Tilhørende info

Tilhørende wikisider

Linjeforeninger

Linjeforening BrReg Linje Kjennetegn ved styremedlemmer Kontor Avis Facebook Boksalg
Aqua Tecta BrReg Byggingeniør og Vann- og Miljøteknikk Facebookside
Børsen BrReg Institutt for internasjonal forretningsdrift Facebookside
Galleonen BrReg Shipping Management Facebookside
Myokard BrReg Institutt for helsevitenskap Facebookside
Sekstanten BrReg Nautikk Facebookside
Sigma BrReg Fornybar energi, maskiningeniør og skipsdesign Facebookside
Syntax BrReg Data, Automasjon og Elkraft Facebookside
Symbiosen BrReg Instituttet for biologiske fag Facebookside

Masterforeninger

Masterforening BrReg Linje Facebook Avis

Doktorgradsforeninger

Doktorgradsforening BrReg Linje Facebook

Tradisjoner

Ressurser

Søke økonomisk støtte

 • Kulturstyret, SiT ved Kulturstyret deler ut 1.000.000 i året
  • Les mer på sit.no/forening/støtte-til-foreninger
  • På høsten tildeles midler til oppstartsprosjekter (ny linjeforening, nytt band, ny webside, osv)
  • På våren tildeles midler til drift (videreføring, vedlikehold, osv), det er her brorparten av midlene deles ut
 • Prosjektmidler, Studenttinget deler ut opptil 45.000 i året til nyoppstartede prosjekter
  • Les mer på www.studenttinget.no/prosjektmidler
  • Midlene skal støtte opp under tiltak for å fremme en sak eller et tema som den søkende organisasjonen ønsker belyst
  • Prosjektet må være til gode for en god del studenter på NTNU
 • Repromidler, Studenttinget refunderer opptil 50% av trykkekostnader dersom man har brukt NTNU Trykk
 • Støtte til studentfrivilligheten
  • Krav om at foreningen er en studentforening i tilknytning til NTNU.
  • Krav om at foreningen er registrert som ideell organisasjon med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. For foreninger som ikke er registrert i Brønnøysundregisteret settes det et maks tak på tildeling av midler på kr 10.000,-.
  • Støtte innvilges til arrangement som bidrar til sosial integrering av studenter. Støtte innvilges også til aktiviteter det ikke er lagt planer for i budsjettåret. Det er et krav om at arrangementet er rettet mot NTNU studenter.
  • Det kan innvilges kortsiktig støtte til drift.
  • Det stilles krav om levering av organisasjonens regnskap, kontoutskrift, samt budsjett for tiltaket det søkes midler til.
  • Mer informasjon her.
 • Akan, støtter alkoholfrie arrangementer
  • Finn søknadsskjemaet for “Midler til rusmiddelforebyggende arbeid blant studenter” på akan.no
  • Send inn skjema og budsjett for aktiviteten det søkes penger for
  • Legg merke til frist

Tjene penger

 • Bedpres
  • Bedriftene vil treffe signeringsklare masterstudenter, dette betaler de gjerne for
  • Få inn bedrift, ta administrasjonsgebyr på f.eks. 3.000 - 15.000
  • Tilby en kursvariant, litt billigere, mer fokus på fag enn bedriften
  • Statlige bedrifter får som regel ikke godkjenning for å betale mer enn rundt 3.000
 • Karrieredag
  • Mange bedrifter betaler linjeforeningen for standplass
  • Noen av bedriftene betaler ekstra og får holde kurs/bedpres/middag
  • Vanlig for å tjene penger til ekskursjon, se karrieredager
 • Hovedsponsor
  • Sponsoren får en pakke med bedpres, kurs, besøk på ekskursjon osv.
  • Sponsoren får logo på alt av trykk, klær, hjemmeside, facebookside **
  • Sponsoren får ha plakat/banner på linjeforeningskontoret
 • Kompendier
  • Dette er den eldste måten linjeforeningene har tjent penger!
  • Alle skriver notater uansett, lag kompendie av notater som finnes i emner med mange studenter
  • Kompendiet kan forbedres av nye i linjeforeningen hvert år (gjør forbedring enkelt)
  • Selg for 100,- per kompendie
  • Skaff sponsor til kompendiet (selg forsiden og baksiden) for å tjene inn mer
 • Linjeforeningsavis
  • Trekk inn flere sponsorer for å dekke trykking og fullfarge
  • Ha pakker: Halvside, helside, baksiden, husk kontraktsperiode
 • Selge snacks
  • Vafler eller kaker er lettest
  • Lån pølsekoker, popcornmaskin eller sukkerspinnmaskin
 • Selge plass
  • Selg reklameplass til bedrifter
  • Bedriftslogoen på alle linjeforeningens kaffekopper i 5 år
  • Selg en dør på instituttet for 10 år, slikt kan man sette flere titusener i pris for
  • Vær kreativ, alt kan selges som reklameplass, en linjeforening (Abakus?) solgte et helt rom til Accenture på IT-vest

Utlån, utleie

Ting som kan leies mellom foreninger.