Velkommen til informasjonssiden for Gullblekka, prisutdelingen for
linjeredaksjonene på NTNU. 
Her vil du finne oppdatert informasjon. Ta kontakt med komiteen om du
har spørsmål eller tilbakemeldinger på gullblekka@online.ntnu.no.

Kategorier
----------

-  Årets artikkel (saklig)
-  Årets morsomste artikkel
-  Årets ordsmed (her skal det leveres to artikler av samme skribent)
-  Årets foto eller illustrasjon
-  Årets design på enkeltsak (forside regnes som enkeltsak)
-  Gullblokka (folkeprisen, én enkelt utgave)

Nomineringer
------------

Hver redaksjon har mulighet til å nominere ett bidrag til hver kategori.
Redaksjonen nominerer sine bidrag til prisutdelingen.

Frist for å sende inn nominasjoner er 4. april, klokken 16.00. Det
gjøres på følgende måte:

-  Legg fysisk utgave av det nummeret saken/bildet er i, i én
  konvolutt, sammen med et utfylt
  nominasjonsskjema(Nominasjonsskjema.doc. Et eksempel er fylt ut i
  filen Eksempel\_på\_nominasjon.pdf). Om det er nominasjoner fra
  ulike utgaver legger dere ved alle utgavene det gjelder. Merk
  konvolutten med “Gullblekka 2014” og redaksjonsnavn.

-  Konvolutten leveres på Online-kontoret, enten i postkassen utenfor,
  eller til en kontorvakt. Prøv å lever konvolutten i løpet av uke 14,
  da skal jeg være ekstra mye på kontoret. Det vil bli sendt
  kvittering når nominasjonene er mottatt. Ta kontakt om dere ikke
  mottar denne innen rimelig tid.

-  Send også én e-post til gullblekka@online.ntnu.no, merket
  “[Nominasjoner 2014] Navn på redaksjon”, med én pdf per nominasjon.
  I pdf-en skal det kun være den nominerte saken/bildet, ikke hele
  utgaven. Nominasjonsskjemaet skal også medfølge her. For folkeprisen
  legger dere ved pdf-en av hele det nummeret dere ønsker å nominere,
  enten direkte i e-posten eller som lenke.

Det er lov å nominere utgaver som ble gitt ut inntil ett år før
nominasjonsfristen. For prisutdelingen i 2014 vil det være 4. april
2013. Ta kontakt med komiteen om dere har en utgave som ble utgitt i nær
tid før denne datoen.

Folkeprisen
-----------

For folkeprisen nominerer redaksjonene den enkeltutgaven de ønsker.

I denne kategorien blir det opp til de andre redaksjonene å bestemme
vinneren. Dette gjøres ved at hver redaksjon diskuterer hvilket
nominerte nummer som skal få poengsummen 3, 2 eller 1 poeng.
Poengsummene blir presentert under prisutdelingen. En redaksjon kan ikke
gi poeng til sitt eget bidrag.

Bidrag til folkeprisen kan du se her: http://tinyurl.com/gullblokka

Prisutdelingen
--------------

Selve prisutdelingen er 30. april, klokken 18.00 på Olavs Pub og
Spiseri.

Komiteen
--------

Leder: Thor Håkon Bredesen (Offline) 
Juryansvarlig: Ole Håvik Bjørkedal (Sugepumpen) 
Juryansvarlig: Teodor Heggelund (Update\^k) 
Arrangementsansvarlig: Jonas Agentoft Eggen (Omega Bulletin)

Kontaktinformasjon
------------------

E-post: gullblekka@online.ntnu.no 
Facebook: https://www.facebook.com/gullblekka