Tilhørende info

* Kontakte linjeforeningene? [Se epostlister her](https://online.ntnu.no/resourcecenter/mailinglists)
* Er din linjeforening listet opp her? Send epost til kontakt@online.ntnu.no for oppdateringer
* Har dere kontor? [Les regler for rombruk og internhusleie](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Regler+for+bruk+av+arealer)
* Trenger dere kontor? [Søk til NTNU sentralt om fristasjon for studentorganisasjon](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Lokaler+for+studentorganisasjoner+og+studentforeninger)
* Merk at linjeforeninger og andre fakultetsspesifikke stud.org.er får areal dekket av sitt fakultet v/fakultetsdirektør

Tilhørende wikisider

* [Linjeforeninger på Gløshaugen, Øya, Tyholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/)
* [Linjeforeninger på Dragvoll](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/dragvoll/)
* Du er her: [Linjeforeninger på HiST, TJSF, BI](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/hist/)
* [Studentkjellere på Moholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/studentkjellere/)
* [Karrieredager](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/karrieredager/)
* [International student organizations at NTNU](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/internasjonalorg/)

## Linjeforeninger på HiST

|Linjeforening|BrReg|Linje|Kontor|Epost|Facebook|
|---|---|---|---|---|---|
| [Elektra](http://elektra.hist.no) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991107711) | Elektro | | leder@elektra.hist.no | |
| [Fraktur](http://www.fraktur.no) (St.Olav) | | Radiograf | | post@fraktur.no | |
| [KOM](https://www.linjeforeningenkom.no) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992443812) | Kjemi og Material | | kom.linjeforening@gmail.com |[Page](http://fb.com/pages/Linjeforening-Kjemi-og-Material-HiST/125600184158199)|
| [Logistikkstudentene](http://www.logistikkstudentene.no) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=891131372) | Logistikk | | logistikkstudentene@gmail.com | [Page](http://fb.com/pages/Logistikkstudentene/116151561776568) |
| [MiT](http://mit.hist.no) | | Maskin | | | |
| [Vivas](http://vivas.hist.no) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=898893952) | Ingeniør i Fornybar Energi | Gunnerusbygget  ved AFT |  leder@vivas.hist.no | [Page](https://www.facebook.com/VivasHiST)  |
| [Nucleus](http://www.nucleus-bio.no) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994544306) | Bioingeniør | | nucleuslinjeforening@gmail.com | [Page](http://fb.com/nucleusforbioingeniorer) |
| [Nutrix](http://nutrix.hist.no/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=999094872) | Sykepleier | | nutrix@nutrix.hist.no | [Page](http://fb.com/pages/Nutrix/297838347011022) |
| [STØH](http://sftoh.no )| [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990542791) | Handelshøyskolen i Trondheim | | post@sftoh.no | |
| Cibus | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998378125) | Matteknologi | Sverresgate 14|Cibus.mattek@gmail.com| [Page](https://www.facebook.com/cibusmattek/) |
| [TIHLDE](http://www.tihlde.org) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=989684183) | Elektronisk databehandling (EDB) | AITeL ^1^ | hs@tihlde.org | |
| [Tim & Shænko](http://bygging.no) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991494952) | Bygg og Miljø | | styret@bygging.no | [Group](http://fb.com/groups/220828851361570/) |

_1. = "Brygghuset" ved Leütenhaven/Trøndelag Teater_

## Trondheim Teknikersamfunn på HiST

Trondheim Teknikersamfunn (TTS) ble stiftet i 1912 av studenter for å sikre politisk innflytelse, så vel som å skape en arena for sosialisering og samhold. *Paraplyorganisasjonen* har gjennom disse hundre årene blant annet drevet en egen avis, studenthytte og idrettsforening. I dag har TTS *et dusin tilknyttede studentforeninger* fra høgskolens to teknologiavdelinger. Arbeidsutvalget i TTS står for den daglige driften og jobber blant annet med å minske frafallet av studenter gjennom praktiske, sosiale og tverrfaglige prosjekter. En representant fra hver av foreningene danner styret i TTS, som er det øverste studentorganet ved de tilhørende avdelingene.

* [tts.hist.no](http://tts.hist.no/)

## Linjeforeninger på TJSF, BI

|Linjeforening|Institusjon|BrReg|Linje|Kontor|Epost|Facebook|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [TJSF](http://tjsf.no/) | [Folkeuniversitetet](http://jusitrondheim.com/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=989550667) | Jus | ? | nyetjsf@gmail.com | [Group](https://www.facebook.com/groups/2235679616/) |
| [BIS](http://www.bis.no/trondheim/) | [BI](http://www.bi.no/studenter/bi-trondheim/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=975888320) | Business | | leder.trondheim@bis.no | |