Dette er retningslinjene for Ekskursjonskomitéen, heretter kalt eksKom.

§1 Ekskursjonskomiteens formål

Ekskursjonskomiteens hovedmål er å planlegge og gjennomføre ekskursjoner for studenter ved linjeforeningen Online, spesielt rettet mot studenter i 3. året eller høyere.

§2 Ekskursjonskomiteens sammensetning

Komiteen består av følgende nøkkelroller:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Kulturell ansvarlig
  • Faglig ansvarlig
  • TechTalks-ansvarlige
  • Reisebyråkontakt
  • Dugnadsansvarlig
  • Tillitsvalgt

Leder og nestleder utpekes gjennom en søknadsprosess basert på forrige års ekskursjonskomité. Øvrige ansvarsområder fylles inn internt i komiteen etter dets etablering. Ved lederens fravær fungerer nestleder som midlertidig leder med tilhørende plikter og rettigheter. Rollen som tillitsvalgt kombineres med et annet ansvarsområde.

§3 Ekskursjonskomiteens ansvarsområder

(1) Ekskursjonen

Ekskursjonskomiteen skal nøye planlegge og gjennomføre hovedekskursjonen, med fokus på å tilby rimelige deltakeravgifter. Deltakerne skal informeres kontinuerlig om reisens planlegging og program.

(2) Tech Talks

Ekskursjonskomiteen, i samarbeid med bedrifts- og fagkomiteen, arrangerer Tech Talks. Dette arrangementet fungerer som en faglig møteplass for studenter og bedrifter, kombinert med muligheter for nettverksbygging.

Ekskursjonskomiteen skal oppsøke kontakt med med bedrifts- og fagkomiteen tidlig på høstsemesteret for å avklare arrangering og planlegging av Tech Talks. Medlemmer av Tech Talks pliktes til å bidra til planlegging og gjennomføring av arrangementet dersom dette forespørres.

(3) Dugnader

Ekskursjonskomiteen organiserer dugnader for å gi deltakerne muligheten til å tjene penger som kan bidra til å dekke kostnader knyttet til reisen.

(4) Tidligere komitémedlemmer

Tidligere komitémedlemmer skal bistå og guide neste års komité, og overføre sine erfaringer for å sikre en jevn overgang.

§4 Ekskursjonskomiteens virke

(1) Virketid i komiteen

Medlemmene i komiteen engasjeres fra opprettelsen på våren og jobber aktivt til komiteen oppløses etter gjennomføringen av ekskursjonen.

(2) Kommunikasjon med andre aktører

All kommunikasjon med næringslivet skal koordineres gjennom Online. Øvrig kontakt med eksterne parter skal være profesjonell og i samsvar med linjeforeningens verdier.

(3) Leders ansvar

Leder er ansvarlig for å fordele og følge opp arbeidsoppgaver i komiteen. Leder skal holde seg oppdatert på komiteens aktiviteter, gjennomføre medarbeidersamtaler minst en gang per semester, og fungere som hovedkommunikasjonsansvarlig i komiteen.

§5 Generalforsamling

Ekskursjonskomiteen har også ansvar for planlegging og gjennomføring av egen generalforsamling. Generalforsamlingen er organisasjonens øverste organ og er uavhengig av gjeldende styrevedtak. Ekskursjonskomiteens generalforsamling avholdes i løpet av de tre første ukene etter end ekskursjon.