Møtetidspunkt: kl. 10:15 - 12:00
Sted: Realfagbygget R81

Referering:
1. ref Milla 2. ref Thea

Tilstede: Thea, Milla, William, Mari, Thomas, Anders, Henrik, Sarmi og Sindre

Straffer:

627 - Godkjenning av innkalling

Godkjent

628 - Status for komiteene (10 min)

Arrkom

 • OW nede så usikker på hva som har skjedd
 • 1.klasse middag blir bra. 60 påmeldte.

Bedkom

 • Jobber med bookingrunden

Dotkom

 • OW:
  • Fikse infrastruktur
  • Få til en siste teambuilding.
  • Arrangementsprioriteringsmøte

Fagkom

 • Snart eksamenskurs, men ikke mye annet
 • Raskt møte på et kvarter (!)

Prokom

 • Sluppet Offline (jubileum)
 • Filmet litt

Trikom

 • Beer mile imorgen
 • Jobbet med arrangementer til høsten
  • Tenker mye lavterskel på kontoret på dagtid
 • Håper på å få til Eurovision-visning og 17.mai-frokost

Økonomiansvarlig

 • Fikser en del retningslinjer innad for feks fakturabetaling

Nestleder

 • Jobber med opptaksperioden
 • Rombooking til høsten, høre med Liodden
 • Laget HS statuskanal til nodekomitelederne
 • Purret om statuspunkt

 • Seniorkom:

  • Fokuserer på noen prosjekter
  • Lederprosjeketet; workshop
   • HS og komiteledere
  • Kollokviegrupper til førsteklasse
   • Opptak til komiteer, ikke alle kommer med så vil gjøre tiltak
  • Utmatrikulering er godt i gang med planleggingen
  • Komitekickoff: ser etter dato og vil høre med komiteene om hva som er lurt å ha med.
 • OIL:

  • Golf og curling
 • Velkom:

  • Prøver å leie storsalen
  • Venter på kontakt fra IDI
  • Booke park (?)
 • Jubkom:

  • IT-dagene er good
  • Kan utsette til våren 2022 om nødvendig.
 • Appkom:

  • Startet opp en slackapp: redwine app
  • Nibble4 skal få en mest-kjøpt-side
  • Motiverte medlemmer!

Leder

 • Mye oppfølging og møter med ulike folk

629 - Interkom (5 min)

 • Thea: Jubkom bruke splash som man gjør i fadderukene?
  • William: Miste bedriftsarrangementer
  • Thea: Skjer det noe annet i Online under jubuka? For i såfall er det greit
  • Anders: Kun jub-ting som skjer den uka. Splashen høres ut som en god ide.
  • *William backer:)
  • Sindre: Bruker OW ofte så hvis man da alltid havner på splashen
  • Thea sier til Jonas at han kan sende mail til dotkom
  • Anders: Fint å finne ut hva man vil ha der
  • Thea: Ja, de burde være tidlig ute.

Pause (10 min)

633 - Pengesøknad fra Trikom (Milla)

 • Milla: Trikom søker om 3500 kr fra IDI-støtten til 17. mai-frokost. Ønsker å leie lokale.
 • Sindre: Får de disse pengene hvert år fra IDI?
  • Milla: Ja
 • Sindre: Vi godkjenner ved akklamasjon

634 - How to: Mail (Sindre og Thea)

 • Sindre: Stryk det jeg sa forrige møte om at vi ikke trenger å svare på all mail.
 • Tidligere har det vært et mailpunkt på møteagendaen. Ønsker vi dette?
 • Anders: Vi har dette i bedkom og det funker bra.
 • Mari: Kjempeide, fungerer bra i fagkom også
 • willy: Høres bra ut, burde svare på alt vi trenger å svare på. Er deilig å få svar på eposter som går ut til veldig mange. Viktig å også begrense hva som skal inn på mailpunktet.
 • Thomas: Tar en del tid av møtet.
 • Anders: Tar det som trengs, vi kan bli bedre på å nevne mail på slack. Da kan vi begrense antall mail å ta opp på møtet.
 • Sindre: Enig, men vi må være på på mail. Drive med oppfølging av mail; hva vil vi gjøre det til? Drift er viktig, men ikke bruke all tiden vår på mail.
 • Thea: Alternativet mitt er å @-e folk som kan fikse.
 • Thomas: Har en mailansvarlig i dotkom, hEn sier til folk hva mailstatus er og tar opp det viktigste på møtet. Alle jobbe litt med mail ila året.
 • Sindre: ? og så hvis det ikke funker så kan vi @-e folk.

635 - Sosialt medlemskap

 • Utsetter

637 - UKEtoget (Thea)

[Vi har fått mail fra UKA med invitasjon om å delta på årets UKEtog. Skal vi melde oss på i år også? I forrige UKEtog stilte Online med hjemmesnekret "Planet Online"-flåte og hadde sjampanjefrokost på Teknobyen i forkant av toget. Arrangementet er ment som veldig lavterskel, og man kan melde seg på uansett om man har noe å vise frem eller ikke]

 • Thea: Ha en egen fane. Og forrige UKA deltok Online, for at Online skal bli med igjen! Var som en 17.mai-følelse.
 • Lørdag 9. oktober (ingenting denne datoen i Online-kalenderen)
 • Sjampisfrokost?
 • Kostymer?
 • Willy: Må vi melde på spesifikke folk?
 • Thea har fremme søknadsformen
 • Thea: Vi kan høre med bandet og RFK
 • Willy fikser.

Eventuelt (10 min)

 • Booking av rom til høstsemesteret
  • Fagkom og bedkom; Trenger en detaljert liste over hvilke rom som trengs med dato.
 • Komité kickoff
  • Hvert styremedlem skal spørre komiteen om
   • Hva forventer komiteen av kickoff?
   • Hva ønsker dere at nye og eksisterende medlemmer skal få ut av kickoff? Er det noen tema dere kunne tenke dere å arbeide med?
  • Luka spør nodekomiteene, styremedlemmene spør komiteene sine
 • Anders: Dele ut lang og tro daljer:

  • Ordne før sommeren. Folk kan hente det på en koronavennlig måte.
 • Online sommerfest:

  • Ringe dattera til hagen i Oslo og booke.
 • Siste møte neste uke.