_Mel.: Rhenska Vinet._

Kong Gambrinus var den første 
som vår brune nektar fant, 
for å glede guder tørste 
malt og humle sammenbandt. 
Skjenket så i fulle skåler 
drikken for hver tørstig sjel, 
gyllen-brun og klar den stråler, 
- styrkens friske kildeveld. 

Ølet, Nordens gudegave, 
bruser lett som heltens blod, 
skummets fine perlekrave 
gir det rang og fyrig mot. 
Ølet skal fra kongeborgen 
ut til fjell og skjærgård nå, 
tenne gleden, sløre sorgen,  
hjerterom hos folket få. 

Norden har ei drueranker 
hvorav presses sydens glød, 
Var ei med da skapertanken 
jorden dette gode bød. 
Men på marken kornet bøyer 
ydmykt ned sitt gule aks 
og mot solen humlen høyer 
stolt og fritt sin grønne faks. 

Ølet skummer i pokalen 
dugger begrets blanke kinn. 
Se det funkler som krystallen, 
legger fest i livet inn. 
Derfor vil vi glasset heve 
for Gambrinus fremfor alt, 
han som skapte denne gjeve, 
denne edle drikk av malt.