Mel.: Rhenska Vinet.

Kong Gambrinus var den første
som vår brune nektar fant,
for å glede guder tørste
malt og humle sammenbandt.
Skjenket så i fulle skåler
drikken for hver tørstig sjel,
gyllen-brun og klar den stråler,
- styrkens friske kildeveld.

Ølet, Nordens gudegave,
bruser lett som heltens blod,
skummets fine perlekrave
gir det rang og fyrig mot.
Ølet skal fra kongeborgen
ut til fjell og skjærgård nå,
tenne gleden, sløre sorgen,
hjerterom hos folket få.

Norden har ei drueranker
hvorav presses sydens glød,
Var ei med da skapertanken
jorden dette gode bød.
Men på marken kornet bøyer
ydmykt ned sitt gule aks
og mot solen humlen høyer
stolt og fritt sin grønne faks.

Ølet skummer i pokalen
dugger begrets blanke kinn.
Se det funkler som krystallen,
legger fest i livet inn.
Derfor vil vi glasset heve
for Gambrinus fremfor alt,
han som skapte denne gjeve,
denne edle drikk av malt.