HS møte 30/10-20

Møtetidspunkt: A4-132 12.00-14.00

Referering:

 1. Giil
 2. Nyvoll

Tilstede: Johanne, Anhkha, Sindre, Marius, Øyvind, Stensrud, Nyvoll, Mathias, Thea, Giil

Straffer:

TODOS fra forrige gang.

x thea og marius: flytte safe

[ ] Mathias: flekke opp teip på gulvet i safen

x Mathias og Benny: suppleringsopptak

520 Godkjenning av innkalling

Godkjent

521 Status for komiteene (14.20 - 20 min)

Arrkom, med jubkom:

Status arrangementer: Gjennomført Paint’n sip, brunsj og quiz. Alle hadde fult oppmøte og gikk veldig bra.

Casino: Avlyser/utsetter. Sjetonger og kort + gå rundt mellom bord = bæd smittevern.

Julebord: Ikke mer enn 50 deltagere => prøver å utsette i første omgang. Må kanskje avlyse helt.

Åre: Ser på alternativ. Ligger an til noe lokalt, f.eks. vassfjeller + afterski. Må se an hva som er mulig mtp smittervern i januar.

Immball 2021: Vil booke Scandic Nidelven, men de har skrudd opp prisen og vil ikke servere 2-retters middag lengre. Ser på muligheten for mer spenn eller ser på muligheten for andre steder.

Førsteklasse: Diskuterte litt hva som er mulig å få til for å få med førsteklasse i enda større grad. => Vil ha noe arrangment kun for førstiser.

Pang-struktur: Tok en runde med resten og alle er positive til en slik løsning i arrkom også. Skal få sett mer på hvordan det kan funke best for oss senere. Sindre har blitt FIF-koordinator yeey

Bedkom, med ITEX:

Hadde et veldig konstruktivt møte med fagkom (og teambuilding) Gjenbrukskopper fra Netlight har ankommet. Skal teste hvordan sprittusj funker i vask. Kjører utdeling etter det Bedpres med TietoEvry i går gikk bra Oath og Geodata

Ny økning i smitte impliserer at det ikke lar seg gjøre å avholde fysisk (som var planen til begge)

Begge bedriftene ønsket å utsette. Det er ikke mulig Vi lever ikke opp til det vi "lover" i kontrakten. De får mindre ut av et arrangement enn det som er naturlig å anta fra avtalen.

Gjennom harde forhandlinger har vi fått dem til å gå med på å avholde digitalt, men da ønsket de ikke å ha med mat eller premier - vi tvilte sterkt på at dette kom til å tiltrekke mye publikum.

Har jobbet en del med kontrakten i det siste. Kan dele status per nå ved behov

Dotkom:

Fagkom, med ekskom:

 • Kontraktsmaler er revidert
 • Har hatt fellesmøte med bedkom
 • Kurs for neste semester er fordelt - kontrakter sendes ut på mandag
 • Hadde digitalt kurs med Bouvet på tirsdag
 • Ingen kurs neste uke
Ekskom

Prokom:

 • Brekkehelg i morgen, skal få ut Offline kjapt så det ikke krasjer med EP
 • Maskot-avstemming begynner å nærme seg sluttfasen, 96stk engasjerte seg i siste avstemming hvis jeg skjønte det riktig, 220 totalt (wow)
 • Ser på om vi kan ha Offlines Kulinariske Aften på en restaurant pga restriksjoner
 • Maila en haug med merch-bedrifter, én virka veldig nais

Trikom

 • Vi har senket kontorgrensa til 10 personer i første omgang. Håper at folk følger den
 • Noen av arrangementene våre blir avlyst (som julegrøt), men vi prøver å gjennomføre en del bare med strengere smittevern
 • Trikom skal ha workshop neste lørdag for å rydde og sortere boden og kontoret
 • Jobber med bedkom i kaffekoppsaken

Seniorkom:

 • Workshop forrige søndag, som var veldig gunstig. Hele komiteen var veldig engasjert og fryktelig mange ideer kom på bordet.
 • Nye prosjekter blir bestemt neste mandag.
 • Ny interessegruppe - RacingLine!
 • Ny økans!!

Bankom

 • Ny seniorkom økans, (Kaja:heart:)
 • Skal ta opp ny OIL økans

Økonomiansvarlig

 • Avstemt våren
 • Startet revidering høst
 • Vil gjerne øke Onlinepotten med litt til
 • Budsjettert, budsjettert og budsjettert litt til ( mer om dette på møtet )

Nestleder:

 • Fått på plass opptak med Mathias
 • Begynt på undersøkelse av komitéarbeid
 • Snacks :sunglasses:

Online IL:

Leder

 • Vært på månedlige orienteringsmøte med IE (lite spennende her)
 • Fikset suppleringsopptak sammen med Benny (men her må det mer headhunt og blæst til. possibly instagram)
 • Snakket med Dotkom og Appkom om felles kioskløsning med andre linjeforeninger. så langt positiv tilbakemelding.
 • Fikset FB meldinger og folk som har spurt om medlemskaper.
 • Ikke teipet boden opp

522 Interkom (5 min)

523 Gjennomgang av budsjettforslag 2021 (30 min)

[Johanne og Stensrud presenterer budsjettforslaget for 2021 som bankom har kommet med, komité for komité.]

Vi referer bare kommentarer:

Arrkom
 • Å delegere penger til arrkom er den beste måten å nå ut til alle medlemmene.
 • Scandic Nidelven har skrumpet inn tilbudene pga korona. Dette er nok en trend vi vil se flere steder
Bankom
 • Få markante endringer
Bedkom
 • Ny post prosjekter
 • Penger som vanlig
Dotkom
 • Få endringer
 • Lagt til appkom teambuilding
 • Kommer nok et saksforslag på genfors om arbeidskvelder til komiteer, siden flere søker om mat til workshops. Blir mye undøvendig arbeid.
 • Dotkom skal på skyen, vanskelig å forutsi kostnader. Tas når det kommer
Fagkom
 • Økt teambuilding til å passe antall medlemmer
 • Spm: Hva er "andre arrangementer"? Alle kurs som ikke er bedriftskurs
HS
 • Boden er dyrere
 • Økt OP, siden flere søker den.
Jubkom
 • Jubkom ble økt til at vi setter av 30 000kr hvert år.
 • Det gjelder kun for Høst 2021, så det påvirker kun den delen av budsjettet
 • Jubkom får masse penger fra tidligere år, får totalt 150k
 • Kan være en god ide å føre inn "Innskudd fra tidligere år" slik at det blir litt mer lettfattelig for de utenforstående.
 • Skal vi kjøre full drift i tillegg til jubkom? Kan være lurt å ha en balanse der
Online IL
 • X-sport er flyttet fra seniorkom til Online IL, budsjettpost flyttet fra seniorkom til Online IL budsjett
Prokom
 • Lagt til promovideo (den resterende betalingen)
 • Litt ekstra cash for å kjøpe GoPro
Seniorkom
 • Reboot fjernes, ikke nok oppmøte
 • X-sport flyttet til OIL
Trikom
 • 17 mai frokost lagt under arrangementer
 • Null frukt i vår pga korona, forhåpentligvis frukt til høsten
 • Mer penger til lokaler, igjen pga korona
Velkom
 • Bare redaksjonelt
Total 2021
 • Kun 30% som brukes på administrative ting (begyrer osv)
Diskusjon om høsten 2021
 • Den høsten blir det fadderuke, immball, itex, UKA, Jubileum i tillegg til fullt kjør med bedriftsarrangement
 • Blir feil å skalere ned jub for å ta hensyn til alt annet, jub er bare en gang hvert 5 år
 • Jub er ikke så tettpakka som man skal ha det til, det er mest er "build-up" til galla
 • Jub bør egt ha førsteprioritet, fordi yojo (you only jub once). Mange gamlinger kommer bare for jub
Veien videre
 • Åpent budsjettmøte neste torsdag
 • HS må godkjenne budsjettet før den tid
 • Stensrud poster på Slack og FB, slik at folk kan se på budsjettet i god tid før møtet

524 Fadderkontrakt (20min)

[Selv om det er lenge til fadderukene 2021 så er det kanskje på tide å sette i gang prosessen med fadderkontrakt. Vi burde diskutere hvordan vi ønsker å jobbe med det og om vi skal sette sammen en gruppe med folk som har ansvaret for å få den ferdig]

 • Skal bli ferdiggjort i god tid før fadderuka
 • Mathias, Øyvind og Sindre er med
 • Inkluder velkom-ledere osv
 • Det bør settes av HS
 • Hente erfaringer fra riddere, andre LF'er
 • Nye velkom bør føle seg inkludert i prosessen, men de skal ikke trenge å måtte jobbe med det
 • Viktig at HS setter denne kontrakten så det er klart at dette er Online som setter kontrakten for fadderuker framover, ikke velkom2021 for deres fadderuke

Eventuelt

 • Øke Onlinepotten? Onlinepotten økes fordi det er forsvarlig weeeee
 • Når skal vi ha særskilt utmerkelse? Julebord er fortsatt utsatt. Genfors? Noe greier på våren?
 • Same deal med riddere

Gjøremål

 • Thea kjører på med fadderkontrakt (møte før jul)
 • Stensrud kjører ut info på budsjettmøte
 • Mathias teiper boden

Møte hevet 14:05