Innhold

Dagsorden

Administrativt

Start Tid Slutt Sak
10:00 2 10:02 Velkommen \v noen
10:02 1 10:03 Valg av ordstyrer
10:03 1 10:04 Valg av referenter
10:04 1 10:05 Valg av tellekorps
10:05 3 10:08 Gjennomgang av tegnsetting
10:08 1 10:09 Godkjenning av forretningsorden
10:09 1 10:10 Godkjenning av gjester
10:10 1 10:11 Godkjenning av talerett
10:11 1 10:12 Godkjenning av stemmeberettigede
10:12 1 10:13 Godkjenning av dagsorden
10:13 1 10:14 Godkjenning av innkalling
10:14 1 10:15 Godkjenning av saksliste
10:15 2 10:17 Gjennomgang av stemmesystem
Total tid: 21 min 10:17

Godkjenning av komitéledere

Start Tid Slutt Sak
10:17 3 10:20 Godkjenning av leder av Appkom
10:20 3 10:23 Godkjenning av leder av Debug
Total tid: 6 min 10:23

Evaluering av ekstraordinærgeneralforsamling

Start Tid Slutt Sak
10:23 3 10:26 Evaluering
Total tid: 3 min 10:26

Ekstraordinær generalforsamling heves