Tilhørende info

Tilhørende wikisider

Linjeforeninger på NTNU Kalvskinnet (tidligere HiST)

Linjeforening BrReg Linje Kjennetegn ved styremedlemmer Kontor Epost Facebook Avis
KOM BrReg Kjemi og Material Styrebånd (blå med fire turkise striper) Sverres gate 14, rom 109 kom.linjeforening@gmail.com Page
Logitas BrReg Logistikk styret@logitas.no Page
Nucleus BrReg Bioingeniør nucleuslinjeforening@gmail.com Page
SALT BrReg Lærerutdanning Styrebånd (rødt med hvite kantstriper) BR1 066 post@saltntnu.no Page
STØH BrReg Økonomi post@sftoh.no Rustblekka
Cibus BrReg Matteknologi Sverres gate 12 Cibus.mattek@gmail.com Page
Tim & Shænko BrReg Bygg og Miljø Sverres gate 14, rom 205 styret@bygging.no Group

1. = "Brygghuset" ved Leütenhaven/Trøndelag Teater

Trondheim Teknikersamfunn på NTNU Kalvskinnet (tidligere HiST)

Trondheim Teknikersamfunn (TTS) ble stiftet i 1912 av studenter for å sikre politisk innflytelse, så vel som å skape en arena for sosialisering og samhold. Paraplyorganisasjonen har gjennom disse hundre årene blant annet drevet en egen avis, studenthytte og idrettsforening. I dag har TTS et dusin tilknyttede studentforeninger fra høgskolens to teknologiavdelinger. Arbeidsutvalget i TTS står for den daglige driften og jobber blant annet med å minske frafallet av studenter gjennom praktiske, sosiale og tverrfaglige prosjekter. En representant fra hver av foreningene danner styret i TTS, som er det øverste studentorganet ved de tilhørende avdelingene.