Onlines fondstyre

År Økonomiansvarlig Online Onlinemedlem 1 Onlinemedlem 2 Tidligere HS 1 Tidligere HS 2 Ridder 1 Ridder 2
2024 Jacob Gullesen Hagen Magnus Byrkjeland (Leder) Brinje Marie Haugli Maiken Lie Magnus Ouren Thea Karin Fladby Duvara Nishaharan
2023 Johanna Wilmers Magnus Byrkjeland Hilmir Straumland (Leder) Maiken Lie William Andersson Thea Karin Fladby Johanne Tronstad
2022 Henrik Horten Hegli Anh-Kha Vo Nguyen (tok over for Jonathan) Hilmir Straumland Henrik Giil Liisberg (Leder) William Andersson Michael Johansen Johanne Tronstad
2021 Milla Weium Jonathan Brooks (Leder) Jan Arild Brobak Henrik Giil Liisberg Kaja Sofie Lundgaard Michael Johansen Marius Enerly
2020 Christoffer Stensrud Nicolai Andre Dalaaker (Leder) Jan Arild Brobak Christian Nyvoll Kaja Sofie Lundgaard Christoffer Skar Lofsberg Marius Enerly
2019 Kaja Sofie Lundgaard Nicolai Andre Dalaaker Sigurd Oxaas Wie (Leder) Christian Nyvoll Martin Bjerke Christoffer Skar Lofsberg Sverre Bjørke
2018 Christian Nyvoll Tord Standnes Sigurd Oxaas Wie Sondre Widmark Taran Ruge Henning Wold Sverre Bjørke
2017 Christoffer Skar Lofsberg Tord Standnes n/a Sondre Widmark n/a Henning Wold n/a

Søknad om støtte fra Onlines fond

Alle Onlines medlemmer kan søke Onlines fond om penger. Søknaden skal være velbegrunnet og ha som hensikt å komme flest mulig medlemmer av Online til gode. For at Fondstyre skal kunne ta en god avgjørelse trenger vi en helhetlig forståelse av hvem dere er og hva dere gjør. Skriv gjerne litt for mye, enn litt for lite. Søknaden er kun gyldig dersom det søkes om mellom 10 000 kr og 100 000 kr.

Dette skal være med i søknaden:

  • Beskriv av dere selv
  • Hva midlene skal brukes til
  • Hvordan midlene går onlinere til gode
  • Aktivitetsplan
  • Budsjett

Søknader sendes til: fond@online.ntnu.no

Styredokument

Fondstyrets styredokument kan man finne her.

Oversikt over godkjente søknader

Dato innvilget Dato søkt Mottaker Formål Innvilget beløp Søkt beløp  Søknad
11. mai 2018 17. april 2018 Øvre P15 Spællemannslag (senere kjent som Output) Onlines linjeforeningsband 25 000 kr 24 733 kr Søknad pdf [26,6 KB]
13. des 2018 31. okt 2018 Linjeforeningen Online Ny kaffetrakter på Online kontoret 21 720 kr 21 720 kr Søknad pdf [35,3 KB]
13. des 2018 13. nov 2018 X-sport Surfetur til Portugal 500 kr/deltager inntil 10 000 kr 10 000 kr Søknad pdf [57,2 KB]
26. mai 2019 4. april 2019 Linjeforeningen Online v/ arrkom Lydanlegg for sosiale arrangementer 8700 kr 18 392 kr
2. sept 2019 29. aug 2019 Linjeforeningen Online Bygging av UKE-tog-flåte 18 000 kr 18 000 kr uketog søknad.pdf
24. Oktober 2019 30. September 2019 Online IL Støtte for å arrangere ting 18 000 kr 35 000 kr søknad_fond.pdf
10. april 2020 12. februar 2020 Trikom Støtte til oppussing av kontoret 22 000 kr (11 700 kr betinget) 27 800 kr
15. september 2020 7. september 2020 RFK Nytt kassasystem og nytt lydsystem 24 312,25 kr 24 312,25 kr
18. Mai 2021 9. Mai 2021 Jubkom Senke billettprisene på jubileum 86 000 kr 86 000 kr
8. Oktober 2021 7. Oktober 2021 Arrkom Transport til Åre 2022 (AVLYST) 76 000 kr 76 000 kr
19. Oktober 2021 16. Oktober 2021 Ekskom Ekskursjon til Japan (AVLYST) 75 000 kr 75 000 kr 19. Oktober 2021
5. April 2022 4. April 2022 Floppy Disk Innkjøp av frisbeegolf-utstyr 10 157 kr 10 157 kr Søknad pdf [70,3 KB]
12. September 2022 17. Oktober 2022 RFK Nytt lysdesign 30 000 kr 41 000 kr Søknad pdf [1,0 MB]
30. September 2022 12. Oktober 2022 Arrkom Transport til Åre 88 000 kr 88 000 kr
18. Oktober 2022 19. Oktober 2022 Trikom Ny sofa til kontoret 20 000 kr 20 000 kr

Søknader

Onlines band, Output

Den 17. april 2018 fikk Fondstyret en søknad om å innvilge 24 733 kr til Onlines nye linjeforeningsband, se vedlegg [26,6 KB] . Vedlagt var også en kjøpsliste fra en leverandør med spesifikke instrumenter de ønsket kjøpe, derav det spesifikke beløpet. Fondstyret var fornøyd med søknaden, men ønsket litt mer utdypende svar på noen temaer:

"Vi saknar ein del kontekst for søknaden, og litt tankar om korleis dette kjem den gjengse onliner til gode. I dette konkrete tilfellet skulle vi gjerne lest litt om bandet, kven de er og kva de spelar, kva de har av utstyr frå før, kva aktivitetsnivået ligg på og kva ambisjonsnivået framover er for framføringar og slike ting. Vidare lurar vi på kva de har tenkt rundt praktiske ting som plass til lagring av utstyr, og om de har søkt midlar nokon anna plass."

Fondstyret var tilfreds med svaret på søknaden og innvilget 25 000 kr til Onlines nyoppstartede linjeforeningsband.

Kaffetrakter til Online kontoret

Kaffetrakteren på Online kontoret har sluttet å fungere, og for å dekke onlineres tørst. Søkeren ble bedt om å utforske den foreslåtte kaffetrakterens levetid, garanti og reparasjonsmuligheter. Fondstyret var tilfreds med svaret de fikk og innvilget søknaden med beløpet 21 720 kr.

X-sport: Surfetur til Portugal

Interessegruppen X-Sport søkte om å få støtte til sin Portugal surfetur, tanken bak støtten var å gjøre turen mer overkommelig for flere av Online sine medlemmer ¨være med. Etter diskusjon i fondstyret ble det enighet om gi en støtte på 500 kr per deltagende hode, opptil maksimalt 10 000 kr.

Arrkom: 2 stk Soundboks + sele

Arrkom søke om å få støtte til å kjøpe inn 2 stk soundboks + seler til de. Tanken var å garantere alle Onlinere musikk på sine arrangementer og skape god stemning. Etter en litt lengre periode diskusjon som ble noenlunde utsatt ble fondstyret enig om å gi støtte til 1 stk soundboks + seler

UKEtog flåte bygging:

Det ble søkt om støtte til materialer til bygging av flåte til UKEtoget, siden det var kort frist måtte søknaden behandles raskt. Etter en rask diskusjon på Slack og på mail ble fondet enig om å gi støtten

Online IL: Støtte

Online IL søkte om å få støtte til å leie haller og kjøpe inn utstyr de kunne bruke. Fondstyret brukte litt lengre tid på å diskutere om de skulle støtte de med så mye penger. De ble tilslutt enige om å gi de pengene for mer langsiktig bruk en bare fram til Jul som det stod i den originale søknaden