Tilhørende info

Tilhørende wikisider

Linjeforeninger på HiST

Linjeforening BrReg Linje Kontor Epost Facebook
Elektra BrReg Elektro leder@elektra.hist.no
Fraktur ( St.Olav) Radiograf post@fraktur.no
KOM BrReg Kjemi og Material kom.linjeforening@gmail.com Page
Logistikkstudentene BrReg Logistikk logistikkstudentene@gmail.com Page
MiT Maskin
Vivas BrReg Ingeniør i Fornybar Energi Gunnerusbygget ved AFT leder@vivas.hist.no Page
Nucleus BrReg Bioingeniør nucleuslinjeforening@gmail.com Page
Nutrix BrReg Sykepleier nutrix@nutrix.hist.no Page
STØH BrReg Handelshøyskolen i Trondheim post@sftoh.no
Cibus BrReg Matteknologi Sverresgate 14 Cibus.mattek@gmail.com Page
TIHLDE BrReg Elektronisk databehandling (EDB) AITeL ^1^ hs@tihlde.org
Tim & Shænko BrReg Bygg og Miljø styret@bygging.no Group

1. = "Brygghuset" ved Leütenhaven/Trøndelag Teater

Trondheim Teknikersamfunn på HiST

Trondheim Teknikersamfunn (TTS) ble stiftet i 1912 av studenter for å sikre politisk innflytelse, så vel som å skape en arena for sosialisering og samhold. Paraplyorganisasjonen har gjennom disse hundre årene blant annet drevet en egen avis, studenthytte og idrettsforening. I dag har TTS et dusin tilknyttede studentforeninger fra høgskolens to teknologiavdelinger. Arbeidsutvalget i TTS står for den daglige driften og jobber blant annet med å minske frafallet av studenter gjennom praktiske, sosiale og tverrfaglige prosjekter. En representant fra hver av foreningene danner styret i TTS, som er det øverste studentorganet ved de tilhørende avdelingene.

Linjeforeninger på TJSF, BI

Linjeforening Institusjon BrReg Linje Kontor Epost Facebook
TJSF Folkeuniversitetet BrReg Jus ? nyetjsf@gmail.com Group
BIS BI BrReg Business leder.trondheim@bis.no