# HS møte 30/10-20 

*Møtetidspunkt:* A4-132 12.00-14.00 

*Referering:* 

1. Giil
2. Nyvoll

*Tilstede:* Johanne, Anhkha, Sindre, Marius, Øyvind, Stensrud, Nyvoll, Mathias, Thea, Giil

*Straffer:* 
 
## TODOS fra forrige gang. 
[x] thea og marius: flytte safe

[ ] Mathias: flekke opp teip på gulvet i safen 

[x] Mathias og Benny: suppleringsopptak 

## 520 Godkjenning av innkalling 
Godkjent

## 521 Status for komiteene (14.20 - 20 min) 
#### Arrkom, med jubkom: 

Status arrangementer:
Gjennomført Paint’n sip, brunsj og quiz. Alle hadde fult oppmøte og gikk veldig bra.

Casino: Avlyser/utsetter. Sjetonger og kort + gå rundt mellom bord = bæd smittevern.

Julebord: Ikke mer enn 50 deltagere => prøver å utsette i første omgang. Må kanskje avlyse helt.

Åre: Ser på alternativ. Ligger an til noe lokalt, f.eks. vassfjeller + afterski. Må se an hva som er mulig mtp smittervern i januar.

Immball 2021: Vil booke Scandic Nidelven, men de har skrudd opp prisen og vil ikke servere 2-retters middag lengre. Ser på muligheten for mer spenn eller ser på muligheten for andre steder.

Førsteklasse:
Diskuterte litt hva som er mulig å få til for å få med førsteklasse i enda større grad. => Vil ha noe arrangment kun for førstiser.

Pang-struktur:
Tok en runde med resten og alle er positive til en slik løsning i arrkom også. Skal få sett mer på hvordan det kan funke best for oss senere.
Sindre har blitt FIF-koordinator yeey
 

#### Bedkom, med ITEX: 

Hadde et veldig konstruktivt møte med fagkom (og teambuilding)
Gjenbrukskopper fra Netlight har ankommet. Skal teste hvordan sprittusj funker i vask. Kjører utdeling etter det
Bedpres med TietoEvry i går gikk bra
Oath og Geodata

Ny økning i smitte impliserer at det ikke lar seg gjøre å avholde fysisk (som var planen til begge)

Begge bedriftene ønsket å utsette. Det er ikke mulig
Vi lever ikke opp til det vi "lover" i kontrakten. De får mindre ut av et arrangement enn det som er naturlig å anta fra avtalen.

Gjennom harde forhandlinger har vi fått dem til å gå med på å avholde digitalt, men da ønsket de ikke å ha med mat eller premier - vi tvilte sterkt på at dette kom til å tiltrekke mye publikum.

Har jobbet en del med kontrakten i det siste. Kan dele status per nå ved behov

#### Dotkom:

#### Fagkom, med ekskom: 

 - Kontraktsmaler er revidert
 - Har hatt fellesmøte med bedkom
 - Kurs for neste semester er fordelt - kontrakter sendes ut på mandag
 - Hadde digitalt kurs med Bouvet på tirsdag
 - Ingen kurs neste uke

##### Ekskom 
 
#### Prokom: 
- Brekkehelg i morgen, skal få ut Offline kjapt så det ikke krasjer med EP
- Maskot-avstemming begynner å nærme seg sluttfasen, 96stk engasjerte seg i siste avstemming hvis jeg skjønte det riktig, 220 totalt (wow)
- Ser på om vi kan ha Offlines Kulinariske Aften på en restaurant pga restriksjoner
- Maila en haug med merch-bedrifter, én virka veldig nais
 
#### Trikom 
- Vi har senket kontorgrensa til 10 personer i første omgang. Håper at folk følger den
- Noen av arrangementene våre blir avlyst (som julegrøt), men vi prøver å gjennomføre en del bare med strengere smittevern
- Trikom skal ha workshop neste lørdag for å rydde og sortere boden og kontoret
- Jobber med bedkom i kaffekoppsaken


#### Seniorkom:
- Workshop forrige søndag, som var veldig gunstig. Hele komiteen var veldig engasjert og fryktelig mange ideer kom på bordet.
- Nye prosjekter blir bestemt neste mandag.
- Ny interessegruppe - RacingLine!
- Ny økans!!

#### Bankom 
- Ny seniorkom økans, (Kaja:heart:)
- Skal ta opp ny OIL økans

#### Økonomiansvarlig 
- Avstemt våren
- Startet revidering høst
- Vil gjerne øke Onlinepotten med litt til
- Budsjettert, budsjettert og budsjettert litt til ( mer om dette på møtet )


#### Nestleder: 
- Fått på plass opptak med Mathias
- Begynt på undersøkelse av komitéarbeid
- Snacks :sunglasses:


#### Online IL: 

#### Leder 
- Vært på månedlige orienteringsmøte med IE (lite spennende her)
- Fikset suppleringsopptak sammen med Benny (men her må det mer headhunt og blæst til. possibly instagram)
- Snakket med Dotkom og Appkom om felles kioskløsning med andre linjeforeninger. så langt positiv tilbakemelding.
- Fikset FB meldinger og folk som har spurt om medlemskaper.
- Ikke teipet boden opp

## 522 Interkom (5 min) 

## 523 Gjennomgang av budsjettforslag 2021 (30 min)
[Johanne og Stensrud presenterer budsjettforslaget for 2021 som bankom har kommet med, komité for komité.]

Vi referer bare kommentarer: 
##### Arrkom

 - Å delegere penger til arrkom er den beste måten å nå ut til alle medlemmene.
 - Scandic Nidelven har skrumpet inn tilbudene pga korona. Dette er nok en trend vi vil se flere steder

##### Bankom
- Få markante endringer

##### Bedkom
 - Ny post prosjekter
 - Penger som vanlig

##### Dotkom
 - Få endringer
 - Lagt til appkom teambuilding
 - Kommer nok et saksforslag på genfors om arbeidskvelder til komiteer, siden flere søker om mat til workshops. Blir mye undøvendig arbeid. 
 - Dotkom skal på skyen, vanskelig å forutsi kostnader. Tas når det kommer

##### Fagkom
- Økt teambuilding til å passe antall medlemmer
- Spm: Hva er "andre arrangementer"? Alle kurs som ikke er bedriftskurs

##### HS
- Boden er dyrere
- Økt OP, siden flere søker den. 

##### Jubkom
- Jubkom ble økt til at vi setter av 30 000kr hvert år. 
- Det gjelder kun for Høst 2021, så det påvirker kun den delen av budsjettet
- Jubkom får masse penger fra tidligere år, får totalt 150k
- Kan være en god ide å føre inn "Innskudd fra tidligere år" slik at det blir litt mer lettfattelig for de utenforstående. 
- Skal vi kjøre full drift i tillegg til jubkom? Kan være lurt å ha en balanse der

##### Online IL
- X-sport er flyttet fra seniorkom til Online IL, budsjettpost flyttet fra seniorkom til Online IL budsjett

##### Prokom
- Lagt til promovideo (den resterende betalingen)
- Litt ekstra cash for å kjøpe GoPro

##### Seniorkom
- Reboot fjernes, ikke nok oppmøte
- X-sport flyttet til OIL

##### Trikom
- 17 mai frokost lagt under arrangementer
- Null frukt i vår pga korona, forhåpentligvis frukt til høsten
- Mer penger til lokaler, igjen pga korona

##### Velkom
- Bare redaksjonelt

##### Total 2021
 - Kun 30% som brukes på administrative ting (begyrer osv)

##### Diskusjon om høsten 2021
 - Den høsten blir det fadderuke, immball, itex, UKA, Jubileum i tillegg til fullt kjør med bedriftsarrangement
 - Blir feil å skalere ned jub for å ta hensyn til alt annet, jub er bare en gang hvert 5 år
 - Jub er ikke så tettpakka som man skal ha det til, det er mest er "build-up" til galla
 - Jub bør egt ha førsteprioritet, fordi yojo (you only jub once). Mange gamlinger kommer bare for jub

##### Veien videre
 - Åpent budsjettmøte neste torsdag
 - HS må godkjenne budsjettet før den tid
 - Stensrud poster på Slack og FB, slik at folk kan se på budsjettet i god tid før møtet


## 524 Fadderkontrakt (20min)
[Selv om det er lenge til fadderukene 2021 så er det kanskje på tide å sette i gang prosessen med fadderkontrakt. Vi burde diskutere hvordan vi ønsker å jobbe med det og om vi skal sette sammen en gruppe med folk som har ansvaret for å få den ferdig]

 - Skal bli ferdiggjort i god tid før fadderuka
 - Mathias, Øyvind og Sindre er med
 - Inkluder velkom-ledere osv
 - Det bør settes av HS
 - Hente erfaringer fra riddere, andre LF'er
 - Nye velkom bør føle seg inkludert i prosessen, men de skal ikke trenge å måtte jobbe med det
 - Viktig at HS setter denne kontrakten så det er klart at dette er Online som setter kontrakten for fadderuker framover, ikke velkom2021 for deres fadderuke


## Eventuelt 
- Øke Onlinepotten? Onlinepotten økes fordi det er forsvarlig weeeee
- Når skal vi ha særskilt utmerkelse? Julebord er fortsatt utsatt. Genfors? Noe greier på våren?
- Same deal med riddere

## Gjøremål
- Thea kjører på med fadderkontrakt (møte før jul)
- Stensrud kjører ut info på budsjettmøte
- Mathias teiper boden

Møte hevet 14:05