HS møte 23/10-20

Møtetidspunkt: A4-132 12.00-14.00

Referering:

 1. Mathias
 2. Benny.

Tilstede: Johanne, Benedicte, Sindre, Anhkha, Mathias, Thea, Emilie, Øyvind, Marius, Christoffer
Straffer:.

514 Godkjenning av innkalling

Godkjent

515 Status for komiteene (14.20 - 20 min)

Arrkom, med jubkom:

Arrkom
 • Oktoberfest hadde wack vektere
 • Litt usikkert med Barmuda og BRUNSJ, men det blir paintnsip idag!
 • Åre er avbestilt og avbestillingsgebyret snakket vi oss ut av.
Jubkom

Bedkom, med ITEX:

 • Revidert kontraktene våres. Generaliserer kontraktene mellom fagkom og bedkom
 • Litt problemer med digitale arrangementer, vanskelig å finne noe som studentene synes er gøy.

Dotkom:

 • Mye nye features, kan velge ekstra, endre epost osv. Blitt ganske stabilt.
 • Hackathon har fått penger og Bekk sitt lokale fredag 30.okt
 • Planlagt workshops og talks.
 • Alle de nye har blitt satt på prosjekter.
 • Fått omskrevet interesseskjemaet for bedrifter.

Fagkom, med ekskom:

 • Digitalt kurs med itera på mandag.
 • Faglig arrangement med Bekk.
 • Nytt digitalt arrangement med Bouvet på tirsdag.
 • Har en utfordring med de digitale arrangementene også, men ikke like stor grad som bedkom.
 • Teambuilding med Bedkom til helgen <3
Ekskom

Prokom:

 • Klistremerker på Nibble.
 • Offline er printet og lagt ut på A-blokka.
 • Maskott er i gang.
 • Gullblekka: Fikk ikke støtte fra IE. Søker igjen med et mindre beløp.

Trikom

 • Ny mikro. Yoghurtfunksjon ble ansett som en essensielt viktig funksjon for Onlinere så vi gikk for denne monstrositeten av en maskin.
 • Bordet er endelig bestilt fra fabrikken!
 • Skal til IKEA for å se på sofabord og hyller
 • Kaffekoppdiskusjon, må forbedre kommunikasjonen med bedkom for å samarbeide på dette.

Seniorkom:

 • Workshop som seniorkom med prosjekter seniorkom kan begynne på.
 • Begynt med budsjett.
 • Greenline har arrangement idag, og smashkom har på mandag.
 • Samarbeide mer med trikom om hvordan interessegruppene kan bruke kontoret til arrangementer.

Bankom

 • Budsjettering, alle har vært flinke og snakket med komitéene sine. Vi tar gjennomgang av budsjettet neste HS.

Økonomiansvarlig

Nestleder:

 • The usual

Online IL:

Leder

 • Abakus får muligens tilgang til boddøra etter 16? Må sjekkes opp i.

516 Interkom (5 min)

517 Kjøreregler for boden (5-10 min)

[Vi trenger litt retningslinjer for boden, slik at det er lettere å holde den ryddig og oversiktlig.]
- Benedicte: Det blir ofte sånn at man setter fra seg tingene til arrangementer på gulvet uten å sette det ordentlig tilbake. Gammel pant og kaffekopper settes igjen.
- Øyvind: Problemet er at det blir bare satt et tilfeldig sted hvis man er usikker på hvor man skal sette det. feks soundboksen. Fagkom/bedkom har småting og det er de samme tingene.
- Sindre: Soundboksene burde få egen plass
- Mathias: Hva med å teipe opp gulvet med sperrer for hvor man kan sette ting innenfor.
- Thea: Pål brukte lang tid på å sette opp system i boden.
- Benedicte: Wikiside med kjøreregler for Boden.
- Øyvind: reiterer å merke opp hvor ting skal stå.
- Mathias: Hva med søppelbøtte?
- Benedicte: Tror ikke det vil funke i praksis.
- Marius: er det typisk mat som kastes der?
- Benedicte: det er et assotert utvalg
- Sindre: Hva skjedde med loppemarked?
- Marius: Kaja synes det var vanskelig å finne ut av hva som kan selges videre?
- Benedicte: To år siden lagde Pål en oversikt over hva vi hadde i boden. Ting akkumulerer overtid. Vi kjøper inn mye over tid. Alle bør ha oversikt over hva de har.

Safe

 • Thea: Refreshe kontoret skjer neste semester. Kan vi fjerne safen?
 • Ja.

Tiltak:

 • thea og marius: flytte safe
 • Mathias: flekke opp teip på gulvet i boden

518 Undersøkelse av tidsbruk i Online (5 min)

[I 2015 ble det gjort en undersøkelse av antall timer brukt på komitéarbeid i Online. Kunne dette vært interessant å gjennomføre igjen både for sammenligning og statistikk?]
- Benedicte: Det hadde vært kjempegøy å se hvor mye tid vi totalt bruker på onlinearbeid.
- Mathias: Hva med å bruke en app som logger hvor mye du bruker tiden på.
- Thea: Det kan være vanskelig å få alle til å bruke det. Da kan det være en løsning å ha noen utvalgte
- Øyvind: hva får vi ut av dette?
- Benedicte: interessant å se hvor mye arbeid som legges ned i å få Online til å gå rundt. Respekt for hverandres arbeid.
- Marius: AUO og tidsbruk. de spurte meg om det. det klarte jeg ikke å svare på.
- Anhkha: Hvis vi ikke har mange nok så er det ikke nok data til å trekke noen konklusjoner.
- Mathias (til øyvind): Respekt for hverandre tidsbruk. Det kan vise tidsbruken per komite. Feks kan vi bruke det som argument for å teambuilding.
- Øyvind: skeptisk til å skape skille mellom komiteene - Benedicte: ønsker ikke at komitemeldemmer skal klokke inn og ut. Bedre med en undersøkelse så vi kan sammenlikne med 2015.
- Marius: Da må alle svare slik at ikke bare de største arbeidshestene svarer.
- Kan være vanskelig å få svar på ting som er vanskelig å svare på. i erfaring fra varslingssakundersøkelsen.
- Emilie: hvis vi strukturer undersøkelsen godt og at den er effektiv. Da tror jeg de fleste vil svare.
- Øyvind: Vi kan ta en sak på møtet hvor man setter av 10 min hvor alle kan svare.
- Christoffer: kan ha premie på undersøkelsen.
- Benedicte: Vil ikke at alle skal føle press til å svare. Det er verdifullt å svare. Premie kan være lokkemiddel.
- Øyvind: Da burde vi sende den ut på slutten av vårsemester.
- Emilie: kan gjøre begge deler
- Benedicte: vil gjøre det nå. og vi kan ikke gi det videre til neste HS da de vil ha mye annet å gjøre på våren.
- Anhkha: - Er det feil å ha det på starten av vårsemesteret?
- Øyvind: tenker at å kartlegge høstsemesteret så må vi gjøre det før høstsemesterets eksamen.
- Øyvind: Kan dette skade komitene med rivalisering?
- Benedicte: Det skal vi ikke ha noe av. Respekt for hverandres arbeid uavhengig av resultatene.
- Marius: Hvem skal se resultatene på undersøkelsen?
- Benedicte: det kan vi bestemme. offentlig eller anonymous.
- christoffer: Det bør bare gjøres offentlig for hovedstyret. Bør spesifiseres i mailen som sendes ut.
- Øyvind: Egne resultater kan tilgjengligjøres til komiteen. Vi bør behandle det i ettertid, og kanskje gjøre endringer basert på dataen som hentes ut.

519 Status Siifra - 10min

[Endre kommer for å gi siste status på siifra prosjektet. Endre orienterer]
- Status idag: Endre er sykt stolt, har blitt gjort ekstremt mye. Gått bedre enn man kunne håpet.
- Datainnsamling: Har holdt dybdeintervjuer, en del av de er unntatt offentlig.
- 5 offentlig kjente
- Innsikten som har kommet fra de er uunvurdelig.
- Har hatt workshop der de har fulgt en design thinking prosess. Har gått fra å ha snakket med folk i dybden, til å ha en røff prototype. Det var intenst, men har gått bra.
- Veien videre blir å gå fremover med et klart fokus på system. Lage noe som kan ta i mot saker og behandle de på en god måte.
- Vi falt på tre punker, fadderukene, anklagdes rettigheter, rettferdig prosess.
- Førsteklassinger vil være de mest sårbare i slike saker.
- Systemet skal også ta hensyn til anklagde.
- Lage noe som er lavterskel, fortrolig, nøytralt og trygt.
- Det skal gå fra en betent til ubetent opplevelse. Siifra skal være der hele veien.
- Bestemme oss for hvordan vi vil implementere systemet, finne ut hva vi skal gjøre, og hva andre trenger.

HS og Siifra

 • Siifra skal fokusere på systemer. Det er likevel andre ting å ta tak i. Kultur er det vikigste.
 • Kultur:
 • Status i dag: Folk vet ikke at saker tas hånd om idag.
 • Det meste av hendelser er smått ubehagelige ting.
 • Miljøet vårt oppleves som åpent, men ikke samtaler om alvorlige ting.
 • Førsteklassinger er mer sårbare enn det vi behandler dem som.
 • Det er ingen arena for å ta opp ting.
 • Status skjermer folk fra varsling. typ ledere, hsmedlemmer. folk med stor innflytelse.

 • Hva ønsker folk?

 • Åpenhet rundt varsling
 • Trygghet
 • Siifra skal ikke levere en domstol, dvs. de skal ikke være de som legger sanksjoner mot folk. Den makten bør ikke siifra ha.
 • En avslutning hos oss burde være hvordan online skal håndtere saken, ikke hvilke tiltak som skal iverksettes.

 • Synlighet og kultur er oppgaver som bør tas ut av siifra-gruppa og heller gjøres av andre, slik at scopet ikke blir for stort.

 • Kultur, synlighet og system trenger ikke å komme samtidig.

Eventuelt

Eksamensoppmuntring

 • Legge det på interessegruppen for jul?
 • Nei.
 • Benny: Konkurranser og videoer kan være koselig, og er fint for de som ikke kan møte på campus.
 • Thea: Vi kan ikke møte opp på eksamenslokalene pga. smittevern
 • Benedicte: eksamenskalender i stedet for adventskalender
 • Livestreame quiz?
 • Thea: Har vi penger?
 • Christoffer: Japp
 • Benny: vi kan fordele ansvaret på flere
 • Mathias: er morsom, alle ler

Output vil ha mer penger

 • De vil dekke overskytende for stageboxen utover det de fikk i støtte.
 • Bandet har budsjett på 0kr for dette semesteret.

Innvilget

Anonymitet på påmeldingsliste og om man kan bli tatt bilde av.

 • Påmeldingsliste på OW arrangementer er det mange som er anonyme.
 • Sindre: jeg tror ikke det funker på OW å sette seg som ikke-anonym
 • Christoffer: det skal være opt-in, ikke opt-out
 • Benedicte: Veldig bra å ha en opt in for bilder, men bør kunne være mulig å skille mellom arrangementer.
 • Øyvind: da kan man putte en checkbox på arrangementet på om du vil være med på bilder, i tillegg til en innstilling som gjelder generelt.

 • Dotkom fikser

Hvordan skal profilen til OW se ut?

 • Marius: Dotkom hadde kontakt med Bekk?
 • Anhkha: bekk skulle snakke med designere og brand identity.
 • Benny: da vi skulle endre logoen delegerte vi prosjektet til prokom. HS ga bare input. HS kan bidra i ny og ne her i dette tilfellet.
 • Anhkha: Det er viktig for oss å få en brand identity.