Tilhørende info

* Kontakte linjeforeningene? [Se epostlister her](https://online.ntnu.no/resourcecenter/mailinglists)
* Er din linjeforening listet opp her? Send epost til kontakt@online.ntnu.no for oppdateringer
* Har dere kontor? [Les regler for rombruk og internhusleie](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Regler+for+bruk+av+arealer)
* Trenger dere kontor? [Søk til NTNU sentralt om fristasjon for studentorganisasjon](https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Lokaler+for+studentorganisasjoner+og+studentforeninger)
* Merk at linjeforeninger og andre fakultetsspesifikke stud.org.er får areal dekket av sitt fakultet v/fakultetsdirektør

Tilhørende wikisider

* [Linjeforeninger på Gløshaugen, Øya, Tyholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/)
* [Linjeforeninger på Dragvoll](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/dragvoll/)
* [Linjeforeninger på Kalvskinnet](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/kalvskinnet/)
* Du er her: [Linjeforeninger på Tunga](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/linjeforeninger-pa-tunga/)
* [Linjeforeninger i Ålesund](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/alesund/)
* [Linjeforeninger på Gjøvik](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/gjovik/)
* [Andre linjeforeninger ved NTNU](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/andre/)
* [Studentkjellere på Moholt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/studentkjellere/)
* [Karrieredager](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/karrieredager/)
* [International student organizations at NTNU](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/internasjonalorg/)

## Linjeforeninger på Tunga

|Linjeforening|BrReg|Linje|Kontor|Epost|Sosiale Medier|Avis|
|---|---|---|---|---|---|---|
|FYSIO Trondheim|[BrReg](https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990687609)|Fysioterapi|Tungasletta 2|trondheimfysio@gmail.com|[Facebook](https://www.facebook.com/groups/140984746022725/), [Instagram](https://www.instagram.com/fysiotrondheim)||
|BARIS|[BrReg](https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916004168)|Barnevernspedagogikk||barisstyret@outlook.com|[Facebook](https://www.facebook.com/linjeforeningenbaris), [Instagram](https://www.instagram.com/linjeforeningenbaris)||
|Socialis||Sosialt arbeid - sosionom|Tungasletta 2|socialis.lf@gmail.com|[Facebook](https://www.facebook.com/Socialis.lf/), [Instagram](https://www.instagram.com/socialis.lf/)||
| VIVENTIBUS || Vernepleie ||| [Facebook](https://www.facebook.com/Viventibus/) ||