# HS møte 23/10-20 

*Møtetidspunkt:* A4-132 12.00-14.00 

*Referering:* 

1. Mathias 
2. Benny. 

*Tilstede:* Johanne, Benedicte, Sindre, Anhkha, Mathias, Thea, Emilie, Øyvind, Marius, Christoffer  
*Straffer:*. 

## 514 Godkjenning av innkalling 

Godkjent

## 515 Status for komiteene (14.20 - 20 min) 

#### Arrkom, med jubkom: 
 
##### Arrkom 
- Oktoberfest hadde wack vektere 
- Litt usikkert med Barmuda og BRUNSJ, men det blir paintnsip idag! 
- Åre er avbestilt og avbestillingsgebyret snakket vi oss ut av.

##### Jubkom 

#### Bedkom, med ITEX: 
- Revidert kontraktene våres. Generaliserer kontraktene mellom fagkom og bedkom 
- Litt problemer med digitale arrangementer, vanskelig å finne noe som studentene synes er gøy. 
 
#### Dotkom:
- Mye nye features, kan velge ekstra, endre epost osv. Blitt ganske stabilt. 
- Hackathon har fått penger og Bekk sitt lokale fredag 30.okt 
- Planlagt workshops og talks. 
- Alle de nye har blitt satt på prosjekter. 
- Fått omskrevet interesseskjemaet for bedrifter. 
#### Fagkom, med ekskom: 
- Digitalt kurs med itera på mandag. 
- Faglig arrangement med Bekk. 
- Nytt digitalt arrangement med Bouvet på tirsdag. 
- Har en utfordring med de digitale arrangementene også, men ikke like stor grad som bedkom. 
- Teambuilding med Bedkom til helgen <3 

##### Ekskom 
 
#### Prokom: 
- Klistremerker på Nibble. 
- Offline er printet og lagt ut på A-blokka. 
- Maskott er i gang. 
- Gullblekka: Fikk ikke støtte fra IE. Søker igjen med et mindre beløp. 
#### Trikom 
- Ny mikro. Yoghurtfunksjon ble ansett som en essensielt viktig funksjon for Onlinere så vi gikk for denne monstrositeten av en maskin. 
- Bordet er endelig bestilt fra fabrikken! 
- Skal til IKEA for å se på sofabord og hyller 
- Kaffekoppdiskusjon, må forbedre kommunikasjonen med bedkom for å samarbeide på dette. 

#### Seniorkom:
- Workshop som seniorkom med prosjekter seniorkom kan begynne på. 
- Begynt med budsjett. 
- Greenline har arrangement idag, og smashkom har på mandag. 
- Samarbeide mer med trikom om hvordan interessegruppene kan bruke kontoret til arrangementer. 

#### Bankom 
- Budsjettering, alle har vært flinke og snakket med komitéene sine. Vi tar gjennomgang av budsjettet neste HS. 

#### Økonomiansvarlig 

#### Nestleder: 
- The usual


#### Online IL: 

#### Leder 
- Abakus får muligens tilgang til boddøra etter 16? Må sjekkes opp i.


## 516 Interkom (5 min) 

## 517 Kjøreregler for boden (5-10 min) 
[Vi trenger litt retningslinjer for boden, slik at det er lettere å holde den ryddig og oversiktlig.] 
- Benedicte: Det blir ofte sånn at man setter fra seg tingene til arrangementer på gulvet uten å sette det ordentlig tilbake. Gammel pant og kaffekopper settes igjen. 
- Øyvind: Problemet er at det blir bare satt et tilfeldig sted hvis man er usikker på hvor man skal sette det. feks soundboksen. Fagkom/bedkom har småting og det er de samme tingene. 
- Sindre: Soundboksene burde få egen plass 
- Mathias: Hva med å teipe opp gulvet med sperrer for hvor man kan sette ting innenfor. 
- Thea: Pål brukte lang tid på å sette opp system i boden. 
- Benedicte: Wikiside med kjøreregler for Boden. 
- Øyvind: reiterer å merke opp hvor ting skal stå. 
- Mathias: Hva med søppelbøtte? 
- Benedicte: Tror ikke det vil funke i praksis. 
- Marius: er det typisk mat som kastes der? 
- Benedicte: det er et assotert utvalg 
- Sindre: Hva skjedde med loppemarked? 
- Marius: Kaja synes det var vanskelig å finne ut av hva som kan selges videre? 
- Benedicte: To år siden lagde Pål en oversikt over hva vi hadde i boden. Ting akkumulerer overtid. Vi kjøper inn mye over tid. Alle bør ha oversikt over hva de har. 

### Safe 
- Thea: Refreshe kontoret skjer neste semester. Kan vi fjerne safen?
- Ja.

#### Tiltak: 
- thea og marius: flytte safe 
- Mathias: flekke opp teip på gulvet i boden 


## 518 Undersøkelse av tidsbruk i Online (5 min) 
[I 2015 ble det gjort en undersøkelse av antall timer brukt på komitéarbeid i Online. Kunne dette vært interessant å gjennomføre igjen både for sammenligning og statistikk?] 
- Benedicte: Det hadde vært kjempegøy å se hvor mye tid vi totalt bruker på onlinearbeid. 
- Mathias: Hva med å bruke en app som logger hvor mye du bruker tiden på. 
- Thea: Det kan være vanskelig å få alle til å bruke det. Da kan det være en løsning å ha noen utvalgte 
- Øyvind: hva får vi ut av dette? 
- Benedicte: interessant å se hvor mye arbeid som legges ned i å få Online til å gå rundt. Respekt for hverandres arbeid. 
- Marius: AUO og tidsbruk. de spurte meg om det. det klarte jeg ikke å svare på. 
- Anhkha: Hvis vi ikke har mange nok så er det ikke nok data til å trekke noen konklusjoner. 
- Mathias (til øyvind): Respekt for hverandre tidsbruk. Det kan vise tidsbruken per komite. Feks kan vi bruke det som argument for å teambuilding. 
- Øyvind: skeptisk til å skape skille mellom komiteene
- Benedicte: ønsker ikke at komitemeldemmer skal klokke inn og ut. Bedre med en undersøkelse så vi kan sammenlikne med 2015. 
- Marius: Da må alle svare slik at ikke bare de største arbeidshestene svarer. 
- Kan være vanskelig å få svar på ting som er vanskelig å svare på. i erfaring fra varslingssakundersøkelsen. 
- Emilie: hvis vi strukturer undersøkelsen godt og at den er effektiv. Da tror jeg de fleste vil svare. 
- Øyvind: Vi kan ta en sak på møtet hvor man setter av 10 min hvor alle kan svare. 
- Christoffer: kan ha premie på undersøkelsen. 
- Benedicte: Vil ikke at alle skal føle press til å svare. Det er verdifullt å svare. Premie kan være lokkemiddel. 
- Øyvind: Da burde vi sende den ut på slutten av vårsemester. 
- Emilie: kan gjøre begge deler 
- Benedicte: vil gjøre det nå. og vi kan ikke gi det videre til neste HS da de vil ha mye annet å gjøre på våren. 
- Anhkha: - Er det feil å ha det på starten av vårsemesteret? 
- Øyvind: tenker at å kartlegge høstsemesteret så må vi gjøre det før høstsemesterets eksamen. 
- Øyvind: Kan dette skade komitene med rivalisering? 
- Benedicte: Det skal vi ikke ha noe av. Respekt for hverandres arbeid uavhengig av resultatene. 
- Marius: Hvem skal se resultatene på undersøkelsen? 
- Benedicte: det kan vi bestemme. offentlig eller anonymous. 
- christoffer: Det bør bare gjøres offentlig for hovedstyret. Bør spesifiseres i mailen som sendes ut. 
- Øyvind: Egne resultater kan tilgjengligjøres til komiteen. Vi bør behandle det i ettertid, og kanskje gjøre endringer basert på dataen som hentes ut. 

## 519 Status Siifra - 10min 
[Endre kommer for å gi siste status på siifra prosjektet. Endre orienterer] 
- Status idag: Endre er sykt stolt, har blitt gjort ekstremt mye. Gått bedre enn man kunne håpet. 
- Datainnsamling: Har holdt dybdeintervjuer, en del av de er unntatt offentlig. 
- 5 offentlig kjente 
- Innsikten som har kommet fra de er uunvurdelig. 
- Har hatt workshop der de har fulgt en design thinking prosess. Har gått fra å ha snakket med folk i dybden, til å ha en røff prototype. Det var intenst, men har gått bra. 
- Veien videre blir å gå fremover med et klart fokus på system. Lage noe som kan ta i mot saker og behandle de på en god måte. 
- Vi falt på tre punker, fadderukene, anklagdes rettigheter, rettferdig prosess. 
- Førsteklassinger vil være de mest sårbare i slike saker. 
- Systemet skal også ta hensyn til anklagde. 
- Lage noe som er lavterskel, fortrolig, nøytralt og trygt. 
- Det skal gå fra en betent til ubetent opplevelse. Siifra skal være der hele veien. 
- Bestemme oss for hvordan vi vil implementere systemet, finne ut hva vi skal gjøre, og hva andre trenger. 

### HS og Siifra
- Siifra skal fokusere på systemer. Det er likevel andre ting å ta tak i. Kultur er det vikigste. 
- Kultur: 
- Status i dag: Folk vet ikke at saker tas hånd om idag. 
- Det meste av hendelser er smått ubehagelige ting. 
- Miljøet vårt oppleves som åpent, men ikke samtaler om alvorlige ting. 
- Førsteklassinger er mer sårbare enn det vi behandler dem som. 
- Det er ingen arena for å ta opp ting. 
- Status skjermer folk fra varsling. typ ledere, hsmedlemmer. folk med stor innflytelse. 

- Hva ønsker folk? 
- Åpenhet rundt varsling 
- Trygghet 
- Siifra skal ikke levere en domstol, dvs. de skal ikke være de som legger sanksjoner mot folk. Den makten bør ikke siifra ha. 
- En avslutning hos oss burde være hvordan online skal håndtere saken, ikke hvilke tiltak som skal iverksettes. 

- Synlighet og kultur er oppgaver som bør tas ut av siifra-gruppa og heller gjøres av andre, slik at scopet ikke blir for stort. 
- Kultur, synlighet og system trenger ikke å komme samtidig. 

## Eventuelt 
#### Eksamensoppmuntring  
- Legge det på interessegruppen for jul? 
- Nei. 
- Benny: Konkurranser og videoer kan være koselig, og er fint for de som ikke kan møte på campus. 
- Thea: Vi kan ikke møte opp på eksamenslokalene pga. smittevern 
- Benedicte: eksamenskalender i stedet for adventskalender
- Livestreame quiz? 
- Thea: Har vi penger? 
- Christoffer: Japp 
- Benny: vi kan fordele ansvaret på flere 
- Mathias: er morsom, alle ler 

#### Output vil ha mer penger
- De vil dekke overskytende for stageboxen utover det de fikk i støtte. 
- Bandet har budsjett på 0kr for dette semesteret. 

**Innvilget**

#### Anonymitet på påmeldingsliste og om man kan bli tatt bilde av. 
- Påmeldingsliste på OW arrangementer er det mange som er anonyme. 
- Sindre: jeg tror ikke det funker på OW å sette seg som ikke-anonym 
- Christoffer: det skal være opt-in, ikke opt-out 
- Benedicte: Veldig bra å ha en opt in for bilder, men bør kunne være mulig å skille mellom arrangementer. 
- Øyvind: da kan man putte en checkbox på arrangementet på om du vil være med på bilder, i tillegg til en innstilling som gjelder generelt. 

- Dotkom fikser 

#### Hvordan skal profilen til OW se ut?
- Marius: Dotkom hadde kontakt med Bekk? 
- Anhkha: bekk skulle snakke med designere og brand identity. 
- Benny: da vi skulle endre logoen delegerte vi prosjektet til prokom. HS ga bare input. HS kan bidra i ny og ne her i dette tilfellet. 
- Anhkha: Det er viktig for oss å få en brand identity.