin rolle i hovedstyret:
    - HS kan bestemme hvilke ressurser vi ønsker å ha tilgjengelig i møtet til enhver tid
    - Seniorkomleder vil da ikke trenge å være på alle møter
    - Anders: Hva skjer etter sommeren? Går Luka ut?
      - Lars: nei, han går 3-4 ish.

  - Sindre: Mye av det er å ha et sted hvor vi kan diskutere. 
  - Thea: Mente de at vi kan bestemme hvem vi vil ha med på møte?
    - Sindre: ja!
    - Anders: om vi trenger hjelp med økonomi kan Stensrud bli med f.eks
    
## 597 - Mail fra Endre (10 min) 
- Sindre: Høre hvordan det går med førteklassinger
  - Hvordan skal vi gå frem der? 
- Thomas: Spørre fadderne om å ha reunion faddervors/sosialkveld
  - William: man kan se de som ikke møter opp. Det er et endeløs problemstillning, 
- Milla: 
  - førsteklassinger møtes gratis på restaurant veldig bra initiativ 
    - Uke 16/17
  - satse på eksamensfesten
- Mari: Være åpne for at mer sosialt kan skje fremover, ikke bare den ene festen/sosialkvelden
- Milla: gi folk ansvar om å se hvordan det går med folk.
- Henrik: Tryggere med faddergruppen
- Thomas: presisere at man ikke skal snakke om komiteer og alt som har vært
  - Anders: men viktig å snakke om det vi driver med også, for å engasjere folk til å være med på ting fremover. Viktig del av Online er arrangementene våre

- Sindre: Så hvordan skal vi faktisk gjennomføre? Nå ut til mange? Lavterskel?

- Henrik: eventuellt sitte på skolen, komme i kontakt med faddergruppa gjennom fadderkontakt.

- Anders: Gjør vi det til et arrangement er det enklere å søke om støtte

- William: kan fort bli høy terskel om det er for spesifikt. 

## 598 - How to: Medlemskapssøknader (5 min)
[Vi tar en gjennomgang på hvordan man behandler en medlemskapssøknad slik at alle kan hjelpe til med oppgaven]

- Sindre: medlemskapsøknad går ut på å sjekke om søkeren studerer informatik eller IT master, om dette er ok er det bare å godkjenne.

## 599 - Semesterundersøkelse (5 min)

- Sindre: det er fint at vært komite kan stille spørsmål
- Milla: er bankom relevant?
  - Sindre: bankom var ikke med siste gang.
    - droppe nodekomiteene, blir veldig lang
- Sindre: gavekort til de som deltar
- Henrik tar ansvar for semesterundersøkelsen.
  - Frist 3 dager etter påske
## 600 - Eventuelt 
- Datakameratene:
  - Ønsker å komme på HS møte
  - Anders: forslag om at vi går gjennom kontrakten på forhånd og finner ut hva vi ønsker å endre/få inn i kontrakten
  - Vi må bestemme om vi skal betale for datakameratene for 2020: 
    - William: det var en ærlig fuck up, er nok best og gi dem penger og kontrollere at det ikke skjer igjen.
    - Anders: gi pengene og heller diskutere hva vi gjør neste år
- Støtte til datakameratene 2020 blir godkjent ved aklamasjon## 601 - Diggepunkt