### Velkommen til **www.dragvoll.info**

Tilhørende info

* Kontakte linjeforeningene? [Se epostlister her](https://online.ntnu.no/resourcecenter/mailinglists)
* Er din linjeforening listet opp her? Send epost til kontakt@online.ntnu.no for oppdateringer
* Har dere kontor? [Les regler for rombruk og internhusleie](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Regler+for+bruk+av+arealer)
* Trenger dere kontor? [Søk til NTNU sentralt om fristasjon for studentorganisasjon](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Lokaler+for+studentorganisasjoner+og+studentforeninger)
* Merk at linjeforeninger og andre fakultetsspesifikke stud.org.er får areal dekket av sitt fakultet v/fakultetsdirektør

Tilhørende wikisider

* [Linjeforeninger på Gløshaugen, Øya, Tyholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/)
* Du er her: [Linjeforeninger på Dragvoll](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/dragvoll/)
* [Linjeforeninger på Kalvskinnet](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/kalvskinnet/)
* [Linjeforeninger på Tunga](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/linjeforeninger-pa-tunga/)
* [Linjeforeninger i Ålesund](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/alesund/)
* [Linjeforeninger på Gjøvik](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/gjovik/)
* [Andre linjeforeninger ved NTNU](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/andre/)
* [Studentkjellere på Moholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/studentkjellere/)
* [Karrieredager](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/karrieredager/)
* [International student organizations at NTNU](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/internasjonalorg/)

## Linjeforeninger

|Linjeforening|BrReg|Linje|Kontor|Facebook|Epost|Avis|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akwaaba | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995924226) | Afrikastudier | | [Group](http://fb.com/groups/495389020623/) | akwaabapost.ntnu@gmail.com |
| [Apeiron](http://org.ntnu.no/apeiron/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=891921632)| Filosofi | | [Group](http://fb.com/groups/85481347058/) | apeiron.ntnu@gmail.com|
| Babel|[BrReg](https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=927298457)| Fremmedspråk (spansk, fransk og tysk)| 5424B (Bygg 5, nivå 4)| [Group](https://www.facebook.com/babel.linjeforening)|babel.linjeforening@gmail.com|
| [CAF](http://www.cafidrett.wordpress.com) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=894663782) | Idretts- og bevegelsesfag | | [Page](http://fb.com/citiusaf) | cafidrett@gmail.com |
| [Communitas](http://sosantntnu.wordpress.com/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998359910) | Sosialantropologi | | [Person](http://fb.com/profile.php?id=100005081378226), [Group](http://fb.com/groups/523915897703998/) | sosant.ntnu@gmail.com |
| [Det Historiske Selskab](http://org.ntnu.no/historie/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996557405) | Historie | | [Page](http://fb.com/DetHistoriskeSelskab), [Person](http://fb.com/petter.wesseltordenskjold), [Group](http://fb.com/groups/33248463626/) | ntnu_dhs@hotmail.com |
| [Dionysos](http://dionysosntnu.wordpress.com/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998237874) | Religion | | [Page](http://fb.com/LinjeforeningenDionysos) | dionysoslinjeforening@gmail.com |
| [Erudio](http://www.erudiontnu.no/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=888738622) | Lektor | [5454 (Bygg 5, nivå 4)](http://bit.ly/38Kgkge) | [Page](http://fb.com/erudiontnu) | styret@erudiontnu.no | [Ugleposten](https://www.erudiontnu.no/ugleposten/) |
| [Eureka](http://eurekalf.wordpress.com/) | | Europastudier | 7-508 (bygg 7, nivå 5) | [Page](http://fb.com/pages/Eureka-Linjeforening/151608164898485), [Group](http://fb.com/groups/11223227811/) | eurekalinjeforening@gmail.com | [serEØS](https://eurekalf.wordpress.com/linjeforeningsmagasinet-sereos/)
| Fauréningen | | Musikkvitenskap | 2-426 (bygg 2, nivå 4) | [Group](https://www.facebook.com/groups/298175420253936), [Page](https://www.facebook.com/NTNUmusv) | faureningen@gmail.com |
| [Geolf](http://geolf.org/) | | Geografi | | [Page](http://fb.com/GEOLF.ntnu) | info.geolf@gmail.com |
| [Gengangere]( https://www.facebook.com/linjeforeningengangere/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994754173) | Nordisk og allmenn litteraturvitenskap | | [Page](https://www.facebook.com/linjeforeningengangere/) | gengangerentnu@gmail.com |
| [Jump Cut](http://jumpcutdragvoll.wordpress.com) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995537184) | Filmvitenskap og -produksjon | | [Page](http://fb.com/jumpcut.dragvoll) | jumpcut.dragvoll@gmail.com |
| [IVRig](http://org.ntnu.no/ivriglinjeforening/) | [BrReg](https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911689871) | Voksnes læring og rådgivningsvitenskap | | [Page](https://www.facebook.com/ivriglinjeforening/?fref=ts) | ivrig.linjeforening@gmail.com |
| [Det Gyldne Snitt](www.detgyldnesnittlinjeforening.wordpress.com) (tidl. Katharsis) | | Kunsthistorie | 5424D, Bygg 5, Etasje n4 | [Group](http://fb.com/groups/119903818113496/) | post.detgyldnesnitt@gmail.com |
| [Kultura](www.kulturalinjeforening.no ) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911761157) | Kulturminneforvaltning | Bygg 6 nivå 4, rom 6430C | [Group](http://fb.com/groups/kulturalinjeforening/) | kulturalinjeforening@gmail.com |
| [Leviathan](https://www.leviathanntnu.com//) | [BrReg](https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998131715) | Statsvitenskap | Rom 5424C, bygg 5, nivå 4 | [Page](https://www.fb.com/linjeforeningenleviathan/), [Person](https://www.fb.com/thomashobbesleviathan) | leviathan.ntnu@gmail.com |
| Lipton | | Engelsk | 7-508 (bygg 7, nivå 5) | [Page](http://fb.com/liptonlf) | liptonlinjeforening@gmail.com |
| [Lydmurerlosjen](https://lydmurerlosjen.no/) | [BrReg](https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915955630)| Musikkteknologi | F303 | [Group](https://www.facebook.com/lydmurerlosjen) | styret@lydmurerlosjen.no |
| [Notelinjeforeningen](http://notelinja.wordpress.com/) | | Utøvende musikk | | [Page](http://fb.com/pages/Notelinjeforeningen/206686876172728) | notelinja@gmail.com |
| [Paideia Fadder](http://pedfadder.no/), [Paideia](http://paideiantnu.wordpress.com) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995406578) | Pedagogikk | | [Page](http://fb.com/pages/Paideia/101907713211815), [Group](http://fb.com/groups/5845119185/) | paideiantnu@gmail.com |
| [Panoptikon](http://panoptikon.blogg.no/) | | Master STS/KKS, Årsstudium STS | | [Page](http://fb.com/panoptikonlinjeforening) | offisielle.panoptikon@gmail.com|
| [Primetime](http://www.primetime.trondheim.no/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997373197) | Medievitenskap | | [Page](http://fb.com/primetime.ntnu) | primetime.ntnu@gmail.com |
| [Psi](http://www.psintnu.no/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990282021) | Psykologi | | [Page](http://fb.com/psi.linjeforening) | psi.linjeforening@gmail.com |[Psykologisk tidsskrift](http://psykologisktidsskrift.no)|
| [pStimulus](http://limp.webs.com/) | | Master i psykologi | | [Page](http://fb.com/LinjeforeningForMasterIPsykologi) | pstimulus@gmail.com |[Psykologisk tidsskrift](http://psykologisktidsskrift.no)|
| [Psykolosjen](http://www.psykolosjen.com/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995088673) | Profesjonsstudiet i psykologi | 12-416 (bygg 12, nivå 4) | [Group](http://fb.com/groups/136769179563/) | psykolosjen@gmail.com |[Psykologisk tidsskrift](http://psykologisktidsskrift.no)|
| [Socius Extremus](http://org.ntnu.no/socius/) | | Sosiologi | | [Group](http://fb.com/groups/6988903797/) | socius.extremus@hotmail.no |
| [Teaterlosjen](http://teaterlosjen.wordpress.com/) | | Drama/Teater | | [Page](http://fb.com/teaterlosjen), [Group](http://fb.com/groups/460089664086811/) | teaterlosjen@gmail.com |
| [Theodor](http://lfarkeologi.no/) | [BrReg](https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=999078818) | Arkeologi | | [Group](http://fb.com/groups/122741647786/) | theodor.arkeologi@gmail.com |
| Innovatio NTNU | [BrReg](https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915928374) |Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn | | [Group](https://www.facebook.com/linjeforeningentriplehelix/) | info.triplehelix@gmail.com | 
| [Trondheim Klassisk Studentforening](http://klassisk.webs.com/news.htm) | | Klassiske fag | | [Group](https://www.facebook.com/trondheimklassiskstudentforening) | tks.ntnu@gmail.com |

## Bedriftsforeninger

Flere linjeforeninger på Dragvoll driver bedriftskontakt selv og arrangerer sine egne bedpreser via sin bedriftskontakt. I tillegg finnes det studentforeninger som har bedriftskontakt som sitt primære og eneste område. For enkelhet har vi valgt å kalle disse "bedriftsforeninger".

|Bedriftsforening|BrReg|Tilhørighet|Kontor|Facebook|Epost|
|---|---|---|---|---|---|
|[Bedriftsportalen for psykologi](http://www.bedpsyk.no)|[BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994503855)|Psykologi||[Page](http://fb.com/bedpsyk)|post@bedpsyk.no|
|[ECONnect](http://econnect-ntnu.no/)|[BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994625314)|Samfunnsøkonomi||[Page](http://fb.com/econ.ntnu)|it@econnect-ntnu.no|

## Ressurser


### Søke økonomisk støtte

-  **Kulturstyret**, SiT ved Kulturstyret deler ut 1.000.000 i året
  -  Les mer på [sit.no/forening/støtte-til-foreninger](https://www.sit.no/forening/st%C3%B8tte-til-foreninger)
  -  På høsten tildeles midler til oppstartsprosjekter (ny
    linjeforening, nytt band, ny webside, osv)
  -  På våren tildeles midler til drift (videreføring, vedlikehold,
    osv), det er her brorparten av midlene deles ut
-  **Prosjektmidler**, Studenttinget deler ut opptil 45.000 i året til
  nyoppstartede prosjekter
  -  Les mer på [www.studenttinget.no/prosjektmidler](http://www.studenttinget.no/prosjektmidler/)
  -  Midlene skal støtte opp under tiltak for å fremme en sak eller
    et tema som den søkende organisasjonen ønsker belyst
  -  Prosjektet må være til gode for en god del studenter på NTNU
-  **Repromidler**, Studenttinget refunderer opptil 50% av
  trykkekostnader dersom man har brukt NTNU Trykk
  -  Les mer på [www.studenttinget.no/repromidler](http://www.studenttinget.no/repromidler/)
  -  På høsten er søknadsfristen 1. oktober
  -  På våren er søknadsfristen 1. mars
- **Støtte til studentfrivilligheten** 
	- Krav om at foreningen er en studentforening i tilknytning til NTNU. 
	- Krav om at foreningen er registrert som ideell organisasjon med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. For foreninger som ikke er registrert i Brønnøysundregisteret settes det et maks tak på tildeling av midler på kr 10.000,-. 
	- Støtte innvilges til arrangement som bidrar til sosial integrering av studenter. Støtte innvilges også til aktiviteter det ikke er lagt planer for i budsjettåret. Det er et krav om at arrangementet er rettet mot NTNU studenter. 
	- Det kan innvilges kortsiktig støtte til drift. 
	- Det stilles krav om levering av organisasjonens regnskap, kontoutskrift, samt budsjett for tiltaket det søkes midler til. 
	- Mer informasjon [her](https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/%C3%98konomisk+st%C3%B8tte+til+studentfrivilligheten).
-  **Akan**, støtter alkoholfrie arrangementer
  -  Finn søknadsskjemaet for “Midler til rusmiddelforebyggende
    arbeid blant studenter” på [akan.no](http://akan.no/) - 2013-skjemaet her:
    [akan.no/../](http://www.akan.no/publisher/publisher.asp?id=57&tekstid=611)
  -  Send inn skjema og budsjett for aktiviteten det søkes penger for
  -  Legg merke til frist


### Tjene penger

-  **Bedpres**
  -  Bedriftene vil treffe signeringsklare masterstudenter, dette
    betaler de gjerne for
  -  Få inn bedrift, ta administrasjonsgebyr på f.eks. 3.000 - 15.000
  -  Tilby en kursvariant, litt billigere, mer fokus på fag enn
    bedriften
  -  Statlige bedrifter får som regel ikke godkjenning for å betale
    mer enn rundt 3.000
-  **Karrieredag**
  -  Mange bedrifter betaler linjeforeningen for standplass
  -  Noen av bedriftene betaler ekstra og får holde
    kurs/bedpres/middag
  -  Vanlig for å tjene penger til ekskursjon, se [[karrieredager]]
-  **Hovedsponsor**
  -  Sponsoren får en pakke med bedpres, kurs, besøk på ekskursjon
    osv.
  -  Sponsoren får logo på alt av trykk, klær, hjemmeside,
    facebookside **
  -  Sponsoren får ha plakat/banner på linjeforeningskontoret
-  **Kompendier**
  -  Dette er den eldste måten linjeforeningene har tjent penger!
  -  Alle skriver notater uansett, lag kompendie av notater som
    finnes i emner med mange studenter
  -  Kompendiet kan forbedres av nye i linjeforeningen hvert år (gjør
    forbedring enkelt)
  -  Selg for 100,- per kompendie
  -  Skaff sponsor til kompendiet (selg forsiden og baksiden) for å
    tjene inn mer
-  **Linjeforeningsavis**
  -  Trekk inn flere sponsorer for å dekke trykking og fullfarge
  -  Ha pakker: Halvside, helside, baksiden, husk kontraktsperiode
-  **Selge snacks**
  -  Vafler eller kaker er lettest
  -  Lån pølsekoker, popcornmaskin eller sukkerspinnmaskin
-  **Selge plass**
  -  Selg reklameplass til bedrifter
  -  Bedriftslogoen på alle linjeforeningens kaffekopper i 5 år
  -  Selg en dør på instituttet for 10 år, slikt kan man sette flere
    titusener i pris for
  -  Vær kreativ, alt kan selges som reklameplass, en linjeforening
    (Abakus?) solgte et helt rom til Accenture på IT-vest

### Trondhjem Dragvollympiske Leker

Trondhjem Dragvollympiske Leker er et arrangement som arrangeres i Fadderuka på NTNU Dragvoll, og inneholder utradisjonelle aktiviteter for studenter. Arrangementet ble grunnlagt av Nicholas Lund fra Eureka og Ida Brattbakk fra IVRig. Thomas Drageset krediteres for å ha navngitt Trondhjem Dragvollympiske Leker.

* Facebook: [fb.com/pages/Trondhjem-Dragvollympiske-Leker/1395205534054285](http://fb.com/pages/Trondhjem-Dragvollympiske-Leker/1395205534054285)
* Epost: dragvollympics@gmail.com

### Dragvolligaen

Dragvolligaen er et engasjement fra flere av linjene ved Dragvoll. Formålet er å skape økt fotballengasjement og sunne konkurranser mellom linjeforeningene. Ligaen ble startet opp høsten 2012 av Lasse Morstøl Vinje, Andreas Wangensteen, Joel Andre Svendsen og Filip Jessen Carey. Ligaen består av seks lag, fra De Folkevalgte, Eureka, Geolf, Erudio, Det Historiske Selskab og Primetime. PSI har også meldt interesse for å bli med fra høsten 2013. Ligaen fortsetter å vokse og nye linjeforeningslag er hjertelig velkomne. Ligaen er et lavterskel-tilbud som holdes "så gratis som mulig" for alle deltakere. Det eneste man betaler er baneleie samt noen kroner i påskjønnelser til dommerene, som også er studenter. Stikk innom Facebook-pagen for å sende inn spørsmål og ønsker via Message-knappen. Meld gjerne inn et lag for din linjeforening dersom det ikke allerede finnes.

* Facebook: [fb.com/dragvolligaen](http://fb.com/dragvolligaen)

Medlemmer per mars 2014

* De Folkevalgte FK (statsvitenskap)
* Erudio Fotball (lektorutdanning)
* Det Historiske Selskab (historie)
* FC Eureka of Trondheim (europastudier)
* Optimus Primetime (medievitenskap)
* FK Tellus (geografi)
* PSI (psykologi)
* Paideia (pedagogikk)
* FC Hooligans (engelsk)
* CAF (idrett og bevegelsesvitenskap)
* Pareto (samfunnsøkonomi)

### Dragvollkjelleren

Alle som studerer på Dragvoll er hjertelig velkomne til Dragvollkjelleren som befinner seg på Moholt. Kjelleren er stadig åpen på fredags- og lørdagskvelder.

* Web: [dragvollkjelleren.wordpress.com](http://dragvollkjelleren.wordpress.com/)
* Epost: dragvollkjelleren@gmail.com
* Facebook: [fb.com/dragvollkjelleren.dragvoll](https://www.facebook.com/dragvollkjelleren.dragvoll)
* Kart: [Herman Krags vei 11](http://maps.google.com/maps?q=herman+krags+vei+11&hl=en&ie=UTF8&sll=63.430515,10.395053&sspn=0.165233,0.484085&t=v&hnear=Herman+Krags+veg+11,+7050+Trondheim,+S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag,+Norway&z=15&iwloc=A)

### Linjeforeningslederforumet

Høsten 2012 ble det avholdt møter mellom styremedlemmer i alle Dragvolls linjeforeninger. Møtene ble igangsatt av Rikke M. Lund fra Studentrådene HF/SVT og Michael Johansen som var studentmedlem i NTNU-styret. Møtene var konstruktive, men Rikke og Michael ønsket mer poengterte møter. Våren 2013 satt de to i gang med å samle inn epostadressene til lederne for alle linjeforeningene og kalte inn til Dragvolls første linjeforeningslederforum. Det første møtet ble avholdt torsdag 21. februar 2013. Rikke og Michael var kun fasilitatorer, forumet var eid av linjeforeningslederne. Det tok ikke lang tid før lederne fant ut at møtet burde bli en tradisjon. Allerede mandag 15. april, bare to måneder senere var man i gang med nytt møte mellom alle lederne. Temaene på dette neste møtet var mer spisset. Det var prat om fadderuker, Fadderutvalget, internasjonale studenter og andre ting linjeforeningene hadde til felles. På dette andre møtet var også MOT på besøk for å høre om det var interesse for å gi et antall faddere MOT-trening før fadderperioden, sponset av studiedirektøren. Dette ble tatt vel imot som et tiltak for bedre fadderuker før man i tillegg diskuterte felles retningslinjer for fadderne i alle linjeforeningene. Av nevneverdige hendelser var også BadCom til stede på dette andre møtet. BadCom styrer den årlige Badekarpadlingen på Gløshaugen og inviterte nå for første gang alle linjeforeningene på Dragvoll til å bli med som deltakere. Dette var en av de første initiativene for solid brobygging mellom linjeforeningene på Dragvoll og de på Gløshaugen. Demo av linjeforeningsverktøyet [Notifier](https://chrome.google.com/webstore/detail/online-notifier/hfgffimlnajpbenfpaofmmffcdmgkllf) ble også vist frem på møtet til stor applaus.

Lørdag 28. september 2013 var linjeforeningslederforumet på sin aller første hyttetur til Studenterhytta.

* En ansvarlig i Studentrådet HF/SVT har ansvaret for å kalle inn til møter og føre referat.

### Tips og triks

Noen linjeforeninger har vært kortlevd. For å øke levedyktigheten til en linjeforening er det følgende anbefalt **på det sterkeste**:

* Skaffe et kontor. Helst i nærheten av der studentene på linjen pleier å oppholde seg slik at nye studenter blir lettere engasjert. På den måten får man også bygget opp en sosial "kaffe på kontoret"-kultur.
* Skaffe inntekter. Se lenger opp for måter å gjøre det eller send epost til bedkom@online.ntnu.no med spørsmål om bedriftspresentasjoner og lignende.
* Holde fadderuker via linjeforeningen, ikke via Fadderutvalget på Dragvoll. Det er viktig at studentene assosierer seg med linjeforeningen fremfor Fadderutvalget da linjeforeningen er den eneste av de to som vil være til stede gjennom hele studiet.
* Få ut informasjon der folk vil lese det. En webside er ikke nødvendigvis det beste mediet, kanskje en Facebook-page er bedre? Helst vil man selvsagt ha begge.
* Sørg for overlapp. Ta opp nye folk i styrer og komitéer hvert semester, gjerne førsteklassinger. Utvid med flere stillinger om nødvendig, ikke vent til den dagen alle de som driver linjeforeningen i dag slutter på studiet. (Dette sier seg kanskje selv) 

_PS: Tips og triks er bl.a. fra en eks-dragvolling som senere var leder for Online og som brenner for å få topp linjeforeningsmiljø på Dragvoll_

### Kjente tidligere linjeforeninger

|Linjeforening|BrReg|Linje|Kontor|Facebook|Epost|
|---|---|---|---|---|---|
| [Ludimus](http://ludimus.wordpress.com/) (?-26.9.2014) | | [Språk og kommunikasjon](http://ntnu.no/isk) | | [Group](http://fb.com/groups/ludimus/)| ludimus@list.stud.ntnu.no |