Tilhørende info

* Kontakte linjeforeningene? [Se epostlister her](https://online.ntnu.no/resourcecenter/mailinglists)
* Er din linjeforening listet opp her? Send epost til kontakt@online.ntnu.no for oppdateringer
* Har dere kontor? [Les regler for rombruk og internhusleie](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Regler+for+bruk+av+arealer)
* Trenger dere kontor? [Søk til NTNU sentralt om fristasjon for studentorganisasjon](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Lokaler+for+studentorganisasjoner+og+studentforeninger)
* Merk at linjeforeninger og andre fakultetsspesifikke stud.org.er får areal dekket av sitt fakultet v/fakultetsdirektør

Tilhørende wikisider

* [Linjeforeninger på Gløshaugen, Øya, Tyholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/)
* [Linjeforeninger på Dragvoll](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/dragvoll/)
* Du er her: [Linjeforeninger på Kalvskinnet](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/kalvskinnet/)
* [Linjeforeninger på Tunga](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/linjeforeninger-pa-tunga/)
* [Linjeforeninger i Ålesund](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/alesund/)
* [Linjeforeninger på Gjøvik](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/gjovik/)
* [Andre linjeforeninger ved NTNU](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/andre/)
* [Studentkjellere på Moholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/studentkjellere/)
* [Karrieredager](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/karrieredager/)
* [International student organizations at NTNU](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/internasjonalorg/)

## Linjeforeninger på NTNU Kalvskinnet (tidligere HiST)

|Linjeforening|BrReg|Linje|Kjennetegn ved styremedlemmer|Kontor|Epost|Facebook|Avis|
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| [KOM](http://kjemiogmaterial.wordpress.com) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992443812) | Kjemi og Material | Styrebånd (blå med fire turkise striper) | [Sverres gate 14, rom 109](https://s.mazemap.com/3bhHThx) | kom.linjeforening@gmail.com |[Page](http://fb.com/pages/Linjeforening-Kjemi-og-Material-HiST/125600184158199)|
| [Logitas](http://www.logitas.no) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=891131372) | Logistikk | | | styret@logitas.no | [Page](http://fb.com/pages/Logistikkstudentene/116151561776568) |
| [Nucleus](http://www.nucleus-bio.no) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994544306) | Bioingeniør | | | nucleuslinjeforening@gmail.com | [Page](http://fb.com/nucleusforbioingeniorer) |
| [SALT](https://www.saltntnu.no/)| [BrReg](https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912414094) | Lærerutdanning | Styrebånd (rødt med hvite kantstriper) | [BR1 066](http://bit.ly/2HrjOYG) | post@saltntnu.no | [Page](https://www.facebook.com/studentalt/) | | [En klype salt](https://www.saltntnu.no/en-klype-salt)  
| [STØH](http://sftoh.no )| [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990542791) | Økonomi | | | post@sftoh.no | |[Rustblekka](https://www.facebook.com/Rustblekka-Handelshøyskolen-i-Trondheim-472874276071068/)|
| [Cibus](https://www.facebook.com/cibusmattek/) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998378125) | Matteknologi | | Sverres gate 12 | Cibus.mattek@gmail.com | [Page](https://www.facebook.com/cibusmattek/) |
| [Tim & Shænko](http://bygging.no) | [BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991494952) | Bygg og Miljø | | Sverres gate 14, rom 205 | styret@bygging.no | [Group](http://fb.com/groups/220828851361570/) |

_1. = "Brygghuset" ved Leütenhaven/Trøndelag Teater_

## Trondheim Teknikersamfunn på NTNU Kalvskinnet (tidligere HiST)

Trondheim Teknikersamfunn (TTS) ble stiftet i 1912 av studenter for å sikre politisk innflytelse, så vel som å skape en arena for sosialisering og samhold. *Paraplyorganisasjonen* har gjennom disse hundre årene blant annet drevet en egen avis, studenthytte og idrettsforening. I dag har TTS *et dusin tilknyttede studentforeninger* fra høgskolens to teknologiavdelinger. Arbeidsutvalget i TTS står for den daglige driften og jobber blant annet med å minske frafallet av studenter gjennom praktiske, sosiale og tverrfaglige prosjekter. En representant fra hver av foreningene danner styret i TTS, som er det øverste studentorganet ved de tilhørende avdelingene.

* [Teknikersamfunn.no](http://teknikersamfunn.no/)