###§1 Velkomstkomiteens formål: 
- Velkomstkomitéens formål er å arrangere fadderukene, slik at nye studenter bli ønsket velkommen på en god og ordentlig måte. 
- Skape samhold mellom nye studenter. 
- Gjøre nye studenter kjent med Trondheim, campus og linjeforeningen. 

###§2 Velkomstkomiteens sammensetning: 
Komiteens navn forkortes velkom. Alle velkoms medlemmer har møteplikt og er stemmeberettigede.
 
Velkom består av følgende stillinger:  

- Leder av velkom 
- Nestleder av velkom 
- Økonomiansvarlig 
- Øvrige medlemmer 

Velkomstkomitéens leder og nestleder velges av Hovedstyret , etter at søknad er sendt. Alle velkoms øvrige stillinger velges etter opptaket på våren av leder og nestleder. Dette gjelder også økonomiansvarlig.   

###§3 Velkomstkomiteen ansvarsområder: 
- Økonomi: 
  - velkom (ved økonomiansvarlig) skal utarbeide budsjett og følge opp at disse blir fulgt. Økonomiansvarlige skal sørge for å betale regninger i tide, betale tilbakebetalingsskjema, sjekke og følge opp betalinger for arrangementer og billagsføre. Økonomiansvarlige skal også sammen med Bank- og økonomikomiteens medlemmer ferdigstille komitéen og linjeforeningens regnskap. 
- Arrangere for de nye førsteklassingene og de andre deltagende 
  - Diverse arrangement på både dagtid og kveldstid under fadderukene.
  - Edrualternativ til kveldsarrangement der det lar seg gjøre. 
- Promoteringsmateriell 
  - T-skjorter 
  - Goodiebags 
  - Program for fadderukene 
- Videreformidling: 
   - Videreformidle informasjon fra forrige velkom til neste års velkom, for å sikre at fadderukene stadig blir forbedret. 

###§4 Velkomstkomiteen virke: 
- Virketid i komitéen: 
  - Komitémedlemmer sitter vanligvis i ett år, men kan søke på nytt hvert år, utover dette. 
- Kommunikasjon med eksterne aktører: 
  - Åpen, ærlig og god kommunikasjon med eksterne aktører.  
  - All kommunikasjon mellom velkomstkomiteen og bedrifter skal skje via Onlines bedriftskomité. Det skal alltid sitte et medlem fra bedriftskomiteen i velkomskomiteen som et bindeledd mellom komiteene. 
- Leders ansvar: 
   - Lederen er ansvarlig for å håndtere innkommende e-post i komitéen, samt å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som tilfaller komitéen. Leder skal til enhver tid være oppdatert på komitéens virke.