### §1 Komiteens formål 

Jubileumskomiteens hovedoppgave er å organisere arrangement i forbindelse med linjeforeningens jubileer. 

### §2 Komiteens sammensetning

* Leder 
* Nestleder 
* Økonomiansvarlig 
* Bankettansvarlig 
* Øvrige medlemmer 

### §3 Komiteens ansvarsområder

#### (1) Arrangere jubileum 

Jubileumskomiteen skal arrangere jubileum for alle Onlines medlemmer, og ha som mål å inkludere flest mulig fra tidligere hovedstyrer, samt tidligere komitémedlemmer, gitt at det er plass.

### §4 Komiteens virke 

* Før jubileumskomiteen opphører skal det skrives et fyldig erfaringsskriv for neste jubileumskomité. 
* Komiteen skal ha jevnlige møter 
* Gjennomføre et godt jubileum