§1 Kommunikasjonsansvarliges formål

Kommunikasjonsansvarliges hovedoppgave er å synliggjøre bredden av aktiviteter i Online, ukentlig sende informasjonsmail, samt koordinere blesting på tvers av komiteer. Vervet er midlertidig, og et prøveprosjekt for hva en eventuelt kommunikasjonskomité skal ha ansvar for.

§2 Kommunikasjonsansvarliges ansvarsområder

3.1 Blesting

Kommunikasjonsansvarlig skal i samarbeid med blesteansvarlige i andre komiteer organisere blestingen av arrangementer og annen informasjon til Facebook og Instagram. Gjennom en blestekalender skal promoteringen av arrangementer planlegges i god tid.

3.2 Informasjonsmail

Kommunikasjonsansvarlig skal hver tirsdag klokken 12:00 sende ut informasjonsmail med kommende arrangementer og generell informasjon som er fint hvor hver enkelt onliner å få med seg.

3.3 Listemail

Kommunikasjonsansvarlig skal i samarbeid med nestleder og Dotkom-leder gå gjennom listemail.

3.4 Instagram

Kommunikasjonsansvarlig skal så godt det lar seg gjøre få dokumentert arrangementer og andre interessante saker som angår Online i form av foto og/eller video, og publisere dette via Onlines offisielle Instagram-konto. Kommunikasjonsansvarlig vil da ha ansvar for at enten han/hun deltar på arrangementet, eller at han/hun har forbindelse med en deltaker som kan dokumentere. 
Videre vil kommunikasjonsansvarlig i samarbeid med Prokom produsere digitale versjoner av plakatene (1080 x 1080px) som kan deles via Instagram for å bedre nå ut til potensielle deltakere av arrangementer.

3.5 Facebook

Kommunikasjonsansvarlig skal opprette og drifte en ny Facebook-gruppe, ikke underlagt NTNU, hvor alle lettere kan få tilgang. Denne siden vil stå for blesting av saker som angår Online i sin helhet, mens klassesidene vil bestå som informasjonskilder for saker som angår kullet.

3.6 Samarbeid

Kommunikasjonsansvarlig skal ettersterbe å ha og vedlikeholde et godt forhold til spesielt: Prokom Arrkom Bedkom Fagkom Trikom med tanke på blesting av events.