Velkommen til www.karrieredager.info

Tilhørende info

Tilhørende wikisider


Karrieredager

Karrieredager holdes som regel for å finansiere hovedekskursjon for et klassetrinn på et studie. Hovedekskursjon er gjerne noe 3. eller 4. klassinger holder. Det er ofte samme gjeng som arrangerer karrieredagen som arrangerer ekskursjonen. Både hovedekskursjoner og karrieredager settes som regel i gang av linjeforeninger, selv om de ansvarlige fort finner ut at de kan stå på egne ben som en egen forening. Et eksempel på dette er itDAGENE som ble startet av Abakus, men nå er en frittstående organisasjon.

Hvordan arrangere en karrieredag? Se bedriftsdag i linjeforeningskokeboka

Karrieredag Ansvarlig Når Hvor Facebook
Arbeidslivsdagen Panoptikon Vårsemester oddetallsår Dragvoll Event 2019
Navn Ansvarlig tidspunkt Sted Page
BM-dagen Næringslivsringen Bygg og 3. klasse bygg November Realfagbygget Page
Bedriftsdag GEOLF Varierer Dragvoll Page
Bedriftsdagen Studenter Marin Teknikk Oktober Marinteknisk senter Page
Bergdagen Bergringen November Berg-Bygget Page
Bioingeniørstudentenes dag (BiSD) Nucleus Mars Øya Page
E&T-dagen 3. klasse elektronikk Januar Glassgården Page
Energidagen Energikontakten og 4. klasse emil Oktober Glassgården
Eurekadagen Eureka April Dragvoll
Helsekarrieredagen MH Studentråd Oktober Øya
IAESTEs Næringslivsdager IAESTE Februar Realfagbygget Page
Internasjonal karrieredag NTNU Bridge og Utenriksdepartementet Høstsemester oddetalls år Dragvoll Page
itDAGENE itDAGENE September Glassgården Page
KarriereDagene Bindeleddet September Stort telt på plenen bak hovedbygget Page
Karrieredag ING:α ING:α Oktober NTNU Gjøvik Page
Karrieredag for helsefagstudenter NTNU Gjøvik FRESK Januar NTNU Gjøvik Event 2019
Karrieredagen Darling Februar NTNU i Gjøvik Ametystbygget Page
Karrieredagen Dragvoll Karrieredagen Dragvoll Februar Dragvoll Page
Karrieredagen Handelshøyskolen NU September Elgeseter Page
Karrieredagen for institutt for sosialt arbeid Mars Tunga Page
Karrièredagen eurêka Nabla Januar Realfagbygget Page
Karrieremessa i Trondheim (2014) Framtidsfylket Mars Glassgården
Kjemidagen HC Timini Oktober Realfagbygget Page
Marine Night NJORD Januar NTNU Sealab Brattørkaia Page
Marintekniske dager Mannhullet Oktober Tyholt
Materialdagen De Høylegerte September Realfagbygget Page
Nettverksdagendagen 3. klasse kybernetikk Januar Glassgården Page
Næringslivsdagen Næringslivsutvalget Februar NTNU Ålesund
Psykologidagen Psykolosjen Mars Dragvoll Page
Petroleumskvelden Bergstudenter Mars Lerkendal Page
Realfagsdagene Delta Mars Realfagbygget Page
Rekrutteringsdagen Hippodamus November Glassgården
Revolvedagen Revolve Februar EL-bygget Page
Tech talks Online Februar Realfagbygget
Teknodagen 3. klasse maskin Januar/Februar Realfagbygget Page
Teknologistudentenes karrieredag Trondheim Teknikersamfunn September/Oktober Page
VIVO Volvox & Alkymisten Januar Realfagbygget Page

Bedriftsforeninger

De fleste linjeforeningene på NTNU, spesielt Gløshaugen, driver bedriftskontakt selv og arrangerer sine egne bedpreser via sin bedriftskomite (merk at navnet på denne komiteen varierer stort mellom linjeforeningene). I tillegg finnes det studentforeninger som har bedriftskontakt som sitt primære og eneste område. For enkelhet har vi valgt å kalle disse bedriftsforeninger.

Bedriftsforening BrReg Tilhørighet Kontor Facebook
Bindeleddet BrReg Industriell økonomi Kjelhuset Page
itDAGENE BrReg (endres årlig) Abakus IT Syd Page
Teknologiporten BrReg Linjeforeningene ved IVT-fakultetet Sentralbygget Page