Siden det er en del som gjerne ønsker å ha CVen sin på engelsk så har vi utarbeidet titler på engelsk for de forskjellige stillingene i Online og Online generelt. 

### Engelske titler på grupperingene

-  **Linjeforeningen Online:** Student organization, Online
-  **Arrkom:** Social event committee
-  **Bankom:** Banking and finance committee
-  **Bedkom:** Business relations committee
-  **Dotkom:** System development and administration committee
-  **Fagkom:** Academic courses committee
-  **Prokom:** Design and publication committee
-  **Trikom:** Office management committee

#### Leder

Ved referering til lederstillingen bruker man uttrykket **Head**. Eks:

-  Head of the Social event committee

#### Nestleder

Ved referering til nestlederstillingen bruker man uttrykket **Deputy
head**. Eks:

-  Deputy head of the Banking and finance committee

#### Komitémedlem

Ved referering til stillingen som et komitemedlem bruker man uttrykket
**Member**. Eks:

-  Member of the Business relation committee

#### Andre stillingstitler

-  **HS-verv:** Member of the board
-  **Redaktør:** Chief editor (eks.: Chief editor of the student
  magazine Offline)
-  **Redaksjon:** Editorial staff
-  **Eldsterådet:** Council of elders
-  **Pangkom:** Alumni