Nodekomiteer er underkomiteer av kjernekomiteene i Online, en nærmere definisjon kan du finne i Onlines vedtekter.

Mal for retningslinjer til nye nodekomiteer - Mal for hvordan retningslinjer innad i Online skal utformes

Eksisterende nodekomiteer

  • ekskom
  • jubkom
  • velkom