Velkommen til www.dragvoll.info

Tilhørende info

Tilhørende wikisider

Linjeforeninger

Linjeforening BrReg Linje Kontor Facebook Epost Avis
Akwaaba BrReg Afrikastudier Group akwaabapost.ntnu@gmail.com
Apeiron BrReg Filosofi Group apeiron.ntnu@gmail.com
Babel BrReg Fremmedspråk (spansk, fransk og tysk) 5424B (Bygg 5, nivå 4) Group babel.linjeforening@gmail.com
CAF BrReg Idretts- og bevegelsesfag Page cafidrett@gmail.com
Communitas BrReg Sosialantropologi Person, Group sosant.ntnu@gmail.com
Det Historiske Selskab BrReg Historie Page, Person, Group ntnu_dhs@hotmail.com
Dionysos BrReg Religion Page dionysoslinjeforening@gmail.com
Erudio BrReg Lektor 5454 (Bygg 5, nivå 4) Page styret@erudiontnu.no Ugleposten
Eureka Europastudier 7-508 (bygg 7, nivå 5) Page, Group eurekalinjeforening@gmail.com serEØS
Fauréningen Musikkvitenskap 2-426 (bygg 2, nivå 4) Group, Page faureningen@gmail.com
Geolf Geografi Page info.geolf@gmail.com
Gengangere BrReg Nordisk og allmenn litteraturvitenskap Page gengangerentnu@gmail.com
Jump Cut BrReg Filmvitenskap og -produksjon Page jumpcut.dragvoll@gmail.com
IVRig BrReg Voksnes læring og rådgivningsvitenskap Page ivrig.linjeforening@gmail.com
Det Gyldne Snitt (tidl. Katharsis) Kunsthistorie 5424D, Bygg 5, Etasje n4 Group post.detgyldnesnitt@gmail.com
Kultura BrReg Kulturminneforvaltning Bygg 6 nivå 4, rom 6430C Group kulturalinjeforening@gmail.com
Leviathan BrReg Statsvitenskap Rom 5424C, bygg 5, nivå 4 Page, Person leviathan.ntnu@gmail.com
Lipton Engelsk 7-508 (bygg 7, nivå 5) Page liptonlinjeforening@gmail.com
Lydmurerlosjen BrReg Musikkteknologi F303 Group styret@lydmurerlosjen.no
Notelinjeforeningen Utøvende musikk Page notelinja@gmail.com
Paideia Fadder, Paideia BrReg Pedagogikk Page, Group paideiantnu@gmail.com
Panoptikon Master STS/KKS, Årsstudium STS Page offisielle.panoptikon@gmail.com
Primetime BrReg Medievitenskap Page primetime.ntnu@gmail.com
Psi BrReg Psykologi Page psi.linjeforening@gmail.com Psykologisk tidsskrift
pStimulus Master i psykologi Page pstimulus@gmail.com Psykologisk tidsskrift
Psykolosjen BrReg Profesjonsstudiet i psykologi 12-416 (bygg 12, nivå 4) Group psykolosjen@gmail.com Psykologisk tidsskrift
Socius Extremus Sosiologi Group socius.extremus@hotmail.no
Teaterlosjen Drama/Teater Page, Group teaterlosjen@gmail.com
Theodor BrReg Arkeologi Group theodor.arkeologi@gmail.com
Innovatio NTNU BrReg Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn Group info.triplehelix@gmail.com
Trondheim Klassisk Studentforening Klassiske fag Group tks.ntnu@gmail.com

Bedriftsforeninger

Flere linjeforeninger på Dragvoll driver bedriftskontakt selv og arrangerer sine egne bedpreser via sin bedriftskontakt. I tillegg finnes det studentforeninger som har bedriftskontakt som sitt primære og eneste område. For enkelhet har vi valgt å kalle disse "bedriftsforeninger".

Bedriftsforening BrReg Tilhørighet Kontor Facebook Epost
Bedriftsportalen for psykologi BrReg Psykologi Page post@bedpsyk.no
ECONnect BrReg Samfunnsøkonomi Page it@econnect-ntnu.no

Ressurser

Søke økonomisk støtte

 • Kulturstyret, SiT ved Kulturstyret deler ut 1.000.000 i året
  • Les mer på sit.no/forening/støtte-til-foreninger
  • På høsten tildeles midler til oppstartsprosjekter (ny linjeforening, nytt band, ny webside, osv)
  • På våren tildeles midler til drift (videreføring, vedlikehold, osv), det er her brorparten av midlene deles ut
 • Prosjektmidler, Studenttinget deler ut opptil 45.000 i året til nyoppstartede prosjekter
  • Les mer på www.studenttinget.no/prosjektmidler
  • Midlene skal støtte opp under tiltak for å fremme en sak eller et tema som den søkende organisasjonen ønsker belyst
  • Prosjektet må være til gode for en god del studenter på NTNU
 • Repromidler, Studenttinget refunderer opptil 50% av trykkekostnader dersom man har brukt NTNU Trykk
 • Støtte til studentfrivilligheten
  • Krav om at foreningen er en studentforening i tilknytning til NTNU.
  • Krav om at foreningen er registrert som ideell organisasjon med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. For foreninger som ikke er registrert i Brønnøysundregisteret settes det et maks tak på tildeling av midler på kr 10.000,-.
  • Støtte innvilges til arrangement som bidrar til sosial integrering av studenter. Støtte innvilges også til aktiviteter det ikke er lagt planer for i budsjettåret. Det er et krav om at arrangementet er rettet mot NTNU studenter.
  • Det kan innvilges kortsiktig støtte til drift.
  • Det stilles krav om levering av organisasjonens regnskap, kontoutskrift, samt budsjett for tiltaket det søkes midler til.
  • Mer informasjon her.
 • Akan, støtter alkoholfrie arrangementer
  • Finn søknadsskjemaet for “Midler til rusmiddelforebyggende arbeid blant studenter” på akan.no - 2013-skjemaet her: akan.no/../
  • Send inn skjema og budsjett for aktiviteten det søkes penger for
  • Legg merke til frist

Tjene penger

 • Bedpres
  • Bedriftene vil treffe signeringsklare masterstudenter, dette betaler de gjerne for
  • Få inn bedrift, ta administrasjonsgebyr på f.eks. 3.000 - 15.000
  • Tilby en kursvariant, litt billigere, mer fokus på fag enn bedriften
  • Statlige bedrifter får som regel ikke godkjenning for å betale mer enn rundt 3.000
 • Karrieredag
  • Mange bedrifter betaler linjeforeningen for standplass
  • Noen av bedriftene betaler ekstra og får holde kurs/bedpres/middag
  • Vanlig for å tjene penger til ekskursjon, se [karrieredager]
 • Hovedsponsor
  • Sponsoren får en pakke med bedpres, kurs, besøk på ekskursjon osv.
  • Sponsoren får logo på alt av trykk, klær, hjemmeside, facebookside **
  • Sponsoren får ha plakat/banner på linjeforeningskontoret
 • Kompendier
  • Dette er den eldste måten linjeforeningene har tjent penger!
  • Alle skriver notater uansett, lag kompendie av notater som finnes i emner med mange studenter
  • Kompendiet kan forbedres av nye i linjeforeningen hvert år (gjør forbedring enkelt)
  • Selg for 100,- per kompendie
  • Skaff sponsor til kompendiet (selg forsiden og baksiden) for å tjene inn mer
 • Linjeforeningsavis
  • Trekk inn flere sponsorer for å dekke trykking og fullfarge
  • Ha pakker: Halvside, helside, baksiden, husk kontraktsperiode
 • Selge snacks
  • Vafler eller kaker er lettest
  • Lån pølsekoker, popcornmaskin eller sukkerspinnmaskin
 • Selge plass
  • Selg reklameplass til bedrifter
  • Bedriftslogoen på alle linjeforeningens kaffekopper i 5 år
  • Selg en dør på instituttet for 10 år, slikt kan man sette flere titusener i pris for
  • Vær kreativ, alt kan selges som reklameplass, en linjeforening (Abakus?) solgte et helt rom til Accenture på IT-vest

Trondhjem Dragvollympiske Leker

Trondhjem Dragvollympiske Leker er et arrangement som arrangeres i Fadderuka på NTNU Dragvoll, og inneholder utradisjonelle aktiviteter for studenter. Arrangementet ble grunnlagt av Nicholas Lund fra Eureka og Ida Brattbakk fra IVRig. Thomas Drageset krediteres for å ha navngitt Trondhjem Dragvollympiske Leker.

Dragvolligaen

Dragvolligaen er et engasjement fra flere av linjene ved Dragvoll. Formålet er å skape økt fotballengasjement og sunne konkurranser mellom linjeforeningene. Ligaen ble startet opp høsten 2012 av Lasse Morstøl Vinje, Andreas Wangensteen, Joel Andre Svendsen og Filip Jessen Carey. Ligaen består av seks lag, fra De Folkevalgte, Eureka, Geolf, Erudio, Det Historiske Selskab og Primetime. PSI har også meldt interesse for å bli med fra høsten 2013. Ligaen fortsetter å vokse og nye linjeforeningslag er hjertelig velkomne. Ligaen er et lavterskel-tilbud som holdes "så gratis som mulig" for alle deltakere. Det eneste man betaler er baneleie samt noen kroner i påskjønnelser til dommerene, som også er studenter. Stikk innom Facebook-pagen for å sende inn spørsmål og ønsker via Message-knappen. Meld gjerne inn et lag for din linjeforening dersom det ikke allerede finnes.

Medlemmer per mars 2014

 • De Folkevalgte FK (statsvitenskap)
 • Erudio Fotball (lektorutdanning)
 • Det Historiske Selskab (historie)
 • FC Eureka of Trondheim (europastudier)
 • Optimus Primetime (medievitenskap)
 • FK Tellus (geografi)
 • PSI (psykologi)
 • Paideia (pedagogikk)
 • FC Hooligans (engelsk)
 • CAF (idrett og bevegelsesvitenskap)
 • Pareto (samfunnsøkonomi)

Dragvollkjelleren

Alle som studerer på Dragvoll er hjertelig velkomne til Dragvollkjelleren som befinner seg på Moholt. Kjelleren er stadig åpen på fredags- og lørdagskvelder.

Linjeforeningslederforumet

Høsten 2012 ble det avholdt møter mellom styremedlemmer i alle Dragvolls linjeforeninger. Møtene ble igangsatt av Rikke M. Lund fra Studentrådene HF/SVT og Michael Johansen som var studentmedlem i NTNU-styret. Møtene var konstruktive, men Rikke og Michael ønsket mer poengterte møter. Våren 2013 satt de to i gang med å samle inn epostadressene til lederne for alle linjeforeningene og kalte inn til Dragvolls første linjeforeningslederforum. Det første møtet ble avholdt torsdag 21. februar 2013. Rikke og Michael var kun fasilitatorer, forumet var eid av linjeforeningslederne. Det tok ikke lang tid før lederne fant ut at møtet burde bli en tradisjon. Allerede mandag 15. april, bare to måneder senere var man i gang med nytt møte mellom alle lederne. Temaene på dette neste møtet var mer spisset. Det var prat om fadderuker, Fadderutvalget, internasjonale studenter og andre ting linjeforeningene hadde til felles. På dette andre møtet var også MOT på besøk for å høre om det var interesse for å gi et antall faddere MOT-trening før fadderperioden, sponset av studiedirektøren. Dette ble tatt vel imot som et tiltak for bedre fadderuker før man i tillegg diskuterte felles retningslinjer for fadderne i alle linjeforeningene. Av nevneverdige hendelser var også BadCom til stede på dette andre møtet. BadCom styrer den årlige Badekarpadlingen på Gløshaugen og inviterte nå for første gang alle linjeforeningene på Dragvoll til å bli med som deltakere. Dette var en av de første initiativene for solid brobygging mellom linjeforeningene på Dragvoll og de på Gløshaugen. Demo av linjeforeningsverktøyet Notifier ble også vist frem på møtet til stor applaus.

Lørdag 28. september 2013 var linjeforeningslederforumet på sin aller første hyttetur til Studenterhytta.

 • En ansvarlig i Studentrådet HF/SVT har ansvaret for å kalle inn til møter og føre referat.

Tips og triks

Noen linjeforeninger har vært kortlevd. For å øke levedyktigheten til en linjeforening er det følgende anbefalt på det sterkeste:

 • Skaffe et kontor. Helst i nærheten av der studentene på linjen pleier å oppholde seg slik at nye studenter blir lettere engasjert. På den måten får man også bygget opp en sosial "kaffe på kontoret"-kultur.
 • Skaffe inntekter. Se lenger opp for måter å gjøre det eller send epost til bedkom@online.ntnu.no med spørsmål om bedriftspresentasjoner og lignende.
 • Holde fadderuker via linjeforeningen, ikke via Fadderutvalget på Dragvoll. Det er viktig at studentene assosierer seg med linjeforeningen fremfor Fadderutvalget da linjeforeningen er den eneste av de to som vil være til stede gjennom hele studiet.
 • Få ut informasjon der folk vil lese det. En webside er ikke nødvendigvis det beste mediet, kanskje en Facebook-page er bedre? Helst vil man selvsagt ha begge.
 • Sørg for overlapp. Ta opp nye folk i styrer og komitéer hvert semester, gjerne førsteklassinger. Utvid med flere stillinger om nødvendig, ikke vent til den dagen alle de som driver linjeforeningen i dag slutter på studiet. (Dette sier seg kanskje selv)

PS: Tips og triks er bl.a. fra en eks-dragvolling som senere var leder for Online og som brenner for å få topp linjeforeningsmiljø på Dragvoll

Kjente tidligere linjeforeninger

Linjeforening BrReg Linje Kontor Facebook Epost
Ludimus (?-26.9.2014) Språk og kommunikasjon Group ludimus@list.stud.ntnu.no