### Velkommen til **www.karrieredager.info**

Tilhørende info

* Kontakte linjeforeningene? [Se epostlister her](https://online.ntnu.no/resourcecenter/mailinglists)
* Er din linjeforening listet opp her? Send epost til kontakt@online.ntnu.no for oppdateringer
* Har dere kontor? [Les regler for rombruk og internhusleie](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Regler+for+bruk+av+arealer)
* Trenger dere kontor? [Søk til NTNU sentralt om fristasjon for studentorganisasjon](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Lokaler+for+studentorganisasjoner+og+studentforeninger)
* Merk at linjeforeninger og andre fakultetsspesifikke stud.org.er får areal dekket av sitt fakultet v/fakultetsdirektør

Tilhørende wikisider

* [Linjeforeninger på Gløshaugen, Øya, Tyholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/)
* [Linjeforeninger på Dragvoll](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/dragvoll/)
* [Linjeforeninger på Kalvskinnet](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/kalvskinnet/)
* [Linjeforeninger på Tunga](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/linjeforeninger-pa-tunga/)
* [Linjeforeninger i Ålesund](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/alesund/)
* [Linjeforeninger på Gjøvik](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/gjovik/)
* [Andre linjeforeninger ved NTNU](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/andre/)
* [Studentkjellere på Moholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/studentkjellere/)
* Du er her: [Karrieredager](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/karrieredager/)
* [International student organizations at NTNU](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/internasjonalorg/)

---
## Karrieredager

Karrieredager holdes som regel for å finansiere hovedekskursjon for et klassetrinn på et studie. Hovedekskursjon er gjerne noe 3. eller 4. klassinger holder. Det er ofte samme gjeng som arrangerer karrieredagen som arrangerer ekskursjonen. Både hovedekskursjoner og karrieredager settes som regel i gang av linjeforeninger, selv om de ansvarlige fort finner ut at de kan stå på egne ben som en egen forening. Et eksempel på dette er itDAGENE som ble startet av Abakus, men nå er en frittstående organisasjon.

Hvordan arrangere en karrieredag? Se bedriftsdag i linjeforeningskokeboka

|Karrieredag|Ansvarlig|Når|Hvor|Facebook|
|---|---|---|---|---|
| Arbeidslivsdagen | [Panoptikon ](https://www.facebook.com/panoptikonlinjeforening/) | Vårsemester oddetallsår | Dragvoll | [Event 2019](https://www.facebook.com/events/ntnu-dragvoll-d154/arbeidslivsdagen-2019-sts/386535878803627/) |
| [Navn](Nettside) | [Ansvarlig](Link til ansvarlige) | tidspunkt | Sted | [Page](FB) |
| [BM-dagen](http://www.bmdagen.no/) | [Næringslivsringen Bygg](http://www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen/) og 3. klasse bygg | November | Realfagbygget | [Page](http://fb.com/BMdagen) |
| Bedriftsdag | [GEOLF](https://geolf.org) | Varierer | Dragvoll | [Page](https://www.facebook.com/GEOLF.ntnu/) |
| [Bedriftsdagen](http://bedriftsdagen.no/) | Studenter Marin Teknikk | Oktober | Marinteknisk senter | [Page](https://www.facebook.com/Bedriftsdagen) |
| [Bergdagen](https://pet.geo.ntnu.no/wordpress/igp/nb/2018/11/09/bergdagen-2018-ble-avholdt-i-gar/) | [Bergringen](https://bergringen.no/) | November | Berg-Bygget | [Page](https://www.facebook.com/events/302932523636629/) |
| Bioingeniørstudentenes dag (BiSD) | [Nucleus](https://www.facebook.com/nucleusforbioingeniorstudentene/) | Mars | Øya | [Page](https://www.facebook.com/events/2000800573556026/) |
| [E&T-dagen](http://www.etdagen.no/) | 3. klasse elektronikk | Januar | Glassgården | [Page](http://fb.com/etdagen) |
| [Energidagen](http://energikontakten.elkraft.ntnu.no/index.php?page=Energidagen) | [Energikontakten](http://energikontakten.elkraft.ntnu.no/) og 4. klasse emil | Oktober | Glassgården | |
| [Eurekadagen](https://eurekalf.wordpress.com/) | [Eureka](https://eurekalf.wordpress.com/) | April | Dragvoll | |
| [Helsekarrieredagen](https://mh.studentrad.no/2018/09/18/helsekarrieredagen-2018/) | [MH Studentråd](https://mh.studentrad.no) | Oktober | Øya |
| [IAESTEs Næringslivsdager](http://www.iaeste.no/nyweb/modules/content/index.php?id=93) | [IAESTE](http://iaeste.no) | Februar | Realfagbygget | [Page](http://fb.com/INTrondheim) |
| Internasjonal karrieredag | [NTNU Bridge](https://www.ntnu.no/bridge/) og Utenriksdepartementet | Høstsemester oddetalls år | Dragvoll | [Page](https://www.facebook.com/bridgentnu/) |
| [itDAGENE](http://itdagene.no) | [itDAGENE](http://itdagene.no) | September | Glassgården | [Page](http://fb.com/itDAGENE) |
| [KarriereDagene](http://www.kdntnu.no) | [Bindeleddet](http://bindeleddet.no) | September | Stort telt på plenen bak hovedbygget | [Page](http://fb.com/kdntnu) |
| [Karrieredag ING:α](http://karrieredag.no/linjeforeningen-inga/) | [ING:α](https://www.facebook.com/inga.hig/) | Oktober | NTNU Gjøvik | [Page](https://www.facebook.com/inga.hig/) |
| [Karrieredag for helsefagstudenter NTNU Gjøvik](Nettside) | [FRESK](https://www.facebook.com/linjeforeningenfresk/) | Januar | NTNU Gjøvik | [Event 2019](https://www.facebook.com/events/fresk-linjeforeningen-for-helsefag-ved-ntnu-i-gj%C3%B8vik/karrieredag-for-alle-helsefagstudenter-ved-ntnu-i-gj%C3%B8vik/915205765353731/) |
| Karrieredagen| [Darling](http://org.ntnu.no/darling2016/) | Februar | NTNU i Gjøvik Ametystbygget | [Page](https://www.facebook.com/darlingntnu/) |
| [Karrieredagen Dragvoll](https://www.kndntnu.no/) | [Karrieredagen Dragvoll](https://www.kndntnu.no/kontakt-oss) | Februar | Dragvoll | [Page](https://www.facebook.com/KarrieredagenNTNUDragvoll/) |
| [Karrieredagen Handelshøyskolen](https://nuhhit.no/karrieredagen/) | [NU](https://nuhhit.no/om-oss/) | September | Elgeseter | [Page](https://www.facebook.com/Karrieredagen.handels/) |
| [Karrieredagen for institutt for sosialt arbeid](Nettside) | | Mars | Tunga | [Page](https://www.facebook.com/events/tungasletta-2-7047-trondheim-norge/karrieredagen-ntnu-institutt-for-sosialt-arbeid/347585732667507/) |
| [Karrièredagen eurêka](https://nabla.no/arrangement/1386-karrieredagen-eureka-2021) | [Nabla](https://nabla.no/) | Januar | Realfagbygget | [Page](https://www.facebook.com/Bedriftskontakt1Nabla/) |
| [Karrieremessa i Trondheim](http://framtidsfylket.no/for-arbeidsgjevar/karrieremesser-2014/karriemesse-trondheim-2014/) (2014) | [Framtidsfylket](http://framtidsfylket.no/) | Mars | Glassgården | |
| [Kjemidagen](http://www.kjemidagen.no/) | [HC](http://www.hc.ntnu.no,) [Timini](https://www.timini.no/) | Oktober | Realfagbygget | [Page](http://fb.com/Kjemidagen) |
| Marine Night | [NJORD](https://www.facebook.com/NjordNTNU/) | Januar | NTNU Sealab Brattørkaia | [Page](https://www.facebook.com/NjordNTNU/) |
| [Marintekniske dager](http://mannhullet.no/index.php/mtd.html) | [Mannhullet](http://mannhullet.no/) | Oktober | Tyholt | |
| [Materialdagen](http://materialdagen.no/) | [De Høylegerte](http://www.dehoylegerte.no/) | September | Realfagbygget | [Page](https://www.facebook.com/materialdagen/) |
| [Nettverksdagendagen](http://nettverksdagene.no/) | 3. klasse kybernetikk | Januar | Glassgården | [Page](http://fb.com/pages/Rekrutteringsdagen/158466262823) |
| [Næringslivsdagen](https://www.nlu.no/naeringslivsdagen-2019/) | [Næringslivsutvalget](https://www.nlu.no) | Februar | NTNU Ålesund | |
| [Psykologidagen](http://psykolosjen.no/) | [Psykolosjen](http://psykolosjen.no/) | Mars | Dragvoll | [Page](http://fb.com/pages/Psykologidagen/274020162748907) |
| [Petroleumskvelden](https://www.facebook.com/petroleumskvelden/) | Bergstudenter | Mars | Lerkendal | [Page](https://www.facebook.com/petroleumskvelden/) |
| [Realfagsdagene](http://realfagsdagene.org/) | [Delta](http://deltahouse.no) | Mars | Realfagbygget | [Page](https://www.facebook.com/realfagsdagene) |
| Rekrutteringsdagen | [Hippodamus](http://hippodamus.no/) | November | Glassgården | |
| [Revolvedagen](https://www.revolve.no/) | [Revolve](https://www.revolve.no/about-us-4-2/) | Februar | EL-bygget | [Page](https://www.facebook.com/RevolveNTNU/) |
| [Tech talks](http://techtalks.no/)| Online | Februar | Realfagbygget |
| [Teknodagen](http://smorekoppen.no/teknodagen/) | 3. klasse maskin | Januar/Februar | Realfagbygget | [Page](http://fb.com/teknodagen) |
| [Teknologistudentenes karrieredag](https://tkdntnu.no/) | [Trondheim Teknikersamfunn](https://teknikersamfunn.no/) | September/Oktober | | [Page](https://www.facebook.com/TKDntnu/) |
| [VIVO](http://fb.com/VIVOkarrieredag) | [Volvox & Alkymisten](http://volvox.no) | Januar | Realfagbygget | [Page](http://fb.com/VIVOkarrieredag) |


## Bedriftsforeninger

De fleste linjeforeningene på NTNU, spesielt Gløshaugen, driver bedriftskontakt selv og arrangerer sine egne bedpreser via sin bedriftskomite (merk at navnet på denne komiteen varierer stort mellom linjeforeningene). I tillegg finnes det studentforeninger som har bedriftskontakt som sitt primære og eneste område. For enkelhet har vi valgt å kalle disse bedriftsforeninger.

|Bedriftsforening|BrReg|Tilhørighet|Kontor|Facebook|
|---|---|---|---|---|
| [Bindeleddet](http://bindeleddet.no) |[BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984416628)|Industriell økonomi| [Kjelhuset](http://app.campusguiden.no/#&command=search&find=537&nid=6693&lon=10.40279283699&lat=63.41860091931&fromZ=0) |[Page](http://fb.com/bindeleddet.ntnu)|
|[itDAGENE](http://itdagene.no/) |[BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998933242) (endres årlig)|Abakus|[IT Syd](https://app.campusguiden.no/#&v=1&dest=37054&desttype=poi) |[Page](http://fb.com/itDAGENE)|
| [Teknologiporten](http://teknologiporten.no) |[BrReg](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988810703)|Linjeforeningene ved IVT-fakultetet| [Sentralbygget](http://app.campusguiden.no/#&command=search&find=220B&nid=5170&lon=10.40279283699&lat=63.41860091931&fromZ=0) |[Page](http://fb.com/Teknologiporten)|