Tilhørende info

* Kontakte linjeforeningene? [Se epostlister her](https://online.ntnu.no/resourcecenter/mailinglists)
* Er din linjeforening listet opp her? Send epost til kontakt@online.ntnu.no for oppdateringer
* Har dere kontor? [Les regler for rombruk og internhusleie](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Regler+for+bruk+av+arealer)
* Trenger dere kontor? [Søk til NTNU sentralt om fristasjon for studentorganisasjon](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Lokaler+for+studentorganisasjoner+og+studentforeninger)
* Merk at linjeforeninger og andre fakultetsspesifikke stud.org.er får areal dekket av sitt fakultet v/fakultetsdirektør

Tilhørende wikisider

* [Linjeforeninger på Gløshaugen, Øya, Tyholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/)
* [Linjeforeninger på Dragvoll](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/dragvoll/)
* [Linjeforeninger på Kalvskinnet](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/kalvskinnet/)
* [Linjeforeninger på Tunga](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/linjeforeninger-pa-tunga/)
* [Linjeforeninger i Ålesund](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/alesund/)
* Du er her: [Linjeforeninger på Gjøvik](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/gjovik/)
* [Andre linjeforeninger ved NTNU](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/andre/)
* [Studentkjellere på Moholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/studentkjellere/)
* [Karrieredager](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/karrieredager/)
* [International student organizations at NTNU](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/internasjonalorg/)

## Linjeforeninger

|Linjeforening|BrReg|Linje|Kjennetegn ved styremedlemmer|Kontor|Avis|Facebook|Boksalg|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|[Darling](http://org.ntnu.no/darling2016/)| |Design- og mediefag| | | |[Page](https://www.facebook.com/darlingntnu/)||
[FRESK](https://www.facebook.com/linjeforeningenfresk/)| |Helsefag| | | |[Page](https://www.facebook.com/linjeforeningenfresk/)||
|[INGa](http://inga-hig.no/)| |Teknologifag| | | |[Page](https://www.facebook.com/inga.hig/)||
|[Login](http://higlog.no)| |IT| | | |[Page](https://www.facebook.com/higlog)||
|[RIK](mailto:rik@hig.no)| |Økonomi, ledelse og logistikk| | | |[Page](https://www.facebook.com/ntnu.rik)||


## Masterforeninger

|Masterforening|BrReg|Linje|Facebook|Avis|
|---|---|---|---|---|


## Doktorgradsforeninger

|Doktorgradsforening|BrReg|Linje|Facebook|
|---|---|---|---|


## Tradisjoner


## Ressurser

### Søke økonomisk støtte

-  **Kulturstyret**, SiT ved Kulturstyret deler ut 1.000.000 i året
  -  Les mer på [sit.no/forening/støtte-til-foreninger](https://www.sit.no/forening/st%C3%B8tte-til-foreninger)
  -  På høsten tildeles midler til oppstartsprosjekter (ny
    linjeforening, nytt band, ny webside, osv)
  -  På våren tildeles midler til drift (videreføring, vedlikehold,
    osv), det er her brorparten av midlene deles ut
-  **Prosjektmidler**, Studenttinget deler ut opptil 45.000 i året til
  nyoppstartede prosjekter
  -  Les mer på [www.studenttinget.no/prosjektmidler](http://www.studenttinget.no/prosjektmidler)
  -  Midlene skal støtte opp under tiltak for å fremme en sak eller
    et tema som den søkende organisasjonen ønsker belyst
  -  Prosjektet må være til gode for en god del studenter på NTNU
-  **Repromidler**, Studenttinget refunderer opptil 50% av
  trykkekostnader dersom man har brukt NTNU Trykk
  -  Les mer på [www.studenttinget.no/repromidler](http://www.studenttinget.no/repromidler)
  -  På høsten er søknadsfristen 1. oktober
  -  På våren er søknadsfristen 1. mars
- **Støtte til studentfrivilligheten** 
	- Krav om at foreningen er en studentforening i tilknytning til NTNU. 
	- Krav om at foreningen er registrert som ideell organisasjon med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. For foreninger som ikke er registrert i Brønnøysundregisteret settes det et maks tak på tildeling av midler på kr 10.000,-. 
	- Støtte innvilges til arrangement som bidrar til sosial integrering av studenter. Støtte innvilges også til aktiviteter det ikke er lagt planer for i budsjettåret. Det er et krav om at arrangementet er rettet mot NTNU studenter. 
	- Det kan innvilges kortsiktig støtte til drift. - Det stilles krav om levering av organisasjonens regnskap, kontoutskrift, samt budsjett for tiltaket det søkes midler til. 
	- Mer informasjon [her](https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/%C3%98konomisk+st%C3%B8tte+til+studentfrivilligheten).
-  **Akan**, støtter alkoholfrie arrangementer
  -  Finn søknadsskjemaet for “Midler til rusmiddelforebyggende
    arbeid blant studenter” på [akan.no](http://akan.no)
  -  Send inn skjema og budsjett for aktiviteten det søkes penger for
  -  Legg merke til frist

### Tjene penger

-  **Bedpres**
  -  Bedriftene vil treffe signeringsklare masterstudenter, dette
    betaler de gjerne for
  -  Få inn bedrift, ta administrasjonsgebyr på f.eks. 3.000 - 15.000
  -  Tilby en kursvariant, litt billigere, mer fokus på fag enn
    bedriften
  -  Statlige bedrifter får som regel ikke godkjenning for å betale
    mer enn rundt 3.000
-  **Karrieredag**
  -  Mange bedrifter betaler linjeforeningen for standplass
  -  Noen av bedriftene betaler ekstra og får holde
    kurs/bedpres/middag
  -  Vanlig for å tjene penger til ekskursjon, se [karrieredager]()
-  **Hovedsponsor**
  -  Sponsoren får en pakke med bedpres, kurs, besøk på ekskursjon
    osv.
  -  Sponsoren får logo på alt av trykk, klær, hjemmeside,
    facebookside **
  -  Sponsoren får ha plakat/banner på linjeforeningskontoret
-  **Kompendier**
  -  Dette er den eldste måten linjeforeningene har tjent penger!
  -  Alle skriver notater uansett, lag kompendie av notater som
    finnes i emner med mange studenter
  -  Kompendiet kan forbedres av nye i linjeforeningen hvert år (gjør
    forbedring enkelt)
  -  Selg for 100,- per kompendie
  -  Skaff sponsor til kompendiet (selg forsiden og baksiden) for å
    tjene inn mer
-  **Linjeforeningsavis**
  -  Trekk inn flere sponsorer for å dekke trykking og fullfarge
  -  Ha pakker: Halvside, helside, baksiden, husk kontraktsperiode
-  **Selge snacks**
  -  Vafler eller kaker er lettest
  -  Lån pølsekoker, popcornmaskin eller sukkerspinnmaskin
-  **Selge plass**
  -  Selg reklameplass til bedrifter
  -  Bedriftslogoen på alle linjeforeningens kaffekopper i 5 år
  -  Selg en dør på instituttet for 10 år, slikt kan man sette flere
    titusener i pris for
  -  Vær kreativ, alt kan selges som reklameplass, en linjeforening
    (Abakus?) solgte et helt rom til Accenture på IT-vest

### Utlån, utleie

Ting som kan leies mellom foreninger.