Onlines fondstyre
==================

|År|Økonomiansvarlig Online|Onlinemedlem 1|Onlinemedlem 2|Tidligere HS 1|Tidligere HS 2|Ridder 1|Ridder 2|
--|--|--|--|--|--|--|--|
|2024|Jacob Gullesen Hagen|Magnus Byrkjeland|Brinje Marie Haugli|Maiken Lie|Magnus Ouren|Thea Karin Fladby|Duvara Nishaharan|
|2023|Johanna Wilmers|Magnus Byrkjeland|Hilmir Straumland (Leder)|Maiken Lie|William Andersson|Thea Karin Fladby|Johanne Tronstad|
|2022|Henrik Horten Hegli|Anh-Kha Vo Nguyen (tok over for Jonathan)|Hilmir Straumland|Henrik Giil Liisberg (Leder)|William Andersson|Michael Johansen|Johanne Tronstad|
|2021|Milla Weium|Jonathan Brooks (Leder)| Jan Arild Brobak|Henrik Giil Liisberg|Kaja Sofie Lundgaard|Michael Johansen|Marius Enerly|
|2020|Christoffer Stensrud|Nicolai Andre Dalaaker (Leder)| Jan Arild Brobak|Christian Nyvoll|Kaja Sofie Lundgaard|Christoffer Skar Lofsberg|Marius Enerly|
|2019|Kaja Sofie Lundgaard|Nicolai Andre Dalaaker|Sigurd Oxaas Wie (Leder)|Christian Nyvoll|Martin Bjerke|Christoffer Skar Lofsberg|Sverre Bjørke|
|2018|Christian Nyvoll|Tord Standnes|Sigurd Oxaas Wie|Sondre Widmark|Taran Ruge|Henning Wold|Sverre Bjørke|
|2017|Christoffer Skar Lofsberg|Tord Standnes|n/a|Sondre Widmark|n/a|Henning Wold|n/a|


Søknad om støtte fra Onlines fond
==================================
Alle Onlines medlemmer kan søke Onlines fond om penger. Søknaden skal være velbegrunnet og ha som hensikt å komme flest mulig medlemmer av Online til gode. For at Fondstyre skal kunne ta en god avgjørelse trenger vi en helhetlig forståelse av hvem dere er og hva dere gjør. Skriv gjerne litt for mye, enn litt for lite. 
Søknaden er kun gyldig dersom det søkes om mellom 10 000 kr og 100 000 kr.

Dette skal være med i søknaden:

- Beskriv av dere selv
- Hva midlene skal brukes til
- Hvordan midlene går onlinere til gode
- Aktivitetsplan
- Budsjett

Søknader sendes til: fond@online.ntnu.no

## Styredokument

Fondstyrets styredokument kan man finne [her](https://docs.google.com/document/d/1m9z9iEusRxHdKggtVNthJ37A3WJsQ-tGNSzo0pO9hy8/edit?usp=sharing).

## Oversikt over godkjente søknader

Dato innvilget | Dato søkt | Mottaker | Formål | Innvilget beløp | Søkt beløp | Søknad 
------|-------|-------|--------|-------|-------|------
11. mai 2018 | 17. april 2018 | Øvre P15 Spællemannslag (senere kjent som Output) | Onlines linjeforeningsband | 25 000 kr | 24 733 kr | [attachment:542 title:"Søknad pdf" size]
13. des 2018 | 31. okt 2018 | Linjeforeningen Online | Ny kaffetrakter på Online kontoret | 21 720 kr | 21 720 kr | [attachment:543 title:"Søknad pdf" size]
13. des 2018 | 13. nov 2018 | X-sport | Surfetur til Portugal | 500 kr/deltager inntil 10 000 kr | 10 000 kr | [attachment:544 title:"Søknad pdf" size]
26. mai 2019 | 4. april 2019 | Linjeforeningen Online v/ arrkom | Lydanlegg for sosiale arrangementer | 8700 kr | 18 392 kr | 
2. sept 2019 | 29. aug 2019 | Linjeforeningen Online | Bygging av UKE-tog-flåte | 18 000 kr | 18 000 kr | [attachment:716]
24. Oktober 2019 | 30. September 2019 | Online IL| Støtte for å arrangere ting| 18 000 kr| 35 000 kr | [attachment:717]
10. april 2020|12. februar 2020|Trikom|Støtte til oppussing av kontoret| 22 000 kr (11 700 kr betinget) |27 800 kr| |
15. september 2020| 7. september 2020 | RFK | Nytt kassasystem og nytt lydsystem | 24 312,25 kr | 24 312,25 kr |
18. Mai 2021| 9. Mai 2021 | Jubkom | Senke billettprisene på jubileum | 86 000 kr | 86 000 kr |
8. Oktober 2021| 7. Oktober 2021 | Arrkom | Transport til Åre 2022 (AVLYST) | 76 000 kr | 76 000 kr |
19. Oktober 2021| 16. Oktober 2021 | Ekskom | Ekskursjon til Japan (AVLYST) | 75 000 kr | 75 000 kr | [attachment:806 title:"Søknad pdf" size]
5. April 2022| 4. April 2022 | Floppy Disk | Innkjøp av frisbeegolf-utstyr | 10 157 kr | 10 157 kr | [attachment:822 title:"Søknad pdf" size]
12. September 2022| 17. Oktober 2022 | RFK | Nytt lysdesign | 30 000 kr | 41 000 kr | [attachment:835 title:"Søknad pdf" size]
30. September 2022| 12. Oktober 2022 | Arrkom | Transport til Åre | 88 000 kr | 88 000 kr |
18. Oktober 2022| 19. Oktober 2022 | Trikom | Ny sofa til kontoret | 20 000 kr | 20 000 kr |


## Søknader

### Onlines band, Output
Den 17. april 2018 fikk Fondstyret en søknad om å innvilge 24 733 kr til Onlines nye linjeforeningsband, se [attachment:542 title:"vedlegg" size]. Vedlagt var også en kjøpsliste fra en leverandør med spesifikke instrumenter de ønsket kjøpe, derav det spesifikke beløpet. Fondstyret var fornøyd med søknaden, men ønsket litt mer utdypende svar på noen temaer:

"Vi saknar ein del kontekst for søknaden, og litt tankar om korleis dette kjem den gjengse onliner til gode. I dette konkrete tilfellet skulle vi gjerne lest litt om bandet, kven de er og kva de spelar, kva de har av utstyr frå før, kva aktivitetsnivået ligg på og kva ambisjonsnivået framover er for framføringar og slike ting. Vidare lurar vi på kva de har tenkt rundt praktiske ting som plass til lagring av utstyr, og om de har søkt midlar nokon anna plass."

Fondstyret var tilfreds med svaret på søknaden og innvilget 25 000 kr til Onlines nyoppstartede linjeforeningsband.

### Kaffetrakter til Online kontoret
Kaffetrakteren på Online kontoret har sluttet å fungere, og for å dekke onlineres tørst. Søkeren ble bedt om å utforske den foreslåtte kaffetrakterens levetid, garanti og reparasjonsmuligheter. Fondstyret var tilfreds med svaret de fikk og innvilget søknaden med beløpet 21 720 kr.

### X-sport: Surfetur til Portugal
Interessegruppen X-Sport søkte om å få støtte til sin Portugal surfetur, tanken bak støtten var å gjøre turen mer overkommelig for flere av Online sine medlemmer ¨være med. Etter diskusjon i fondstyret ble det enighet om gi en støtte på 500 kr per deltagende hode, opptil maksimalt 10 000 kr.

### Arrkom: 2 stk Soundboks + sele
Arrkom søke om å få støtte til å kjøpe inn 2 stk soundboks + seler til de. Tanken var å garantere alle Onlinere musikk på sine arrangementer og skape god stemning. Etter en litt lengre periode diskusjon som ble noenlunde utsatt ble fondstyret enig om å gi støtte til 1 stk soundboks + seler

### UKEtog flåte bygging:
Det ble søkt om støtte til materialer til bygging av flåte til UKEtoget, siden det var kort frist måtte søknaden behandles raskt. Etter en rask diskusjon på Slack og på mail ble fondet enig om å gi støtten

### Online IL: Støtte
Online IL søkte om å få støtte til å leie haller og kjøpe inn utstyr de kunne bruke. Fondstyret brukte litt lengre tid på å diskutere om de skulle støtte de med så mye penger. De ble tilslutt enige om å gi de pengene for mer langsiktig bruk en bare fram til Jul som det stod i den originale søknaden