Velkommen til www.gloshaugen.info

Tilhørende info

Tilhørende wikisider

Linjeforeninger

Linjeforeningene på Gløshaugen er de mest kjente linjeforeningene i Norge. De har årelange tradisjoner og noen av dem er eldre enn hundre år. For å unngå å overlesse listen har vi valgt å sette et par kriterier for hva som definerer en linjeforening: Linjeforeningen må ha fadderuker og må være åpen for studenter gjennom et fullt studieløp på fem år.

Linjeforening BrReg Linje Kjennetegn ved styremedlemmer Kontor Avis Facebook Boksalg
Abakus (1977) BrReg Data og KomTek Styrebånd (rød med svart stripe) RFB A3-133 readme Page
A/F Smørekoppen (1929) BrReg Produktutvikling og Produksjon Styrebånd (rød med gullkant) Verkstedteknisk 2. etg M-ord Page
Arkitektstudentenes Broderskab (1913) BrReg Arkitekt Styrebånd (gul ytterst, svart innover, lilla stripe i midten) Sentralbygg 1 A Page
BSF (1914) BrReg Geologi, TekGeo, PetTek og MatTek Bergmannsdrakten PTS, 116 Bergmanden Page, Person Boksalg
De Høylegerte (2000) Materialteknologi Berg Page
Delta (1974) BrReg Matte, Fysikk, Statistikk Styrebånd (grønn/sølv med sølvstripe i midten) Kjemi sydfløy Δt Page Boksalg
Elektra(2007) BrReg Elektroingeniør (bachelor) Styrebånd (grønn/marinblått) Tapirbygget Page
Emil (1998) BrReg Energi og miljø Styrebånd (grønn med gullkant), hatt Gamle elektro Vannmagasinet Page
HC (1915) BrReg IndKjemi og BioTek Styrebånd (gul/sort) Kjemi sydfløy Sugepumpen Page Boksalg
H.M. Aarhønen (1913) BrReg Bygg Styrebånd (lilla/hvit/grønn) Byggteknisk Spikers Kårner Page
Intro (2021) BrReg Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Styrebånd (oransje/marineblått/blått) Page
Hybrida (2003) BrReg IngVit og IKT Styrebånd (rutete grønn/blå), kilt 1-230 Byggteknisk Update^k Page Boksalg
Janus (1986) BrReg Indøk Styrebånd (marineblått/hvitt, burgunderrødt bånd for tidligere medlemmer), styredaljer Kjelhuset JanuScript Page Boksalg
Leonardo (1994) BrReg Industriell design Styrebånd (hvite) Institutt for (produkt)Design The Sign Page, Person, Group
Logitas (1989) BrReg Logistikkingeniør Styrebånd (Gult med rød stripe) Gemba Page
Mannhullet (1917) BrReg Marin teknikk Styrebånd (mørkeblå), NTH-medaljer Marinteknisk senter, a1.003 Marina Page Boksalg
MiT BrReg Maskin Syrebånd (blå med oransje stripe) VE23 leder@maskining.no Page
Nabla (1943) BrReg FysMat Styrebånd (blå med gullkant) Kjemi sydfløy Nabladet Group Boksalg
Nutrix (2011) BrReg Sykepleier Styrebånd (hvit/lyseblå) nutrixlinjeforening@gmail.com Page
Omega (1919) BrReg ElSys og Kyb Styrebånd (hvit/sort) Gamle elektro OmBul Page, Group Boksalg
Online (1985) BrReg Informatikk Styrebånd (hvit, oransj og mørkeblå) RFB A4-137 Offline Page
Placebo (1976) BrReg Medisin Styrebånd, sløyfer (rød/hvit) MTFS, Studsalen Nocebo Page
Signifikant Forsker (medisin) Styrebånd (hvitt og kongeblått) Group
Spanskrøret (2004) BrReg RealfagsLektor Styrebånd (grågrønt med sølvkant over hvitt), spanskrør Kjemi sydfløy Vitnemålet Page, Group Boksalg
Timini (2006) BrReg NanoTek Styrebånd (tynne turkise med sølvlenke) Kjemi sydfløy inTimini Page
Vivas (2012) BrReg Fornybar energi Styrebånd (blå med hvit stripe) Strømningsteknisk Page
Volvox & Alkymisten (1961) BrReg Kjemi, Biologi, BioTek Styrebånd (grønn med gullkant) Kjemi sydfløy Nukleotidende Page Boksalg
Fraktur (2009) BrReg Radiograf MTFS, Grupperom 5 Page
TIHLDE (1993) BrReg Dataingeniør, Digital Forretningsutvikling, Digital Infrastruktur og Cybersikkerhet, og Digital Samhandling Styrebånd (blå med sølvkant) A3-116 hs@tihlde.org Page, Group Tøddel
Antidot (2020) Farmasi antidot.ntnu@gmail.com
Ægir (2020) Brreg Havbruksingeniør Maringrønn med lyseblåstripe i midten NV-gangen styret@aegirntnu.no Page
Tim&Shænko (1999) Brreg Bygg og Miljø Blått med hvit stripe Byggteknisk Facebook
Pareto (1993) Brreg Samfunnsøkonomi Mørkeblått med hvit stripe Handels pareto.linjeforening@gmail.com Page, Person, Group
Nucleus (2009) Brreg Bioingeniør Mørk og lys lilla Laboratoriesenteret nucleuslinjeforening@gmail.com Page
STØH (1967) Brreg Studentforeningen for Handelshøyskolen lyseblått og mørkeblått Adolf Øiens bygg Rustblekka

Masterforeninger

Masterforening BrReg Linje Kjennetegn ved styremedlemmer Facebook Avis Kontor
BioM Biologi Page
Bunnsolid BrReg Undervannsteknologi
NJORD BrReg MSc Ocean Resources Page, Group Brattørkaia 17c, 7010 Trondheim
Hippodamus BrReg Master i Eiendomsutvikling og - Forvaltning, Master i Fysisk Planlegging Group HippoDaily
Poka-Yoke BrReg Master i helse, miljø og sikkerhet Page
Projeksjon (også for 3. klasse) BrReg Geomatikk Page
ProMan (est. 2010) BrReg Project management Styrebånd (vinrødt med kremfarget kant) Group Rom 346, Sentralbygg 2
Solan BrReg NTNUs Entreprenørskole Page Oppredning/gruvedrift, 4.egt, Rom 453
Symbiosis BrReg Industriell Økologi Group
GLOBUS Global Produksjonsledelse Page, Linkedin 209 på verkstedtekniske laboratorier
SOMA Brreg Masterstudenter ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap: Folkehelse, Global helse, Helseinformatikk, Jordmorfag, Klinisk helsevitenskap, Klinisk sykepleier, Medisinsk bildeteknologi, Molekylær Medisin, Nevrovitenskap, Fysisk aktivitet og Helse, Helsesykepleie og Psykisk helse Styregenser Facebook MTFS, Studsalen

Doktorgradsforeninger

Doktorgradsforening BrReg Linje Facebook
DION Alle doktorgrader Page

Tradisjoner

Tradisjoner som linjeforeninger på Gløshaugen har opprettholdt i mange år

 • Linjeforeninger på Gløshaugen holder som regel fadderuker (to uker) i august
 • Linjeforeninger på Gløshaugen holder som regel immball i september
 • Linjeforeninger på Gløshaugen drar som regel på Åretur i januar
 • Linjeforeninger på Gløshaugen drar som regel på tur til Studenterhytta
 • Linjeforeninger på Gløshaugen holder som regel jubileum hvert femte år slik at alle 5-årige studenter skal få oppleve et jubileum

Arrangementer der linjeforeningene inviterer hverandre

 • Linjeforeninger på Gløshaugen pleier å invitere de andre linjeforeningsstyrene til immball, jubileum og andre storfester
 • H.M. Aarhønen holder byggrevyen hver vår
 • Emil og Placebo holder styrefest hver høst
 • Emil og A/F Smørekoppen lager revy hver vår
 • HC lager musikal hver vår
 • Omega bulletin holder presseconfirance hver vår, en fest for linjeredaksjonene
 • A/F Smørekoppen holder badekarpadling på Nidelven i september
 • Janus linjeforening lager Indøkrevyen hver vår.
 • Nabla lager Nablarevyen hvert år.
 • Spanskrøret og Timini lager Naborevyen hvert år.

Ressurser

Søke økonomisk støtte

 • Kulturstyret, SiT ved Kulturstyret deler ut 1.000.000 i året
  • Les mer på sit.no/forening/støtte-til-foreninger
  • På høsten tildeles midler til oppstartsprosjekter (ny linjeforening, nytt band, ny webside, osv.)
  • På våren tildeles midler til drift (videreføring, vedlikehold, osv.), det er her brorparten av midlene deles ut
 • Prosjektmidler, Studenttinget deler ut opptil 45.000 i året til nyoppstartede prosjekter
  • Les mer på www.studenttinget.no/prosjektmidler
  • Midlene skal støtte opp under tiltak for å fremme en sak eller et tema som den søkende organisasjonen ønsker belyst
  • Prosjektet må være til gode for en god del studenter på NTNU
 • Repromidler, Studenttinget refunderer opptil 50% av trykkekostnader dersom man har brukt NTNU Trykk
 • Støtte til studentfrivilligheten
  • Krav om at foreningen er en studentforening i tilknytning til NTNU.
  • Krav om at foreningen er registrert som ideell organisasjon med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. For foreninger som ikke er registrert i Brønnøysundregisteret settes det et maks tak på tildeling av midler på kr 10.000,-.
  • Støtte innvilges til arrangement som bidrar til sosial integrering av studenter. Støtte innvilges også til aktiviteter det ikke er lagt planer for i budsjettåret. Det er et krav om at arrangementet er rettet mot NTNU studenter.
  • Det kan innvilges kortsiktig støtte til drift.
  • Det stilles krav om levering av organisasjonens regnskap, kontoutskrift, samt budsjett for tiltaket det søkes midler til.
  • Mer informasjon her.
 • Akan, støtter alkoholfrie arrangementer

  • Finn søknadsskjemaet for “Midler til rusmiddelforebyggende arbeid blant studenter” på akan.no
  • Send inn skjema og budsjett for aktiviteten det søkes penger for
  • Legg merke til frist
 • Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim deler ut 500.000,- i året.

  • Formålet med Velferdstingets sponsormidler er å bygge opp under studentfrivillighet og virksomheter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim som sikrer langsiktig engasjement.
  • Frivillige foreninger/organisasjoner som er åpne for alle studenter med formål om å bidra til positivt studentmiljøet i sin respektive by kan søke.
  • Mer informasjon kan bli funnet her Retningslinjer for Velferdstingets sponsormidler.pdf .
 • Studentrådet IE deler ut 150 000,- i året til prosjekter som gagner hovedsaklig studenter ved IE fakultetet.

  • Mer informasjon kan bli funnet her.

Tjene penger

 • Bedpres
  • Bedriftene vil treffe signeringsklare masterstudenter, dette betaler de gjerne for
  • Få inn bedrift, ta administrasjonsgebyr på f.eks. 3.000 - 15.000
  • Tilby en kursvariant, litt billigere, mer fokus på fag enn bedriften
  • Statlige bedrifter får som regel ikke godkjenning for å betale mer enn rundt 3.000
 • Karrieredag
  • Mange bedrifter betaler linjeforeningen for standplass
  • Noen av bedriftene betaler ekstra og får holde kurs/bedpres/middag
  • Vanlig for å tjene penger til ekskursjon, se karrieredager
 • Hovedsponsor
  • Sponsoren får en pakke med bedpres, kurs, besøk på ekskursjon osv.
  • Sponsoren får logo på alt av trykk, klær, hjemmeside, facebookside **
  • Sponsoren får ha plakat/banner på linjeforeningskontoret
 • Kompendier
  • Dette er den eldste måten linjeforeningene har tjent penger!
  • Alle skriver notater uansett, lag kompendie av notater som finnes i emner med mange studenter
  • Kompendiet kan forbedres av nye i linjeforeningen hvert år (gjør forbedring enkelt)
  • Selg for 100,- per kompendie
  • Skaff sponsor til kompendiet (selg forsiden og baksiden) for å tjene inn mer
 • Linjeforeningsavis
  • Trekk inn flere sponsorer for å dekke trykking og fullfarge
  • Ha pakker: Halvside, helside, baksiden, husk kontraktsperiode
 • Selge snacks
  • Vafler eller kaker er lettest
  • Lån pølsekoker, popcornmaskin eller sukkerspinnmaskin
 • Selge plass
  • Selg reklameplass til bedrifter
  • Bedriftslogoen på alle linjeforeningens kaffekopper i 5 år
  • Selg en dør på instituttet for 10 år, slikt kan man sette flere titusener i pris for
  • Vær kreativ, alt kan selges som reklameplass, en linjeforening (Abakus?) solgte et helt rom til Accenture på IT-vest

Utlån, utleie

Søke om sjenkebevilling til arrangementer

 1. Søk om ambulerende sjenkebevilling hos Trondheim Kommune
 2. Reserver passende undervisningsrom på RomRes
 3. Søk om å få gjennomføre arrangementet via epost til byggsikring/adgangstjenesten. Ha med arrangementsbeskrivelse, rombekreftelse og bevilgning for ambulerende sjenkebevilling
 4. Om alt går bra vil arrangementet kunne gjennomføres som planlagt og NTNU vil sørge for at det er vakter på jobb i bygget på den aktuelle kvelden

Søke om å drikke på campus

 1. Dersom du kun ønsker å søke om å drikke på campus så gjøres dette ved å sende en kort og konsis søknad med tid, sted, kontaktperson og ansvarsplassering til adgangskontrollen@adm.ntnu.no

Linjeforeningslederforumet

Sent i 2011 begynte hovedstyret i Online med den nitidige jobben å samle inn statiske epostadresser for alle linjeforeningene på Gløshaugen. Den 26. oktober ble det foreslått på et hovedstyremøte å lage en epostliste kun for lederne av linjeforeningene på Gløshaugen. En knapp måned senere, 21.november, var listen et faktum og velkomstmail ble sendt ut av Onlines daværende leder, Michael Johansen. Det tok ikke lang tid før epostlisten var godt i bruk. Allerede 3. januar 2012 sendte Eirik Eia Rye (leder, Emil) og Marcus Horn (phormand, A/F Smørekoppen) ut en invitasjon for å samle alle linjeforeningslederne i et felles forum. Tre måneder senere, den 13. mars, var alle linjeforeningslederne på Gløshaugen for første gang samlet i det lille grupperommet GK1 under Gamle Kjemi. Axel Holene, phormand i HC, stilte med ølfond. Temaene rangerte i alt fra utlånbare ressurser til tradisjonsrike Åreturer og man fant fort ut at dette forumet hadde et uant potensiale som kontaktledd mellom alle linjeforeningene. Ansvar ble fordelt på de forskjellige linjeforeningene slik:

 • Emil og Smørekoppen har ansvaret for å kalle inn til møter.
 • HC, med Omega som vara, har ansvaret for å ta med ølfond.
 • Online har ansvaret for epostlisten og for å kalle inn til linjeledergrøt/linjelederpizza hver fredag i Hangaren/Kjelhuset.
 • Abakus har ansvaret for å kalle inn til linjelederpils på Mikrobryggeriet/Daglighallen.

Gløshaugenkartet

Nesten alle Gløshaugens linjeforeninger har kontorlokaler. Disse har varierende aktivitetsnivå, alt fra én time i uken til fullt hus til alle døgnets tider. Om du vil redigere dette kartet er det bare å laste ned photoshopfilen nederst på denne siden og sende en oppdatert versjon tilbake til oss på kontakt@online.ntnu.no

Gloshaugenkartet.png
Gløshaugenkartet