Siden det er en del som gjerne ønsker å ha CVen sin på engelsk så har vi utarbeidet titler på engelsk for de forskjellige stillingene i Online og Online generelt.

Engelske titler på grupperingene

 • Linjeforeningen Online: Student organization, Online
 • Arrkom: Social event committee
 • Bankom: Banking and finance committee
 • Bedkom: Business relations committee
 • Dotkom: System development and administration committee
 • Fagkom: Academic courses committee
 • Prokom: Design and publication committee
 • Trikom: Office management committee

Leder

Ved referering til lederstillingen bruker man uttrykket Head. Eks:

 • Head of the Social event committee

Nestleder

Ved referering til nestlederstillingen bruker man uttrykket Deputy head. Eks:

 • Deputy head of the Banking and finance committee

Komitémedlem

Ved referering til stillingen som et komitemedlem bruker man uttrykket Member. Eks:

 • Member of the Business relation committee

Andre stillingstitler

 • HS-verv: Member of the board
 • Redaktør: Chief editor (eks.: Chief editor of the student magazine Offline)
 • Redaksjon: Editorial staff
 • Eldsterådet: Council of elders
 • Pangkom: Alumni