Velkommen til informasjonssiden for Gullblekka, prisutdelingen for linjeredaksjonene på NTNU.
Her vil du finne oppdatert informasjon. Ta kontakt med komiteen om du har spørsmål eller tilbakemeldinger på gullblekka@online.ntnu.no.

Kategorier

  • Årets artikkel (saklig)
  • Årets morsomste artikkel
  • Årets ordsmed (her skal det leveres to artikler av samme skribent)
  • Årets foto eller illustrasjon
  • Årets design på enkeltsak (forside regnes som enkeltsak)
  • Gullblokka (folkeprisen, én enkelt utgave)

Nomineringer

Hver redaksjon har mulighet til å nominere ett bidrag til hver kategori. Redaksjonen nominerer sine bidrag til prisutdelingen.

Frist for å sende inn nominasjoner er 4. april, klokken 16.00. Det gjøres på følgende måte:

  • Legg fysisk utgave av det nummeret saken/bildet er i, i én konvolutt, sammen med et utfylt nominasjonsskjema(Nominasjonsskjema.doc. Et eksempel er fylt ut i filen Eksempel_på_nominasjon.pdf). Om det er nominasjoner fra ulike utgaver legger dere ved alle utgavene det gjelder. Merk konvolutten med “Gullblekka 2014” og redaksjonsnavn.

  • Konvolutten leveres på Online-kontoret, enten i postkassen utenfor, eller til en kontorvakt. Prøv å lever konvolutten i løpet av uke 14, da skal jeg være ekstra mye på kontoret. Det vil bli sendt kvittering når nominasjonene er mottatt. Ta kontakt om dere ikke mottar denne innen rimelig tid.

  • Send også én e-post til gullblekka@online.ntnu.no, merket “[Nominasjoner 2014] Navn på redaksjon”, med én pdf per nominasjon. I pdf-en skal det kun være den nominerte saken/bildet, ikke hele utgaven. Nominasjonsskjemaet skal også medfølge her. For folkeprisen legger dere ved pdf-en av hele det nummeret dere ønsker å nominere, enten direkte i e-posten eller som lenke.

Det er lov å nominere utgaver som ble gitt ut inntil ett år før nominasjonsfristen. For prisutdelingen i 2014 vil det være 4. april 2013. Ta kontakt med komiteen om dere har en utgave som ble utgitt i nær tid før denne datoen.

Folkeprisen

For folkeprisen nominerer redaksjonene den enkeltutgaven de ønsker.

I denne kategorien blir det opp til de andre redaksjonene å bestemme vinneren. Dette gjøres ved at hver redaksjon diskuterer hvilket nominerte nummer som skal få poengsummen 3, 2 eller 1 poeng. Poengsummene blir presentert under prisutdelingen. En redaksjon kan ikke gi poeng til sitt eget bidrag.

Bidrag til folkeprisen kan du se her: http://tinyurl.com/gullblokka

Prisutdelingen

Selve prisutdelingen er 30. april, klokken 18.00 på Olavs Pub og Spiseri.

Komiteen

Leder: Thor Håkon Bredesen (Offline)
Juryansvarlig: Ole Håvik Bjørkedal (Sugepumpen)
Juryansvarlig: Teodor Heggelund (Update\^k)
Arrangementsansvarlig: Jonas Agentoft Eggen (Omega Bulletin)

Kontaktinformasjon

E-post: gullblekka@online.ntnu.no
Facebook: https://www.facebook.com/gullblekka