Og så kommer det en dampbåt
som sier TUT, TUT, TUT!
Og så kommer det en U-båt
som sier ...
(Drammen tømmes, gurgles og svelges)