## Innhold
* [2023 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23)   - Forside
* [2023 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23/dagsorden-23) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2023 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23/forretningsorden-2023) - Forretningsorden
* [2023 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23/valg) - Ny leder Debug og Appkom
## Informasjon

**Hva:** Ekstraordinær generalforsamling

**Når:** 2.mai kl.10:00

**Hvor:** [R60](https://use.mazemap.com/#v=1&center=10.406884,63.415779&zoom=18&zlevel=3&campusid=1&sharepoitype=poi&sharepoi=7074)

Vi skal godkjenne ny leder av Debug og Appkom

## Dokumenter fra årets ekstraordinæregeneralforsamling

Referat: [Referat]()

Onlines vedtekter: [Onlines vedtekter](https://github.com/dotkom/Onlines_Vedtekter/blob/master/vedtekter.adoc)  
Onlines fonds vedtekter: [Vedtekter](https://github.com/dotkom/Onlines_Fond_Vedtekter)

## Dokumenter fra årets ordinæregeneralforsamling
Referat Generalforsamlingen 2023: [attachment:843]