§1 Velkomstkomiteens formål:

 • Velkomstkomitéens formål er å arrangere fadderukene, slik at nye studenter bli ønsket velkommen på en god og ordentlig måte.
 • Skape samhold mellom nye studenter.
 • Gjøre nye studenter kjent med Trondheim, campus og linjeforeningen.

§2 Velkomstkomiteens sammensetning:

Komiteens navn forkortes velkom. Alle velkoms medlemmer har møteplikt og er stemmeberettigede.

Velkom består av følgende stillinger:

 • Leder av velkom
 • Nestleder av velkom
 • Økonomiansvarlig
 • Øvrige medlemmer

Velkomstkomitéens leder og nestleder velges av Hovedstyret , etter at søknad er sendt. Alle velkoms øvrige stillinger velges etter opptaket på våren av leder og nestleder. Dette gjelder også økonomiansvarlig.

§3 Velkomstkomiteen ansvarsområder:

 • Økonomi:
  • velkom (ved økonomiansvarlig) skal utarbeide budsjett og følge opp at disse blir fulgt. Økonomiansvarlige skal sørge for å betale regninger i tide, betale tilbakebetalingsskjema, sjekke og følge opp betalinger for arrangementer og billagsføre. Økonomiansvarlige skal også sammen med Bank- og økonomikomiteens medlemmer ferdigstille komitéen og linjeforeningens regnskap.
 • Arrangere for de nye førsteklassingene og de andre deltagende
  • Diverse arrangement på både dagtid og kveldstid under fadderukene.
  • Edrualternativ til kveldsarrangement der det lar seg gjøre.
 • Promoteringsmateriell
  • T-skjorter
  • Goodiebags
  • Program for fadderukene
 • Videreformidling:
  • Videreformidle informasjon fra forrige velkom til neste års velkom, for å sikre at fadderukene stadig blir forbedret.

§4 Velkomstkomiteen virke:

 • Virketid i komitéen:
  • Komitémedlemmer sitter vanligvis i ett år, men kan søke på nytt hvert år, utover dette.
 • Kommunikasjon med eksterne aktører:
  • Åpen, ærlig og god kommunikasjon med eksterne aktører.
  • All kommunikasjon mellom velkomstkomiteen og bedrifter skal skje via Onlines bedriftskomité. Det skal alltid sitte et medlem fra bedriftskomiteen i velkomskomiteen som et bindeledd mellom komiteene.
 • Leders ansvar:
  • Lederen er ansvarlig for å håndtere innkommende e-post i komitéen, samt å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som tilfaller komitéen. Leder skal til enhver tid være oppdatert på komitéens virke.