Nodekomiteer er underkomiteer av kjernekomiteene i Online, en nærmere definisjon kan du finne i Onlines vedtekter. 

[Mal for retningslinjer til nye nodekomiteer](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/nodekomiteer/retningslinjemal/) - Mal for hvordan retningslinjer innad i Online skal utformes

Eksisterende nodekomiteer
-----------------------------
* ekskom
* jubkom
* velkom