§1 Komiteens formål

Jubileumskomiteens hovedoppgave er å organisere arrangement i forbindelse med linjeforeningens jubileer.

§2 Komiteens sammensetning

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Bankettansvarlig
  • Øvrige medlemmer

§3 Komiteens ansvarsområder

(1) Arrangere jubileum

Jubileumskomiteen skal arrangere jubileum for alle Onlines medlemmer, og ha som mål å inkludere flest mulig fra tidligere hovedstyrer, samt tidligere komitémedlemmer, gitt at det er plass.

§4 Komiteens virke

  • Før jubileumskomiteen opphører skal det skrives et fyldig erfaringsskriv for neste jubileumskomité.
  • Komiteen skal ha jevnlige møter
  • Gjennomføre et godt jubileum